De waarde van water

Water

Watermanagement is belangrijker dan ooit tevoren. Door klimaatverandering worstelen gemeentelijke overheden, provinciale overheden en waterschappen dagelijks met vraagstukken rondom waterbeheer. Hoe beschermen we elkaar beschermen tegen overstromingen? Hoe beheren we het oppervlaktewater en grondwater? Hoe waarborgen we de kwaliteit van het water in Nederland? Het vakgebied Water binnen Interpro richt zich op advies en beleidsvorming rondom deze onderwerpen. 

Dit doen wij met bewezen expertise en enorme passie en liefde voor het vakgebied. Samen met onze opdrachtgevers bepalen wij het beleid voor de toekomst. Zo werken we mee aan een impactvolle output voor vraagstukken op rioleringsgebied en klimaatadaptatie. De adviseurs van Water werken graag samen met de adviseurs van Groen, Civiel en Afval  aan integrale projecten en adviezen. Samenwerken, dat is wat wij doen.

Hoe creëren we visie en beleid op het gebied van aspecten die met water te maken hebben? Hoe gaan we om met onderhoud en renovatie van bestaande riolering? Hoe beïnvloedt klimaatverandering, aanhoudende droogte en een overschot aan water onze waterstanden en -opslag? Waar trekken we de grens bij wateroverlast door klimaatextremen? Wat is de rol van particuliere eigenaren in het stedelijk waterbeheer? Met welke wensen van de gebruikers van de openbare ruimte moet rekening worden gehouden?

We werken samen aan impactvolle oplossingen voor complexe uitdagingen. We werken aan vervangingsstrategieën, stresstesten, uitvoeringsplannen, en slimme rioolontwerpen en beleid. We lossen beheer- en ontwerpvraagstukken op, waarbij we rekening houden met wateroverlast door onder andere piekbuien en verdroging. Ook adviseren we voor bemalingen, grondwater en oppervlaktewater (adviseur riolering).

Het vakgebied Water staat voor een klimaatbestendig en robuust watersysteem dat klaar is voor de toekomst. Wil je meer weten of ben je benieuwd naar onze vacatures binnen het watermanagement? Denk hierbij aan vacatures over klimaatverandering of water. Neem eens contact met ons op, we komen graag met je in contact!

Aangenaam kennis maken, Interpro.

Kennisgebied
Contact
Picture of Robbert Kamphorst
Robbert Kamphorst

Pro Manager

Contact

Projecten

Disclaimer

De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van Interpro. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Interpro. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

De op deze website getoonde informatie wordt door Interpro met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Interpro behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Hoewel Interpro alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Interpro niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van Interpro, welke geen eigendom zijn van Interpro, maar zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel Interpro uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Intertechniek worden onderhouden wordt afgewezen.

Interpro sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.

Privacy Statement

Als u een of meerdere websites van Interpro bezoekt kan het zijn dat u persoonsgegevens met ons deelt. Ook plaatsen wij Cookies om de juiste werking van de website te kunnen realiseren. Dit privacy statement geeft weer hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens, welke cookies wij plaatsen bij een bezoek en welke rechten u heeft.

1. Toepasbaarheid

Dit privacy statement is van toepassing op alle websites van Interpro, welke bestaande uit: interpro.nl

2. Nieuwsbrief opt-in
2.1. Aanmelden

Wanneer u zich via de website aanmeldt voor de nieuwsbrief of vacature-alert wordt uw e-mailadres opgeslagen bij onze partner ‘MailerLite’. Wij hebben op 19 januari 2021 een verwerkersovereenkomst gesloten met ‘MailerLite’.

2.2. Afmelden

U kunt zich op ieder moment afmelden via de afmeldlink onderaan de nieuwsbrief of vacature-alert. Uw gegevens worden direct verwijderd.

3. Cookies
3.1. Functionele Cookie (‘PHPSESSID’)

Deze cookie is nodig voor de juiste werking van de website en wordt na uw sessie meteen verwijderd.

3.2. Analytische Cookies (‘_ga’ & ‘_gid)

Wij gebruiken Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (Google), om het surfgedrag van onze bezoekers te analyseren. We doen dit op een anonieme wijze conform de richtlijn van de Autoriteit Persoonsgegevens.
Interpro heeft op 19 januari 2021 een verwerkersovereenkomst met Google Inc. (Google) afgesloten. Het laatste octet van uw IP-adres wordt gemaskeerd en wij hebben Google geen toestemming gegeven gegevens te delen met derden of voor andere Google-diensten te gebruiken.