Verzwaring Markermeerdijken

Omschrijving

De dijken tussen Hoorn en Amsterdam langs het Markermeer worden versterkt over een lengte van in totaal 33,8 km. Grote delen van de dijk zijn door het Hoogheemraadschap afgekeurd. Ze voldoen niet meer aan de geldende veiligheidseisen. De Markermeerdijken beschermen 1,2 miljoen inwoners van Noord-Holland tegen het water. De dijkversterking wordt uitgevoerd door de Alliantie Markermeerdijken. Dit is een samenwerkingsverband bestaande uit het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier als opdrachtgever en de aannemers Boskalis en VolkerWessels. Bij de versterking worden veel verschillende en innovatieve bouwmethodes ingezet. Dat is nodig, want het gebied is groot, veelzijdig en kwetsbaar. De erg slappe ondergrond van klei en veen maakt de werkzaamheden extra complex. Voor dit project zijn daarom nieuwe rekenmethoden ontwikkeld voor de sterkte berekeningen van de ondergrond (Dijken op Veen, CSSM – Shansep). De toepassing van geotextielen, verticale drains en zelfs vacuümconsolidatie bij dit project zijn tamelijk uniek te noemen binnen de dijkenbouw.

Er zijn veel verschillende partijen betrokkenen bij de dijkverzwaring waaronder ook de omwonenden, die een grote invloed hebben gehad op het ontwerp en de uitvoering. Veel verschillende maatwerkoplossingen zijn bedacht voor de verschillende stukken dijk.

 

Onze rol in het project

Wij leverden twee geotechnische adviseurs, Johan en Daniel, aan de Alliantie Markermeerdijken. Samen met een team van andere geotechnici hebben zij het uitvoeringsontwerp gemaakt en de site engineering verzorgd. De werkzaamheden omvatte onder meer: berekeningen van de uitvoeringsstabiliteit (ophoogschema’s), analyses van de zakbaakmetingen (prognoses restzettingen), vrijgaven voor ophoogslagen (o.b.v. de wateroverspanningen), monitoring van de omgeving (met trillingsmeters, hellingmeetbuizen en meetbouten), aanpassingen van de stabiliteitsberekeningen bij wijzigingen in de uitvoering en aanvullingen op het definitieve ontwerp zoals damwandberekeningen.

Project informatie

Project informatie

Geotechnisch Adviseur Johan Spaan is werkzaam als Site Engineer op het project Markermeerdijken, een gigantisch project waarbij 33 km aan dijk verzwaard wordt. Nieuwsgierig hoe een werkdag op dit project eruit ziet? Johan neemt ons mee de dijk op!

Disclaimer

De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van Interpro. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Interpro. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

De op deze website getoonde informatie wordt door Interpro met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Interpro behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Hoewel Interpro alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Interpro niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van Interpro, welke geen eigendom zijn van Interpro, maar zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel Interpro uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Intertechniek worden onderhouden wordt afgewezen.

Interpro sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.

Privacy Statement

Als u een of meerdere websites van Interpro bezoekt kan het zijn dat u persoonsgegevens met ons deelt. Ook plaatsen wij Cookies om de juiste werking van de website te kunnen realiseren. Dit privacy statement geeft weer hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens, welke cookies wij plaatsen bij een bezoek en welke rechten u heeft.

1. Toepasbaarheid

Dit privacy statement is van toepassing op alle websites van Interpro, welke bestaande uit: interpro.nl

2. Nieuwsbrief opt-in
2.1. Aanmelden

Wanneer u zich via de website aanmeldt voor de nieuwsbrief of vacature-alert wordt uw e-mailadres opgeslagen bij onze partner ‘MailerLite’. Wij hebben op 19 januari 2021 een verwerkersovereenkomst gesloten met ‘MailerLite’.

2.2. Afmelden

U kunt zich op ieder moment afmelden via de afmeldlink onderaan de nieuwsbrief of vacature-alert. Uw gegevens worden direct verwijderd.

3. Cookies
3.1. Functionele Cookie (‘PHPSESSID’)

Deze cookie is nodig voor de juiste werking van de website en wordt na uw sessie meteen verwijderd.

3.2. Analytische Cookies (‘_ga’ & ‘_gid)

Wij gebruiken Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (Google), om het surfgedrag van onze bezoekers te analyseren. We doen dit op een anonieme wijze conform de richtlijn van de Autoriteit Persoonsgegevens.
Interpro heeft op 19 januari 2021 een verwerkersovereenkomst met Google Inc. (Google) afgesloten. Het laatste octet van uw IP-adres wordt gemaskeerd en wij hebben Google geen toestemming gegeven gegevens te delen met derden of voor andere Google-diensten te gebruiken.