Aangenaam kennis maken!

Wij zijn Interpro, een project- en adviesbureau dat zich focust op realisatie en beheer van infra binnen stedelijke gebieden. De disciplines (Grijs, Groen en Blauw) die de openbare ruimte met elkaar verbinden vormen de pijlers waar wij ons dagelijks mee bezig houden.

Onze mensen zijn als geen ander in staat om de impact van deze disciplines op elkaar te begrijpen en deze te verbinden tot klimaatbestendige oplossingen. Onze mensen hebben het in zich om de verdiepende vraag achter de vraag te stellen. Ons DNA bestaat verder uit de kernwaardes Vertrouwen, Plezier, Mensgericht en Ondernemend.

Projecten

De mensen uit ons Grijze, Groene en Blauwe team zijn inzetbaar op een verscheidenheid aan projecten in de openbare ruimte. Denk hierbij aan rollen als directievoerder, (geo)hydroloog, beheerder openbare ruimte, werkvoorbereider, (groene) beleidsadviseur, adviseur stedelijk water en zelfs geotechnisch adviseurs.

We gaan verder dan het leveren van mensen met vakkennis; opdrachtgevers zien ons als volwaardige partner in de samenwerking.

Adviesbureau

Ons groeiende adviesbureau denkt en werkt mee aan een impactvolle output voor vraagstukken binnen de openbare ruimte. Denk hierbij bijvoorbeeld aan klimaat adaptieve maatregelen zoals een oplossing tegen wateroverlast, modellering van riool-, drainage- en/of oppervlaktewatersystemen, het opstellen van een groen(beheer)plan, de aanleg van een afvalbrengstation, advisering bij bouwrijp maken en het doorrekenen van keerconstructies.

Onze Grijze, Groene en Blauwe adviseurs werken, afhankelijk van het vraagstuk, samen aan de een integrale oplossing die het best past binnen de ruimtelijke, technische en financiële mogelijkheden.

Disclaimer

De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van Interpro. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Interpro. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

De op deze website getoonde informatie wordt door Interpro met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Interpro behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Hoewel Interpro alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Interpro niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van Interpro, welke geen eigendom zijn van Interpro, maar zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel Interpro uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Intertechniek worden onderhouden wordt afgewezen.

Interpro sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.

Privacy Statement

Als u een of meerdere websites van Interpro bezoekt kan het zijn dat u persoonsgegevens met ons deelt. Ook plaatsen wij Cookies om de juiste werking van de website te kunnen realiseren. Dit privacy statement geeft weer hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens, welke cookies wij plaatsen bij een bezoek en welke rechten u heeft.

1. Toepasbaarheid

Dit privacy statement is van toepassing op alle websites van Interpro, welke bestaande uit: interpro.nl

2. Nieuwsbrief opt-in
2.1. Aanmelden

Wanneer u zich via de website aanmeldt voor de nieuwsbrief of vacature-alert wordt uw e-mailadres opgeslagen bij onze partner ‘MailerLite’. Wij hebben op 19 januari 2021 een verwerkersovereenkomst gesloten met ‘MailerLite’.

2.2. Afmelden

U kunt zich op ieder moment afmelden via de afmeldlink onderaan de nieuwsbrief of vacature-alert. Uw gegevens worden direct verwijderd.

3. Cookies
3.1. Functionele Cookie (‘PHPSESSID’)

Deze cookie is nodig voor de juiste werking van de website en wordt na uw sessie meteen verwijderd.

3.2. Analytische Cookies (‘_ga’ & ‘_gid)

Wij gebruiken Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (Google), om het surfgedrag van onze bezoekers te analyseren. We doen dit op een anonieme wijze conform de richtlijn van de Autoriteit Persoonsgegevens.
Interpro heeft op 19 januari 2021 een verwerkersovereenkomst met Google Inc. (Google) afgesloten. Het laatste octet van uw IP-adres wordt gemaskeerd en wij hebben Google geen toestemming gegeven gegevens te delen met derden of voor andere Google-diensten te gebruiken.