Het verhaal van Feras

Nieuwe kansen bij Interpro als civieltechnisch werkvoorbereider

In februari ’23 maakten Robbert en Corstiaan kennis met Feras, een jonge Syrische dertiger die ruim drie jaar in Nederland woont en het volledige inburgeringstraject heeft doorlopen. Gezien zijn technische achtergrond wilden de heren onderzoeken of Interpro iets voor hem kan betekenen én andersom!

Civieltechnisch werkvoorbereider Feras

Start van het Werkervaringstraject

Tijdens het kennismakinggesprek zien de heren al snel kansen op het gebied van tekenwerk in AutoCAD. Hoewel het tien jaar geleden is dat Feras hiermee heeft gewerkt, is de verwachting dat hij het redelijk snel weer moet kunnen oppakken. En zo geschiedde! In samenwerking met gemeente Ridderkerk krijgt Feras een werkervaringsplek bij Interpro. Hij krijgt een computer tot zijn beschikking met AutoCAD licentie en naast de algemene begeleiding van Corstiaan, maakt onze oud collega Jochem hem inhoudelijk wegwijs in de software.

Verdere Ontwikkeling en Integratie

In 2024 neemt Feras’ betrokkenheid verder toe. Hij is sinds medio april onder begeleiding van ‘onze’ Nelleke en Robbert aan het werk, waarbij hij diverse taken op zich neemt die hem zullen helpen thuis te raken in de civiele wereld en de termen en materialen die daar worden gebruikt. De daad wordt direct bij het woord gevoegd door een praktische toepassing van de opgedane kennis: het in kaart brengen van een bedrijventerrein voor Beindorff.

Stapsgewijze Vooruitgang

Feras’ doel is om stapsgewijs richting een hbo-opleiding aan de Hogeschool Rotterdam, een fulltime betaalde baan en volledige integratie in de Nederlandse samenleving te bewegen; iets waar we hem heel graag bij helpen.

Het project illustreert nu al een succesvolle integratie van talent in de onze samenleving, mede mogelijk gemaakt door de waardering van gemeente Rotterdam voor de sociale bijdragen van Interpro. Met gerichte begeleiding en praktische ervaring kunnen we nieuwkomers helpen bij het vinden van hun plek binnen de Nederlandse arbeidsmarkt én samenleving!

Disclaimer

De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van Interpro. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Interpro. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

De op deze website getoonde informatie wordt door Interpro met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Interpro behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Hoewel Interpro alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Interpro niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van Interpro, welke geen eigendom zijn van Interpro, maar zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel Interpro uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Intertechniek worden onderhouden wordt afgewezen.

Interpro sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.

Privacy Statement

Als u een of meerdere websites van Interpro bezoekt kan het zijn dat u persoonsgegevens met ons deelt. Ook plaatsen wij Cookies om de juiste werking van de website te kunnen realiseren. Dit privacy statement geeft weer hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens, welke cookies wij plaatsen bij een bezoek en welke rechten u heeft.

1. Toepasbaarheid

Dit privacy statement is van toepassing op alle websites van Interpro, welke bestaande uit: interpro.nl

2. Nieuwsbrief opt-in
2.1. Aanmelden

Wanneer u zich via de website aanmeldt voor de nieuwsbrief of vacature-alert wordt uw e-mailadres opgeslagen bij onze partner ‘MailerLite’. Wij hebben op 19 januari 2021 een verwerkersovereenkomst gesloten met ‘MailerLite’.

2.2. Afmelden

U kunt zich op ieder moment afmelden via de afmeldlink onderaan de nieuwsbrief of vacature-alert. Uw gegevens worden direct verwijderd.

3. Cookies
3.1. Functionele Cookie (‘PHPSESSID’)

Deze cookie is nodig voor de juiste werking van de website en wordt na uw sessie meteen verwijderd.

3.2. Analytische Cookies (‘_ga’ & ‘_gid)

Wij gebruiken Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (Google), om het surfgedrag van onze bezoekers te analyseren. We doen dit op een anonieme wijze conform de richtlijn van de Autoriteit Persoonsgegevens.
Interpro heeft op 19 januari 2021 een verwerkersovereenkomst met Google Inc. (Google) afgesloten. Het laatste octet van uw IP-adres wordt gemaskeerd en wij hebben Google geen toestemming gegeven gegevens te delen met derden of voor andere Google-diensten te gebruiken.