Projectbezoek in Volendam

Het begon allemaal in onze gezamelijke WhatsApp groep “Interpro connected 📲” waar collega Johan een filmpje deelde van (zand)sproeiset-werkzaamheden in het Markermeer. Diverse collega’s reageerden enthousiast en al snel werd het idee geopperd of we niet eens een kijkje konden gaan nemen op dit indrukwekkende project. U roept, wij draaien – en dus werd het bezoek georganiseerd.

Johan werkt al sinds maart 2022 als Site Engineer op het project Dijkverzwaring Markermeerdijken. (Lees hier meer over dit project.) Deze zomer werd er hard gewerkt aan het creëren van een werkbaan langs het Noordeinde in Volendam. Halverwege juli naderden de werkzaamheden het centrum van Volendam en was er van dichtbij te zien hoe zand uit het IJsselmeer werd opgespoten aan de rand van het Markermeer; een perfect moment om op projectbezoek te gaan.

Buitendijkse werkbaan🏗️

Zoals gezegd wordt er met het opspuiten van het zand een buitendijkse werkbaan gecreëerd. Het zand werd opgespoten met een kraan (Rainbowen) en verdeeld over de werkbaan met een bulldozer. Het zand is inmiddels volledig opgespoten. Ook bij de werkzaamheden die hierna nog volgden, werd 95% van het materiaal via het water (en dus via deze werkbaan) aangevoerd. Deze manier van werken heeft veel overlast voor de omwonenden voorkomen.

Inmiddels is men sinds eind oktober alweer aanbeland bij de volgende fase in het project: het plaatsen van een ‘hulpscherm’; een damwand van 20 tot 24 meter hoog die over een lengte van 500 meter de stabiliteit van de dijk en de huizen moet waarborgen tijdens de verdere werkzaamheden. Het intrillen van deze damwandplanken is een project op zich, als je hier interesse in hebt kan je alles volgend op de website van Alliantie Markermeerdijken.

Terug naar het bezoek 😉

De collega’s vertrokken eind van de ochtend vanaf kantoor met een huurbusje richting Volendam. Onderweg smulden we van heerlijke lunchpakketjes van Drechtwerk – waardoor het aanvoelde als een schoolreisje.😃

Aangekomen in Volendam stond Johan ons al op te wachten. We wandelden door de pitoreske (en erg toeristische..) Haven van Volendam richting Noordeinde. Het uitzicht dat volgde was zeer indrukwekkend: het mooie Markermeer met op de voorgrond een metershoge ‘golf’ van zand dat opgespoten werd. Johan gaf ons uitgebreide uitleg over de werkzaamheden, in taal die – zélfs voor de dames van de backoffice die ook mee waren – voor iedereen te begrijpen was.😉

Vervolgens brachten we een bezoek aan de informatiekeet, waar omgevingsmanager Renie Ralduin ons vertelde over haal rol in dit project, waarin het contact met bewoners nog meer dan anders centraal staat. Kosten nog moeite worden gespaard om te zorgen dat omwonenden ‘aan de hand’ genomen worden in de plannen en uiteraard zo min mogelijk overlast ervaren. 

Hierna zijn we met Johan de hele (bestaande) dijk over gelopen en liet hij ons zien hoe ze, door middel van allerlei vernuftige apparatuur, met uiterste precisie allerlei metingen uitvoeren aan álles in en rondom de dijk. Op deze manier wordt constant gemonitord wat (al dan niet) de effecten van de werkzaamheden zijn.

Interpro zou Interpro niet zijn als we de dag niet afsloten met een borrel (op z’n Volendams met paling-bitterballen!!) in de Haven. Om de files te vermijden plakten we er ook maar een hapje eten aan vast.. Het was een mooie, geslaagde dag! 🤩

Disclaimer

De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van Interpro. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Interpro. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

De op deze website getoonde informatie wordt door Interpro met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Interpro behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Hoewel Interpro alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Interpro niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van Interpro, welke geen eigendom zijn van Interpro, maar zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel Interpro uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Intertechniek worden onderhouden wordt afgewezen.

Interpro sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.

Privacy Statement

Als u een of meerdere websites van Interpro bezoekt kan het zijn dat u persoonsgegevens met ons deelt. Ook plaatsen wij Cookies om de juiste werking van de website te kunnen realiseren. Dit privacy statement geeft weer hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens, welke cookies wij plaatsen bij een bezoek en welke rechten u heeft.

1. Toepasbaarheid

Dit privacy statement is van toepassing op alle websites van Interpro, welke bestaande uit: interpro.nl

2. Nieuwsbrief opt-in
2.1. Aanmelden

Wanneer u zich via de website aanmeldt voor de nieuwsbrief of vacature-alert wordt uw e-mailadres opgeslagen bij onze partner ‘MailerLite’. Wij hebben op 19 januari 2021 een verwerkersovereenkomst gesloten met ‘MailerLite’.

2.2. Afmelden

U kunt zich op ieder moment afmelden via de afmeldlink onderaan de nieuwsbrief of vacature-alert. Uw gegevens worden direct verwijderd.

3. Cookies
3.1. Functionele Cookie (‘PHPSESSID’)

Deze cookie is nodig voor de juiste werking van de website en wordt na uw sessie meteen verwijderd.

3.2. Analytische Cookies (‘_ga’ & ‘_gid)

Wij gebruiken Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (Google), om het surfgedrag van onze bezoekers te analyseren. We doen dit op een anonieme wijze conform de richtlijn van de Autoriteit Persoonsgegevens.
Interpro heeft op 19 januari 2021 een verwerkersovereenkomst met Google Inc. (Google) afgesloten. Het laatste octet van uw IP-adres wordt gemaskeerd en wij hebben Google geen toestemming gegeven gegevens te delen met derden of voor andere Google-diensten te gebruiken.