Trotse partner van gemeente Rotterdam!

  • Nieuws
  • Trotse partner van gemeente Rotterdam!

Wij hebben niet stilgezeten tijdens de lock down door de coronacrisis. We hebben de start gemaakt met het actualiseren van de positionering van Inter Groep Bouw & Infra voor de komende tien jaar. Onze inschrijving op tenders voor de inhuur van civieltechnisch en groenpersoneel van zowel gemeente Rotterdam als gemeente Westland zorgde ervoor dat deze herpositionering in een stroomversnelling terecht is gekomen. ‘Ieder nadeel heeft zijn voordeel’. Het daardoor ontstane fundament voor een mooie toekomst van onze organisatie, vormt nu de basis van alle interne en externe processen. Dit is nu een stevige leidraad voor de komende jaren.

Met veel trots kunnen we melden dat allebei de percelen van de tender ‘Inhuur personeel op civieltechnisch gebied’ van Gemeente Rotterdam, waarop we hebben ingeschreven, aan ons gegund zijn!

De komende zes jaar mogen we onszelf partner van deze mooie gemeente noemen, een mooie bezegeling van de intense samenwerking die al sinds jaar en dag tussen de gemeente en ons bedrijf bestaat. De champagne houden we nog heel even dicht, aangezien we er ook voor de twee percelen van Gemeente Westland, na het deels openen van de kluis, heel goed voor staan. De uitslag verwachten we een dezer dagen.

Hieronder volgt een korte uitleg over de gegunde percelen van Rotterdam. Zoals je kunt lezen omvatten ze eigenlijk precies de functies die vallen binnen onze labels Inter Techniek, Inter Delta Nederland, Inter Groen Advies en Inter Geotechniek.

Perceel 1
Inhuur van personeel voor het voorbereiden, beheren en begeleiden van buitenruimteprojecten in de vakgebieden wegenbouw, bouw- en woonrijp maken, riolering, groen, cultuurtechniek, K&L, bereikbaarheid, verkeersmaatregelen en bouwplaatsen.

Binnen dit perceel horen de generieke functieprofielen van:

  • Voorbereidende functies, zoals projectvoorbereider, tekenaar, constructeur, adviseur e.d.
  • Uitvoerende functies, zoals directievoerder, contractmanager, toezichthouder, toetser, documentcontroller e.d.
  • Projectmanagement, zoals projectleider, projectmanager, omgevingsmanager, risicomanager e.d.
  • Beherende functies, zoals technisch beheerder, medewerker bereikbaarheid, toetser bouwplaatsvergunning e.d.

Perceel 2

Inhuur van personeel voor het ontwerpen en dimensioneren van stedelijk (afval)waterketen (stedelijk water, rioleringsstelsels, persleidingstelsels, geohydrologie).
Denk hierbij aan het functieprofiel van Adviseur (afval)waterketen.

De gemeente was op zoek naar een (h)echte partner met kennis van zaken, die meedenkt met de organisatiedoelstellingen en tijdig anticipeert op inhuurvragen. Om zo de juiste kandidaten op het juiste moment aan te kunnen bieden. Het feit dat we naast Inter Techniek ook de labels Inter Delta Nederland (stedelijk water) en Inter Groen Advies binnen de gelederen hebben, die ook projecten ‘in house’ uitvoeren, werd gewaardeerd met een mooie plus.

Daarnaast bleek onze mensgerichte aanpak, die gericht is op het bouwen van ‘duurzame’ carrières, erg aan te spreken. Zeker gezien het feit dat er in het huidige decennium diverse transities plaatsvinden en stedelijke klimaatadoptatie en circulariteit centraal staan. Dit is precies waar we met ons bedrijf op inzetten.

Met beide inhuurraamcontracten op zak, zijn we er van verzekerd dat we de komende jaren vele interessante functies bij deze innovatief ingestelde gemeente (met haar toonaangevende projecten) in kunnen vullen. Dit vergroot de mogelijkheden om mooie, duurzame loopbanen vorm te geven.

Nieuwsgierig of deze, door de tenders ontstane, kansen ook voor jou interessant kunnen zijn? Neem dan contact op met Jos Hezemans.

Disclaimer

De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van Interpro. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Interpro. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

De op deze website getoonde informatie wordt door Interpro met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Interpro behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Hoewel Interpro alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Interpro niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van Interpro, welke geen eigendom zijn van Interpro, maar zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel Interpro uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Intertechniek worden onderhouden wordt afgewezen.

Interpro sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.

Privacy Statement

Als u een of meerdere websites van Interpro bezoekt kan het zijn dat u persoonsgegevens met ons deelt. Ook plaatsen wij Cookies om de juiste werking van de website te kunnen realiseren. Dit privacy statement geeft weer hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens, welke cookies wij plaatsen bij een bezoek en welke rechten u heeft.

1. Toepasbaarheid

Dit privacy statement is van toepassing op alle websites van Interpro, welke bestaande uit: interpro.nl

2. Nieuwsbrief opt-in
2.1. Aanmelden

Wanneer u zich via de website aanmeldt voor de nieuwsbrief of vacature-alert wordt uw e-mailadres opgeslagen bij onze partner ‘MailerLite’. Wij hebben op 19 januari 2021 een verwerkersovereenkomst gesloten met ‘MailerLite’.

2.2. Afmelden

U kunt zich op ieder moment afmelden via de afmeldlink onderaan de nieuwsbrief of vacature-alert. Uw gegevens worden direct verwijderd.

3. Cookies
3.1. Functionele Cookie (‘PHPSESSID’)

Deze cookie is nodig voor de juiste werking van de website en wordt na uw sessie meteen verwijderd.

3.2. Analytische Cookies (‘_ga’ & ‘_gid)

Wij gebruiken Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (Google), om het surfgedrag van onze bezoekers te analyseren. We doen dit op een anonieme wijze conform de richtlijn van de Autoriteit Persoonsgegevens.
Interpro heeft op 19 januari 2021 een verwerkersovereenkomst met Google Inc. (Google) afgesloten. Het laatste octet van uw IP-adres wordt gemaskeerd en wij hebben Google geen toestemming gegeven gegevens te delen met derden of voor andere Google-diensten te gebruiken.