Van Adviseur Water naar Omgevingsmanager?

  • Nieuws
  • Van Adviseur Water naar Omgevingsmanager?

Een kijkje in dit ontwikkelingstraject van Heleen

‘Ontwikkeling’ is één van de fundamenten waar Interpro op gebouwd is: we proberen ons maximaal in te zetten voor de professionele ontwikkeling van onze medewerkers. Een recent voorbeeld hiervan onze eigen Heleen, één van onze Adviseurs Stedelijk Water, die overweegt om een stap richting Omgevingsmanagent te maken. 

Professionele Achtergrond en Specialisatie

Heleen studeerde Hydrologie & Watermanagement aan de Universiteit van Wageningen, met een specifieke focus op water in de openbare ruimte.  Waarom die interesse in water? “Het is een verbindend element is waar je praktisch heel veel mee kan.”

Vanuit haar stage is ze na haar studie bij een waterschap haar carrière begonnen, maar merkte hier dat haar interesse toch meer bij stedelijke projecten lag. Het gevolg? Een overstap naar Interpro, waar ze via ons adviesbureau én via detacheringen bij allerlei verschillende stedelijke projecten aan de slag kon.

Medio ’22 kon ze, als kroon op haar werk, zelfs aan de slag bij dé koploper op het gebied van stedelijke klimaatadaptatie: gemeente Rotterdam.  “Een enorm leerzame werkplek, het voelde als een grote stap in mijn carrière.”

Betrekking van Menselijke Aspecten

In een rioolvervangingsproject werd Heleen in 2023 gevraagd om mee te gaan met informatiemomenten met de bewoners in de wijk. Dit blijkt achteraf een keerpunt te zijn geweest.

Het project onderstreepte het belang van gemeenschapsbetrokkenheid bij watermanagementprojecten. Het versterkte haar wens om zich meer op omgevingsmanagement te richten, waarbij ze technische kennis combineert met stakeholderinteracties. “Ik kwam erachter dat ik het menselijke stuk mis. Waarom wil je een beter systeem creëren? Voor ménsen. Het is echt niet zo dat ik de technische kant helemaal wil loslaten – daar is het veel te leuk voor! – maar ik wil mijn kennis en kunde uitbreiden naar de aspecten naast de techniek.”

Verrijking van Kennis en Vaardigheden

En dus ging ze het gesprek aan met leidinggevende Robbert en Jos, die als ambitiemanager om de hoek komt kijken wanneer medewerkers een ontwikkelingstraject willen aangaan.

2024 staat voor Heleen in het teken van Omgevingsmanagement; een jaar om te onderzoeken of dit inderdaad de richting is waar ze op wilt gaan. Ter ondersteuning van haar ambities volgde Heleen een driedaagse cursus Omgevingsmanagement van Brainbuilders Academy. “Het was een heel diverse groep deelnemers; iedereen met heel andere achtergronden. Het leuke was dat er veel ruimte was om dingen uit je eigen ervaring in werkveld in te brengen tijdens de studie. De informatie was niet altijd nieuw, maar het was heel interessant zaken vanuit een ander perspectief te bekijken – niet alleen van de technische kant die ík ken.”

Toekomstplannen en Samenwerkingsmogelijkheden

Vanuit Interpro zijn we, en Heleen, in gesprek met de Omgevingsmanager voor een mogelijke samenwerking in 2024. Aangezien Omgevingsmanagement niet direct tot Interpro’s huidige diensten behoort, is deze samenwerking gericht op het verkennen van nieuwe mogelijkheden binnen onze projecten. Het komende jaar zal Heleen gebruiken om te onderzoeken of deze nieuwe rol bij haar past.

Deze stap vooruit bij Interpro illustreert onze toewijding aan het ondersteunen van individuele groei en het uitbreiden van onze expertise. We kijken ernaar uit om Heleens ontwikkeling hierin te volgen, haar hierin te ondersteunen en te kijken naar de potentiële uitbreiding van onze diensten op het gebied van omgevingsmanagement.

Disclaimer

De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van Interpro. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Interpro. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

De op deze website getoonde informatie wordt door Interpro met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Interpro behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Hoewel Interpro alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Interpro niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van Interpro, welke geen eigendom zijn van Interpro, maar zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel Interpro uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Intertechniek worden onderhouden wordt afgewezen.

Interpro sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.

Privacy Statement

Als u een of meerdere websites van Interpro bezoekt kan het zijn dat u persoonsgegevens met ons deelt. Ook plaatsen wij Cookies om de juiste werking van de website te kunnen realiseren. Dit privacy statement geeft weer hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens, welke cookies wij plaatsen bij een bezoek en welke rechten u heeft.

1. Toepasbaarheid

Dit privacy statement is van toepassing op alle websites van Interpro, welke bestaande uit: interpro.nl

2. Nieuwsbrief opt-in
2.1. Aanmelden

Wanneer u zich via de website aanmeldt voor de nieuwsbrief of vacature-alert wordt uw e-mailadres opgeslagen bij onze partner ‘MailerLite’. Wij hebben op 19 januari 2021 een verwerkersovereenkomst gesloten met ‘MailerLite’.

2.2. Afmelden

U kunt zich op ieder moment afmelden via de afmeldlink onderaan de nieuwsbrief of vacature-alert. Uw gegevens worden direct verwijderd.

3. Cookies
3.1. Functionele Cookie (‘PHPSESSID’)

Deze cookie is nodig voor de juiste werking van de website en wordt na uw sessie meteen verwijderd.

3.2. Analytische Cookies (‘_ga’ & ‘_gid)

Wij gebruiken Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (Google), om het surfgedrag van onze bezoekers te analyseren. We doen dit op een anonieme wijze conform de richtlijn van de Autoriteit Persoonsgegevens.
Interpro heeft op 19 januari 2021 een verwerkersovereenkomst met Google Inc. (Google) afgesloten. Het laatste octet van uw IP-adres wordt gemaskeerd en wij hebben Google geen toestemming gegeven gegevens te delen met derden of voor andere Google-diensten te gebruiken.