Kennis maken op de Infratech?

Klik op de banner om jouw persoonlijke toegangskaart aan te vragen

De waarde van Blauw

Hoe vormen we een (beheers)visie en beleid op blauwe aspecten voor de komende jaren? Hoe pakken we het onderhoud en renovatie van een bestaand vrijverval en mechanische riolering op? Wat zijn de gevolgen van klimaatverandering, droogte én overtollig water op waterpeilen, en waterbergingen? Hoe bepalen we het punt van acceptatie van (water)overlast als gevolg van klimaatextremen? Wat is de rol van de private ruimte/private eigenaren in het stedelijk waterbeheer? Met welke wensen van de gebruikers van de openbare ruimte moet rekening worden gehouden?

Door klimaatverandering worstelen gemeentelijke en provinciale overheden en waterschappen met deze en andere grote kwesties en vraagstukken.

Impactvolle output

Blauw staat voor het oplossen van vragen op het gebied van stedelijk water en klimaatadaptie. Binnen ons adviesteam denken en werken we mee aan een impactvolle output voor vraagstukken op rioleringsgebied en oppervlaktewaterproblematiek, geohydrologische aspecten en klimaatadaptatie. De adviseurs van Blauw werken graag samen met de adviseurs van Groen en Grijs aan integrale projecten en adviezen.

Ons team bestaat uit adviseurs op het gebied van (stedelijk) water, riolering, geohydrologie, beleid en beheer. We werken aan risico gestuurde vervangingsstrategieën van rioleringen, vervaardigen stresstesten, het uitvoeringsplan klimaatadaptatie (proces en inhoud). We lossen beheers- en ontwerpvraagstukken op, vervaardigen slimme rioolontwerpen waarbij we rekening houden met wateroverlast door o.a. piek buien én verdroging. We stellen GRP’s op, plannen voor grondwater, infiltratie, monitoring en beleid. Ook adviseren we voor bemalingen, grondwater en oppervlaktewater.

Blauw staat voor een klimaatbestendig en robuust watersysteem

Projecten

Vacatures

Disclaimer

De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van Interpro. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Interpro. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

De op deze website getoonde informatie wordt door Interpro met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Interpro behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Hoewel Interpro alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Interpro niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van Interpro, welke geen eigendom zijn van Interpro, maar zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel Interpro uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Intertechniek worden onderhouden wordt afgewezen.

Interpro sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.

Privacy Statement

Als u een of meerdere websites van Interpro bezoekt kan het zijn dat u persoonsgegevens met ons deelt. Ook plaatsen wij Cookies om de juiste werking van de website te kunnen realiseren. Dit privacy statement geeft weer hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens, welke cookies wij plaatsen bij een bezoek en welke rechten u heeft.

1. Toepasbaarheid

Dit privacy statement is van toepassing op alle websites van Interpro, welke bestaande uit: interpro.nl

2. Nieuwsbrief opt-in
2.1. Aanmelden

Wanneer u zich via de website aanmeldt voor de nieuwsbrief of vacature-alert wordt uw e-mailadres opgeslagen bij onze partner ‘MailerLite’. Wij hebben op 19 januari 2021 een verwerkersovereenkomst gesloten met ‘MailerLite’.

2.2. Afmelden

U kunt zich op ieder moment afmelden via de afmeldlink onderaan de nieuwsbrief of vacature-alert. Uw gegevens worden direct verwijderd.

3. Cookies
3.1. Functionele Cookie (‘PHPSESSID’)

Deze cookie is nodig voor de juiste werking van de website en wordt na uw sessie meteen verwijderd.

3.2. Analytische Cookies (‘_ga’ & ‘_gid)

Wij gebruiken Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (Google), om het surfgedrag van onze bezoekers te analyseren. We doen dit op een anonieme wijze conform de richtlijn van de Autoriteit Persoonsgegevens.
Interpro heeft op 19 januari 2021 een verwerkersovereenkomst met Google Inc. (Google) afgesloten. Het laatste octet van uw IP-adres wordt gemaskeerd en wij hebben Google geen toestemming gegeven gegevens te delen met derden of voor andere Google-diensten te gebruiken.