Dijkverzwaring Texel

Omschrijving

Alle waterkeringen in Nederland worden periodiek getoetst. In 2006, tijdens de tweede toetsronde, was de Waddenzeedijk van Texel aan de beurt. Uit deze toetsing bleek dat tien secties van de dijk langs de Waddenzee, in totaal circa 14 km dijk, niet meer voldeden aan de gestelde veiligheidseisen. De dijksecties zijn onder andere afgekeurd op de faalmechanismen piping, stabiliteit binnentalud en stabiliteit bekleding.

Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK), de beheerder van de waterkeringen, heeft Combinatie Tessel de opdracht gegund voor de versterking van negen secties (secties 1 t/m 8 en sectie 10) van de Waddenzeedijk van Texel. De dijksecties zijn gedeeltelijk verhoogd, verbreed, versterkt en/of voorzien van een meer robuuste dijkbekleding en steenbestorting. Naast de dijkversterking zijn het gemaal Eijerland, gemaal Dijkmanshuizen en gemaal De Schans vervangen. Combinatie Tessel bestond uit Boskalis, KWS infra en was in samenwerking met Friso Civiel. De combinatie was verantwoordelijk voor het ontwerp en de realisatie van de versterking (Contractvorm aanbesteding: Design & Construct).

De Prins Hendrikzanddijk (dijksectie 9) is door HHNK apart uitbesteed aan de Belgische baggeraar Jan De Nul. Dit betrof geen dijkversterking maar de aanleg van een kunstmatige buitendijkse duin voor de bestaande waterkering.

Bijzonderheden van het project waren de oude historische wierdijken die aangetroffen werden in de bestaande waterkeringen nabij Oudeschild. Om deze wierdijken te lokaliseren is een archiefstudie verricht op basis van oude kaarten en is er overleg geweest met archeologen. Bij sectie 8 werden resten van een wachttoren uit de tijd van Willem van Oranje aangetroffen

Onze rol in het project

Wij leverden gedurende het definitieve ontwerp en uitvoeringsontwerp vier geotechnische adviseurs aan combinatie Tessel.

Samen met een team van andere geotechnici hebben zij:

  • De zettingen berekend van de te versterken waterkeringen (minimale hoogte kruinhoogte en buitenberm);
  • De stabiliteit berekend van de taluds van de te versterken waterkeringen (stabiliteit binnentalud en stabiliteit buitentalud);
  • De microstabiliteit van de bekleding op het binnentalud gecontroleerd;
  • De zandlagen onder de waterkeringen gecontroleerd op piping (zand meevoerende wellen);
  • De stabiliteit van het voorland voor het buitentalud van de waterkeringen gecontroleerd.;
  • Bij een aantal dijksecties zijn vanwege onzekerheden over de bodemopbouw vibrocore boringen gemaakt en zijn proefontgravingen uitgevoerd;
  • Tot slot waren onze geotechnici de gesprekspartners voor de geotechnisch aspecten van de dijken bij de overleggen met de toetsers van HHNK.
Project informatie

Project informatie

Met veiligheidskleding loop ik over het werk. Iedereen is al weg en ik kan op mijn gemak rondkijken. Hier doen we het uiteindelijk voor: een nieuwe, veilige dijk voor Texel.

Disclaimer

De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van Interpro. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Interpro. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

De op deze website getoonde informatie wordt door Interpro met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Interpro behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Hoewel Interpro alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Interpro niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van Interpro, welke geen eigendom zijn van Interpro, maar zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel Interpro uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Intertechniek worden onderhouden wordt afgewezen.

Interpro sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.

Privacy Statement

Als u een of meerdere websites van Interpro bezoekt kan het zijn dat u persoonsgegevens met ons deelt. Ook plaatsen wij Cookies om de juiste werking van de website te kunnen realiseren. Dit privacy statement geeft weer hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens, welke cookies wij plaatsen bij een bezoek en welke rechten u heeft.

1. Toepasbaarheid

Dit privacy statement is van toepassing op alle websites van Interpro, welke bestaande uit: interpro.nl

2. Nieuwsbrief opt-in
2.1. Aanmelden

Wanneer u zich via de website aanmeldt voor de nieuwsbrief of vacature-alert wordt uw e-mailadres opgeslagen bij onze partner ‘MailerLite’. Wij hebben op 19 januari 2021 een verwerkersovereenkomst gesloten met ‘MailerLite’.

2.2. Afmelden

U kunt zich op ieder moment afmelden via de afmeldlink onderaan de nieuwsbrief of vacature-alert. Uw gegevens worden direct verwijderd.

3. Cookies
3.1. Functionele Cookie (‘PHPSESSID’)

Deze cookie is nodig voor de juiste werking van de website en wordt na uw sessie meteen verwijderd.

3.2. Analytische Cookies (‘_ga’ & ‘_gid)

Wij gebruiken Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (Google), om het surfgedrag van onze bezoekers te analyseren. We doen dit op een anonieme wijze conform de richtlijn van de Autoriteit Persoonsgegevens.
Interpro heeft op 19 januari 2021 een verwerkersovereenkomst met Google Inc. (Google) afgesloten. Het laatste octet van uw IP-adres wordt gemaskeerd en wij hebben Google geen toestemming gegeven gegevens te delen met derden of voor andere Google-diensten te gebruiken.