Projectleider actieplan ‘Groen is Goud’ Westland

Omschrijving

Het actieplan “Groen is Goud” voor de gemeente Westland richt zich op het versterken van de leefbaarheid, biodiversiteit en klimaatbestendigheid door middel van vergroening. Het plan omvat een 5-puntenplan dat voorziet in:

  1. Meer ruimte voor bomen;
  2. Het verbeteren van de variatie en kwaliteit van bestaand groen;
  3.  De uitbreiding van natuurgebieden;
  4. Het vervangen van tegels door groen;
  5. Het actief betrekken van Westlanders bij groeninitiatieven.

Dit alles wordt gerealiseerd door samenwerking met natuurorganisaties, educatie en participatie van inwoners, met als doel een duurzaam en aantrekkelijk leefklimaat voor huidige en toekomstige generaties te creëren.

actieplan Groen is Goud

 

 

 

 

 

Onze rol in het project

Olaf Stillebroer en Erik Heijstraten zijn als duo de ‘kartrekker’ van het actieplan ‘Groen is Goud’. Beide projectleiders zijn als ZZP’er al jaren verbonden aan de Groene pijler van Interpro en nu dus ook actief bij één van onze belangrijkste partners; gemeente Westland.

De rol is een combinatie van projectleider en organisatieontwikkeling. De heren coördineren, faciliteren, monitoren en rapporteren over de diverse groenprojecten die uit het actieplan voortkomen. Daarnaast is het doel om vanuit het project zowel intern als extern de van actieplan te komen tot een beweging waarbij vergroening als vanzelfsprekend wordt gezien. Hierbij werken ze nauw samen met de regievoerder en coördinator Groen, het Ingenieursbureau van de gemeente, interne (beleids-) collega’s en externe stakeholders zoals natuurorganisatoren en initiatiefnemers.

Een paar voorbeelden van groenprojecten waar zij aan werken:

  • Voedselbos De Vlierelier: Er zijn plannen om hier samen met de inwoners een voedselbos te ontwikkelen, wat bijdraagt aan lokale voedselvoorziening en gemeenschapsbetrokkenheid. In de aanloop hiervan is recentelijk al een windsingel geplant.

  • Bomencamping: Een aangewezen locatie zal dienen als tijdelijke boomkweeklocatie, waar bomen worden opgeslagen en onderhouden. Dit initiatief zorgt voor een efficiënte opslag en verzorging van jonge bomen voordat ze elders worden geplant.

  • Zinloze verharding: De voormalige doorgaande weg op een dijk wordt omgevormd tot een groene omgeving. Deze transformatie benadrukt de aanleg van een regionale fietsverbinding en de versterking van de groenstructuur, wat de ecologische en recreatieve waarde verhoogt.

Voedselbos en windsingel ontwikkeling Tijdelijke boomkweeklocatie Groene dijk en regionale fietsverbinding

Project informatie

Project informatie

Disclaimer

De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van Interpro. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Interpro. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

De op deze website getoonde informatie wordt door Interpro met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Interpro behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Hoewel Interpro alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Interpro niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van Interpro, welke geen eigendom zijn van Interpro, maar zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel Interpro uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Intertechniek worden onderhouden wordt afgewezen.

Interpro sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.

Privacy Statement

Als u een of meerdere websites van Interpro bezoekt kan het zijn dat u persoonsgegevens met ons deelt. Ook plaatsen wij Cookies om de juiste werking van de website te kunnen realiseren. Dit privacy statement geeft weer hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens, welke cookies wij plaatsen bij een bezoek en welke rechten u heeft.

1. Toepasbaarheid

Dit privacy statement is van toepassing op alle websites van Interpro, welke bestaande uit: interpro.nl

2. Nieuwsbrief opt-in
2.1. Aanmelden

Wanneer u zich via de website aanmeldt voor de nieuwsbrief of vacature-alert wordt uw e-mailadres opgeslagen bij onze partner ‘MailerLite’. Wij hebben op 19 januari 2021 een verwerkersovereenkomst gesloten met ‘MailerLite’.

2.2. Afmelden

U kunt zich op ieder moment afmelden via de afmeldlink onderaan de nieuwsbrief of vacature-alert. Uw gegevens worden direct verwijderd.

3. Cookies
3.1. Functionele Cookie (‘PHPSESSID’)

Deze cookie is nodig voor de juiste werking van de website en wordt na uw sessie meteen verwijderd.

3.2. Analytische Cookies (‘_ga’ & ‘_gid)

Wij gebruiken Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (Google), om het surfgedrag van onze bezoekers te analyseren. We doen dit op een anonieme wijze conform de richtlijn van de Autoriteit Persoonsgegevens.
Interpro heeft op 19 januari 2021 een verwerkersovereenkomst met Google Inc. (Google) afgesloten. Het laatste octet van uw IP-adres wordt gemaskeerd en wij hebben Google geen toestemming gegeven gegevens te delen met derden of voor andere Google-diensten te gebruiken.