Met Johan de dijk op!

Een dag op project Dijksverzwaring Markermeerdijken

Onze Senior Geotechnisch Adviseur Johan Spaan is sinds maart 2022 werkzaam als Site Engineer op het project Markermeerdijken. We zullen eerst een stukje achtergrondinformatie over dit project geven, vervolgens neemt Johan ons mee in een werkdag op het project. EĂ©n dag per week werkt hij op locatie in de bouwkeet. Als adviseur is het goed om regelmatig op het werk te komen, zodat je het project dan kan zien met je eigen ogen. đŸ€©

Achtergrondinformatie
(bron: Markermeerdijken.nl)

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) versterkt ruim 33 kilometer afgekeurde Markermeerdijken tussen Hoorn en Amsterdam. De dijkversterking komt tot stand dankzij de Alliantie Markermeerdijken; een samenwerking tussen het Hoogheemraadschap en een aannemer. 

33 km dijk is een lang traject, het landschap langs de dijk varieert behoorlijk. Daarom wordt er met de omgeving bekeken welke oplossing het beste in het gebied past. Denk hierbij aan binnen- en/of buitenwaardse versterking, diepwanden en oeverdijken. Lees hier meer over dit indrukwekkende project.

Zo ziet de dag van een geotechnisch adviseur eruit:

05:15 uur
Vertrek vanaf thuis in Rotterdam. Om de files te vermijden ga ik wat eerder van huis dan gebruikelijk. Tot aan Edam verloopt de reis voorspoedig, het is nog rustig op de weg. Het laatste stuk gaat over smalle polderweggetjes met drassige bermen tot aan de bouwkeet in Warder. De polderweggetjes zijn zo smal dat er passeerstroken zijn om tegenliggers te kunnen passeren. Dit is het mooie veenweidegebied De Zeevang, een natuurgebied voor vogels.

6:30 uur
Aankomst bij de bouwkeet van deelgebied midden, buitendijks aan het Markermeer. Het is al gezellig druk in de keet. De mannen zitten aan de koffie. Allemaal op hun sokken, want werkschoenen moeten uit bij de voordeur. Wie het toch waagt om de keet in te komen met werkschoenen krijgt ruzie met de keetjuffrouw. Iets voor zevenen stormen de mannen naar buiten en gaan ze aan het werk in hun dumper, shovel of graafmachine. Ik ga aan de slag met het opstellen van een vrijgave voor een volgende ophoogslag.

7:30 uur
Realisatieoverleg. In een tijdsbestek van circa een uur wordt in een hoog tempo de stand van zaken van deelgebied midden besproken. Aan tafel zitten de realisatiemanager, werkvoorbereiders, uitvoerders, landmeters, omgevingsmanagers, een ecoloog en ik als site engineer en geotechnisch adviseur. Het project verloopt gelukkig voorspoedig en de enige serieuze problemen zijn de erg traag verlopende consolidatie van de ondergrond bij de voorbelastingen van een aantal dijksecties. Ondanks de toepassing van verticale drainage wil de ondergrond hier toch niet goed consolideren. Dit is een probleem dat onderzocht en opgelost moet worden door mij en Jelle, mijn collega Site Engineer.

12:00 uur
Lunch. Het is weer gezellig druk in de kantine. David de shovelmachinist is zoals gebruikelijk voor de hele bouwkeet eieren aan het bakken. De sfeer doet een beetje denken aan de lunchpauzes in de bouwkeet bij de dijkverzwaring op Texel. Er zijn op dit project trouwens veel mensen werkzaam die vroeger aan de dijkverzwaring op Texel hebben gewerkt.

12:30 uur
Handboringen. Voor het opstellen van de vrijgaven voor de ophoogslagen maken we gebruik van de stabiliteitsberekeningen die in het verleden gemaakt zijn door het ontwerpteam. In een aantal berekeningen zit echter wel een heel erg conservatieve bodemopbouw. Dit zorgt ervoor dat de vrijgaven voor dit deel moeilijk verlopen. In de berekening is binnendijks een dikke veenlaag aangehouden die loopt tot aan het maaiveld. Jelle en ik vertrekken naar buiten met een handboor om dit nader te onderzoeken. We verrichten meerdere handboringen verspreid over het achterland van de betreffende dijksectie. Een veenlaag treffen we hierbij echter niet aan. Tot een diepte van 1,5 meter komen we alleen maar klei tegen. De toplaag klei direct onder de grasmat is redelijk stevig, daaronder wordt de klei wel heel erg slap. Een collega heeft deze klei de bijnaam “pindakaasklei” gegeven. Dit is een toepasselijke beschrijving van hoe slap deze klei wel niet is. We gaan daar dus metershoge dijken op bouwen.

14:00 uur
Thee. Bij terugkomst in de keet even een lekker bakkie thee. Wel even opletten welke waterkoker dat ik gebruik. EĂ©n van de waterkokers in de keet wordt namelijk gebruikt om knakworsten mee op te warmen. Dat geeft een iets wat rare smaak aan je thee.

15:00 uur
Naar huis. De files beginnen vroeg in de Randstad. Van te laat weggaan krijg je spijt, je staat dan uren lang in de file. Twee uur later ben ik weer thuis.

Disclaimer

De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van Interpro. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Interpro. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

De op deze website getoonde informatie wordt door Interpro met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Interpro behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Hoewel Interpro alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Interpro niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van Interpro, welke geen eigendom zijn van Interpro, maar zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel Interpro uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Intertechniek worden onderhouden wordt afgewezen.

Interpro sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.

Privacy Statement

Als u een of meerdere websites van Interpro bezoekt kan het zijn dat u persoonsgegevens met ons deelt. Ook plaatsen wij Cookies om de juiste werking van de website te kunnen realiseren. Dit privacy statement geeft weer hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens, welke cookies wij plaatsen bij een bezoek en welke rechten u heeft.

1. Toepasbaarheid

Dit privacy statement is van toepassing op alle websites van Interpro, welke bestaande uit: interpro.nl

2. Nieuwsbrief opt-in
2.1. Aanmelden

Wanneer u zich via de website aanmeldt voor de nieuwsbrief of vacature-alert wordt uw e-mailadres opgeslagen bij onze partner ‘MailerLite’. Wij hebben op 19 januari 2021 een verwerkersovereenkomst gesloten met ‘MailerLite’.

2.2. Afmelden

U kunt zich op ieder moment afmelden via de afmeldlink onderaan de nieuwsbrief of vacature-alert. Uw gegevens worden direct verwijderd.

3. Cookies
3.1. Functionele Cookie (‘PHPSESSID’)

Deze cookie is nodig voor de juiste werking van de website en wordt na uw sessie meteen verwijderd.

3.2. Analytische Cookies (‘_ga’ & ‘_gid)

Wij gebruiken Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (Google), om het surfgedrag van onze bezoekers te analyseren. We doen dit op een anonieme wijze conform de richtlijn van de Autoriteit Persoonsgegevens.
Interpro heeft op 19 januari 2021 een verwerkersovereenkomst met Google Inc. (Google) afgesloten. Het laatste octet van uw IP-adres wordt gemaskeerd en wij hebben Google geen toestemming gegeven gegevens te delen met derden of voor andere Google-diensten te gebruiken.