Groen geeft toekomst

Groen

De openbare ruimte speelt een belangrijke rol in ons dagelijkse leven. Van landschapsontwerp tot het groenbeleid. Straten, pleinen, parken, groenstroken, bebouwing, openbare gebouwen en publieke gebieden. De openbare ruimte is van belang voor de kwaliteit van ons leven, onze gezondheid, het gevoel van veiligheid en onze economie. Het is ons doel om de kwaliteit voor gebruikers van de openbare ruimte te waarborgen en deze klaar te stomen voor de toekomst.

Hoe kunnen we de openbare ruimte optimaal benutten en er samen van genieten? Hoe kunnen we zorgen voor voldoende groene ruimte binnen het landschapsontwerp zonder andere belangrijke functies van de openbare ruimte onder druk te zetten? Hoe beheren we het groen dat we hebben op de juiste, toekomstbestendige manier met behulp van groenbeleid of een beplantingsplan? En hoe kunnen we op een verantwoorde en efficiënte manier sneller verduurzamen? Overheden en andere organisaties krijgen te maken met deze vraagstukken. Onze adviseurs van Groen adviseren hen en bieden handvatten om een toekomstbestendig beleid te bepalen. Dit doen we met alle benodigde kennis, ervaring en met liefde voor het vak.

Wij geloven dat vergroening een onmisbare oplossing is voor veel uitdagingen in de openbare ruimte. Bovendien levert vergroening een bijdrage aan het verhogen van de biodiversiteit en biedt het kansen op het gebied van ecologie en leefbaarheid. Vergroening van stedelijke omgevingen is alleen mogelijk als we het op een integrale manier aanpakken. Hierbij houden we rekening met de meningen, behoeften en ervaringen van de eindgebruiker.

Ons team bestaat uit diverse Groen professionals. Van uitvoering tot beheer en van voorbereiding tot advies, alles is mogelijk. Wij leveren niet alleen mensen met vakkennis, maar ook de adviezen en producten die door hen opgesteld worden. Denk hierbij aan ontwerp, beleidsadvies, visievorming, integraal beheer openbare ruimte en beheerplannen, werkvoorbereiding, ramingen en bestekken, inventarisaties, toezicht, directievoering, contractbeheersing, omgevingsmanagement en burgerparticipatie.

Onze toekomst is Groen, dát is waar onze Groen professionals voor staan. Meer weten? Ben je benieuwd naar de vacatures voor klimaatverandering of werkvoorbereider groen? Neem eens contact met ons op!

Aangenaam kennis maken, Interpro.

Kennisgebied
Contact
Corstiaan Knape
Corstiaan Knape

Pro Manager

Contact

Projecten

Bachplein gemeente Schiedam

De herinrichting van het Bachplein is vooral gericht op vernieuwing van de huidige beplantingsstructuur. De ontwerpopdracht die onze opdrachtgever ons mee heeft gegeven is het versmallen van grote blokhagen zonder deze compleet te verwijderen.

Bekijk project »
Disclaimer

De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van Interpro. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Interpro. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

De op deze website getoonde informatie wordt door Interpro met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Interpro behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Hoewel Interpro alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Interpro niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van Interpro, welke geen eigendom zijn van Interpro, maar zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel Interpro uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Intertechniek worden onderhouden wordt afgewezen.

Interpro sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.

Privacy Statement

Als u een of meerdere websites van Interpro bezoekt kan het zijn dat u persoonsgegevens met ons deelt. Ook plaatsen wij Cookies om de juiste werking van de website te kunnen realiseren. Dit privacy statement geeft weer hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens, welke cookies wij plaatsen bij een bezoek en welke rechten u heeft.

1. Toepasbaarheid

Dit privacy statement is van toepassing op alle websites van Interpro, welke bestaande uit: interpro.nl

2. Nieuwsbrief opt-in
2.1. Aanmelden

Wanneer u zich via de website aanmeldt voor de nieuwsbrief of vacature-alert wordt uw e-mailadres opgeslagen bij onze partner ‘MailerLite’. Wij hebben op 19 januari 2021 een verwerkersovereenkomst gesloten met ‘MailerLite’.

2.2. Afmelden

U kunt zich op ieder moment afmelden via de afmeldlink onderaan de nieuwsbrief of vacature-alert. Uw gegevens worden direct verwijderd.

3. Cookies
3.1. Functionele Cookie (‘PHPSESSID’)

Deze cookie is nodig voor de juiste werking van de website en wordt na uw sessie meteen verwijderd.

3.2. Analytische Cookies (‘_ga’ & ‘_gid)

Wij gebruiken Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (Google), om het surfgedrag van onze bezoekers te analyseren. We doen dit op een anonieme wijze conform de richtlijn van de Autoriteit Persoonsgegevens.
Interpro heeft op 19 januari 2021 een verwerkersovereenkomst met Google Inc. (Google) afgesloten. Het laatste octet van uw IP-adres wordt gemaskeerd en wij hebben Google geen toestemming gegeven gegevens te delen met derden of voor andere Google-diensten te gebruiken.