DNA is ons fundament

Vijf beloften

Het fundament van Interpro bestaat uit een aantal karakteristieke kernwaarden, waar een vijftal beloften bij hoort:

Dit maakt ons Interpro en daar kun je op rekenen als je kiest voor een intensieve samenwerking.

Klik op de iconen voor meer informatie.

Dit maakt ons Interpro en daar kun je op rekenen als je kiest voor een intensieve samenwerking.

Klik op de iconen voor meer informatie

Een integrale aanpak is noodzaak

Hoe realiseren we dat groen, grijs en blauw op een evenwichtige wijze aan bod komen? Hoe zorgen we ervoor dat deze disciplines op het juiste moment in het proces aansluiten? Hoe borgen we dat die noodzakelijke input van de betreffende discipline, een technische behoefte of klimaat adaptieve opgave, binnen een project op de juiste wijze wordt vormgegeven en geïntegreerd? Zijn kwaliteit, creativiteit en ondernemerschap binnen de organisatie voldoende op orde?

Bij het inrichten en het beheren van de openbare ruimte speelt een integrale aanpak een steeds belangrijker rol. Onze integrale werkwijze gaat verder dan alleen het verbinden van Grijs, Groen en Blauw binnen projecten. Hoe meer kennis en inzicht men heeft in de belangen en de impact van de disciplines, hoe efficiënter we komen tot een optimaal eindproduct. Ook op het gebied van beheer is het noodzakelijk om deze gezamenlijke belangen in kaart te brengen en de diverse assets met elkaar te verbinden.

Het verbinden van verdiepende kennis, brede interesse, ondernemerschap, creativiteit, teambehoefte, ruimte en functies: dat is waar onze talentvolle professionals goed in zijn.

Integraal werken; door een sterke verbinding een sterk resultaat!

Contact
Picture of Corstiaan Knape
Corstiaan Knape

Pro Manager Groen

Continue focus op ontwikkeling

De veranderende wereld vraagt om nieuwe praktisch uitvoerbare concepten. Als kenniswerker heb je niet meer genoeg aan ‘standaard’ kennis. Dat erkennen we en daarom hebben we ontwikkeling van medewerkers opgenomen als belangrijke pijler binnen onze organisatie. Wij bouwen samen met de medewerkers aan hun loopbaan en hebben een uniek programma uitgewerkt waarbij we ontwikkeling in vele facetten aandacht geven én stimuleren.

Inzicht geeft richting

Spil in het programma is onze ambitiemanager. Onze ambitiemanager ondersteunt en stimuleert elke medewerker bij het maken van impact. Om dit te bereiken gebruiken we onze ervaring in combinatie met onder andere competentietesten. We bespreken het uitgebreide beeld van professioneel functioneren, competenties, motivatie en gedragsindicatoren. Met deze inzichten helpen we medewerkers hun keuze op een weloverwogen manier te maken om voorgenomen ambities te realiseren. Dit is voor de ambitiemanager én de Pro Managers het startpunt van de begeleiding.

Ontwikkeling realiseren

Naast de ontwikkeling van vaardigheden is kennisontwikkeling een belangrijke doelstelling. Aan deze doelstelling geven we invulling door:
– Integraal samen te werken met collega’s van verschillende vakdisciplines;
– Het organiseren van intervisiebijeenkomsten met specialisten uit de branche en kenniskringbijeenkomsten over actuele thema’s;
– Brede toegang tot collectieve Interpro-kennis én behoud van eigen verworven kennis.
Daartoe hebben we een uniek kennismanagementsysteem ontwikkeld. Dat systeem ontwikkelt alle medewerkers, stimuleert de creativiteit en helpt slimmere oplossingen te bedenken die praktisch en uitvoerbaar zijn. Het is niet nodig om het wiel opnieuw uit te vinden:
‘creativity is all about remixing stuff’.

Focus op ontwikkeling zorgt voor evenwichtige medewerkers die impact maken. Dit onderscheidt onze Pro’s en zorgt voor meer ‘lol in het werk’.

Contact
Picture of Jos Hezemans
Jos Hezemans

Pro Verbinder

Van lineair naar circulair

Werken aan de wereld van morgen, hoe doe je dat nu?  En hoe haal je inhoudelijk het meeste rendement uit projecten in de openbare ruimte? Een duurzame aanpak, dat staat bij Interpro centraal.   Maar ook onderwerpen die in eerste instantie minder vanzelfsprekend zijn, krijgen binnen onze organisatie dat stukje extra aandacht dat nodig is. Denk bijvoorbeeld aan het circulair hergebruik van restmaterialen en freesafval voor het aanleggen van nieuwe funderingen voor wegen, of het maken van betonmengsels. Maar ook het toepassen van nieuwe bindmiddelen in beton of andere biobased bouwmaterialen die toegepast worden bij het reduceren van CO2 uitstoot in hun nieuwe bestemming. En hoe ga je nu op een slimme manier om met het verwerken van groenafval zoals bladresten, maaiafval en snoeihout?

Naast een gedegen fundering en een duurzaam verloop, staan we ook stil bij vraagstukken zoals efficiënte toepassing van gerecyclede kunststoffen in civiele projecten en een efficiënte toepassing van (bulk) materiaal.

Samengevat is duurzaamheid, en dan met name circulariteit, een waardevol element in onze visie. Zowel in het blauwe, groene en grijze werkveld van de openbare ruimte, werken we integraal aan een zo hoog mogelijke, en bovenal duurzame, bijdrage voor de maatschappij.

Onze Pro Adviseurs zoeken constant naar nieuwe partners die zich bezighouden met slimme, duurzame innovaties. Tevens wordt het duurzame gedachtengoed verwerkt in de beheer- en beleidstukken die we opstellen, doorrekeningen van MKI-waarden en/of het uitvoeren van LCA-analyses bij het opstellen van contracten. Op deze manier werken wij mee aan het realiseren van een gezonde en duurzame wereld van morgen.

Contact
Picture of Robbert Kamphorst
Robbert Kamphorst

Pro Manager Advies

Vertrouwen

We hebben én tonen vertrouwen in de relaties die we aangaan met elkaar. We vertrouwen op jou als persoon, op jouw kennis en op de waarde die jij intern en bij onze opdrachtgevers toevoegt. Hoe wij vertrouwen tonen? Door jou los te laten en te stimuleren om jezelf dagelijks te ontwikkelen bij onze opdrachtgevers. Zo haal jij het maximale uit jezelf. Van ons kun je alle begeleiding verwachten die jij nodig hebt. Je bent altijd welkom in ons gezellige kantoor. Jij bent een Interpro’er en daar zijn wij én jij trots op.


Mensgericht

De mens staat centraal in ons dagelijkse werk. We zijn écht geïnteresseerd in elkaar en onze opdrachtgevers. ‘Hoe gaat het met je, zullen we eens lunchen?’. Onze juniors houden de seniors jong en de seniors bieden de juniors de benodigde ervaring. In onze platte organisatie is er ruimte voor ideeën en creativiteit. Heb je een goed idee? Kom maar op! Mensgerichtheid uit zich bij ons ook in het krijgen van een vast dienstverband en het maken van jouw persoonlijke ontwikkeltraject.


Ondernemend

We zijn constant op zoek naar kansen en nieuwe markten. Hoe werken we aan de wereld van morgen? Je bent onderdeel van een team dat echt vooruit wil. We stimuleren elkaar om met goede ideeën te komen die jou als persoon én Interpro versterken. We betrekken elkaar bij (nieuwe) projecten, want samen staan we sterker. Waar zou jij je volgende opdracht willen uitvoeren? Gebruik ons enorme netwerk! Bij onze opdrachtgevers treden we op als partner. In dit partnerschap dagen we elkaar altijd uit om bij een vraagstuk de beste oplossing te vinden. Bij alles wat we doen streven we ernaar om aan de bovenkant van ons kunnen te zitten. Hier komt jouw ontwikkelplan goed van pas.


Plezier

We maken plezier met elkaar en onze opdrachtgevers. Ook bij serieuze zaken mag gelachen worden. Met plezier verrassen we onze opdrachtgevers door hen uit te dagen om het maximale uit een project te halen. Dit wordt opgemerkt en gewaardeerd. Voordat er een vastgeroeste routine ontstaat heb je een project succesvol afgerond en start je fris aan een nieuwe uitdaging. Successen vieren we samen, met onze opdrachtgevers en elkaar. Plezier maken dus.


Verdiepend

Als echte Interpro’er ben je leergierig, ambitieus en constant op zoek naar verdieping. Daarnaast werken we met lastige en niet alledaagse vraagstukken. Het antwoord vinden op de vraag achter de vraag; dat is de verdiepingsslag. Elkaar om hulp vragen is voor ons normaal. Weet je het zelf even niet? Er is altijd een Interpro’er die jou kan helpen bij jouw vraagstuk. Samenwerken dus.  Zo komen we tot de beste resultaten en bieden we onze klanten de verdiepingsslag die we beloven.

Disclaimer

De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van Interpro. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Interpro. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

De op deze website getoonde informatie wordt door Interpro met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Interpro behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Hoewel Interpro alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Interpro niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van Interpro, welke geen eigendom zijn van Interpro, maar zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel Interpro uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Intertechniek worden onderhouden wordt afgewezen.

Interpro sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.

Privacy Statement

Als u een of meerdere websites van Interpro bezoekt kan het zijn dat u persoonsgegevens met ons deelt. Ook plaatsen wij Cookies om de juiste werking van de website te kunnen realiseren. Dit privacy statement geeft weer hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens, welke cookies wij plaatsen bij een bezoek en welke rechten u heeft.

1. Toepasbaarheid

Dit privacy statement is van toepassing op alle websites van Interpro, welke bestaande uit: interpro.nl

2. Nieuwsbrief opt-in
2.1. Aanmelden

Wanneer u zich via de website aanmeldt voor de nieuwsbrief of vacature-alert wordt uw e-mailadres opgeslagen bij onze partner ‘MailerLite’. Wij hebben op 19 januari 2021 een verwerkersovereenkomst gesloten met ‘MailerLite’.

2.2. Afmelden

U kunt zich op ieder moment afmelden via de afmeldlink onderaan de nieuwsbrief of vacature-alert. Uw gegevens worden direct verwijderd.

3. Cookies
3.1. Functionele Cookie (‘PHPSESSID’)

Deze cookie is nodig voor de juiste werking van de website en wordt na uw sessie meteen verwijderd.

3.2. Analytische Cookies (‘_ga’ & ‘_gid)

Wij gebruiken Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (Google), om het surfgedrag van onze bezoekers te analyseren. We doen dit op een anonieme wijze conform de richtlijn van de Autoriteit Persoonsgegevens.
Interpro heeft op 19 januari 2021 een verwerkersovereenkomst met Google Inc. (Google) afgesloten. Het laatste octet van uw IP-adres wordt gemaskeerd en wij hebben Google geen toestemming gegeven gegevens te delen met derden of voor andere Google-diensten te gebruiken.