Raamovereenkomst ingenieurs- en adviesdiensten gemeente Rotterdam

  • Nieuws
  • Raamovereenkomst ingenieurs- en adviesdiensten gemeente Rotterdam

Maarliefst twee percelen aan Interpro gegund voor civiele techniek Rotterdam!

We ronden dit jaar af met een grote klapper! Nog geen twee jaar na de lancering van de naam Interpro – en daarmee het ontstaan van een in-house adviesbureau – hebben we als specialist van civiele techniek in Rotterdam een raamovereenkomst binnengesleept! En niet de minste, namelijk ingenieurs- en adviesdiensten in de vakgebieden grond-, weg- en waterbouw, utiliteitsbouw, bodem en riool van Gemeente Rotterdam.

Bron: Leidraad van de Rotterdamse Standaard voor Projectmatig Werken, gemeente Rotterdam

Wat houdt dit dan in?

Gemeente Rotterdam heeft in juli 2022 de aanbesteding in de markt gezet. De vraag die er lag had betrekking op advies- en voorbereidingswerkzaamheden voor projecten of onderdelen daarvan in diverse vakgebieden binnen de grond-, weg- en waterbouw. De gemeente heeft dit opgedeeld in vijf percelen. Interpro heeft ingeschreven op twee hiervan en we zijn er gigantisch trots op dat zowel perceel 1 als 3 aan ons gegund zijn!

Perceel 1: Wegenbouw, Rioleringen en Buitenruimte
Ingenieursdiensten zoals ontwerpen in de vorm van tekeningen en het maken van contracten voor projecten in een complexe stedelijke omgeving.

Bron: beschrijvend document van de aanbesteding, gemeente Rotterdam.

Perceel 3: Functioneel Advies Water en Klimaatadaptatie
Het uitvoeren van hydraulische berekeningen, het maken van functionele adviezen voor riolerings- en watersystemen, het adviseren en rapporteren over vraagstukken voor het stedelijk waterbeheer (riolering, oppervlaktewater, grondwater), het uitvoeren van geohydrologisch onderzoek en het adviseren en rapporteren over vraagstukken voor stedelijke klimaatopgaven (droogte, hitte, overstroming en regenwater in relatie tot energietransitie en biodiversiteit).

Integraal werken

Kortgezegd heeft perceel 1 de meeste raakvlakken met onze Grijze pijler en perceel 3 met de Blauwe; maar het moge duidelijk zijn dat integraliteit een belangrijke rol speelt binnen dit hele vakgebied. Laat dat nou nét zijn waar we ons als Interpro mee onderscheiden: integraal werken. Door een sterke verbinding tot een sterk resultaat verbeteren we elke dag de civiele techniek in Rotterdam.

Uitbreiding van het partnerschap

We mogen ons al jaren trotste partner van gemeente Rotterdam noemen op het gebied van de inhuur van civieltechnisch personeel. Perceel 1 en 2 van deze raamovereenkomst werden namelijk in 2020 wederom aan ons gegund. Maar nu zijn we dan ook op het gebied van adviesdiensten preferred supplier van de Maasstad. Samen gaan we aan de slag aan de wereld van morgen!

Ben je benieuwd naar de verdere ontwikkelingen van de twee percelen? Volg het hele verhaal op LinkedIn. Natuurlijk kun je altijd vrijblijvend contact met ons opnemen voor meer informatie.

Disclaimer

De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van Interpro. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Interpro. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

De op deze website getoonde informatie wordt door Interpro met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Interpro behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Hoewel Interpro alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Interpro niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van Interpro, welke geen eigendom zijn van Interpro, maar zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel Interpro uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Intertechniek worden onderhouden wordt afgewezen.

Interpro sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.

Privacy Statement

Als u een of meerdere websites van Interpro bezoekt kan het zijn dat u persoonsgegevens met ons deelt. Ook plaatsen wij Cookies om de juiste werking van de website te kunnen realiseren. Dit privacy statement geeft weer hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens, welke cookies wij plaatsen bij een bezoek en welke rechten u heeft.

1. Toepasbaarheid

Dit privacy statement is van toepassing op alle websites van Interpro, welke bestaande uit: interpro.nl

2. Nieuwsbrief opt-in
2.1. Aanmelden

Wanneer u zich via de website aanmeldt voor de nieuwsbrief of vacature-alert wordt uw e-mailadres opgeslagen bij onze partner ‘MailerLite’. Wij hebben op 19 januari 2021 een verwerkersovereenkomst gesloten met ‘MailerLite’.

2.2. Afmelden

U kunt zich op ieder moment afmelden via de afmeldlink onderaan de nieuwsbrief of vacature-alert. Uw gegevens worden direct verwijderd.

3. Cookies
3.1. Functionele Cookie (‘PHPSESSID’)

Deze cookie is nodig voor de juiste werking van de website en wordt na uw sessie meteen verwijderd.

3.2. Analytische Cookies (‘_ga’ & ‘_gid)

Wij gebruiken Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (Google), om het surfgedrag van onze bezoekers te analyseren. We doen dit op een anonieme wijze conform de richtlijn van de Autoriteit Persoonsgegevens.
Interpro heeft op 19 januari 2021 een verwerkersovereenkomst met Google Inc. (Google) afgesloten. Het laatste octet van uw IP-adres wordt gemaskeerd en wij hebben Google geen toestemming gegeven gegevens te delen met derden of voor andere Google-diensten te gebruiken.