Vervanging radar Haven Vlissingen-Oost

Omschrijving

De havendienst van Zeeland Seaports is verantwoordelijk voor het nautisch toezicht en de begeleiding van scheepvaart in de haven van Vlissingen-Oost. Voor een goed en veilig toezicht wordt onder andere gebruik gemaakt van radar, camera en marifoon.

De radarvoorzieningen waren aan vervanging toe. Dit betreft zowel de radar antennes in de haven als het radarwaarnemingssysteem voor de verkeersleiders.

In overleg met de gebruikers is een programma van eisen opgesteld voor een nieuw radar waarnemingssysteem. Hierbij is mede gebruik gemaakt van kennis en ervaring van de andere nautische partners in het gebied (Rijkswaterstaat/Schelderadarketen). Bij het opstellen van de functionele en technische eisen is ook gekeken hoe nieuwe voorzieningen passen in een nauwere samenwerking met de nautische partners.

In januari/februari 2014 heeft de transitie plaatsgevonden van het oude naar het nieuwe radar waarnemingssysteem. Hierbij is gekozen voor een gefaseerde overgang, waarbij het nautisch toezicht zo min mogelijk werd belemmerd en de gebruikers opleiding “on the job” konden krijgen.

In het kader van de samenwerking met de verkeersleiding op de Westerschelde door Rijkswaterstaat is ook een koppeling gemaakt tussen de systemen, waarbij informatie wordt uitgewisseld over de binnenkomende scheepvaart.

Naast het vervangen van het radarwaarnemingssysteem is op de locaties van de radarposten gewerkt aan een verbetering cq. vernieuwing van de behuizing van de apparatuur.

 

Onze rol in het project

Leen was verantwoordelijk voor de algehele projectleiding tijdens de voorbereiding en uitvoering van dit project.

Project informatie

Project informatie

Disclaimer

De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van Interpro. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Interpro. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

De op deze website getoonde informatie wordt door Interpro met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Interpro behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Hoewel Interpro alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Interpro niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van Interpro, welke geen eigendom zijn van Interpro, maar zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel Interpro uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Intertechniek worden onderhouden wordt afgewezen.

Interpro sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.

Privacy Statement

Als u een of meerdere websites van Interpro bezoekt kan het zijn dat u persoonsgegevens met ons deelt. Ook plaatsen wij Cookies om de juiste werking van de website te kunnen realiseren. Dit privacy statement geeft weer hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens, welke cookies wij plaatsen bij een bezoek en welke rechten u heeft.

1. Toepasbaarheid

Dit privacy statement is van toepassing op alle websites van Interpro, welke bestaande uit: interpro.nl

2. Nieuwsbrief opt-in
2.1. Aanmelden

Wanneer u zich via de website aanmeldt voor de nieuwsbrief of vacature-alert wordt uw e-mailadres opgeslagen bij onze partner ‘MailerLite’. Wij hebben op 19 januari 2021 een verwerkersovereenkomst gesloten met ‘MailerLite’.

2.2. Afmelden

U kunt zich op ieder moment afmelden via de afmeldlink onderaan de nieuwsbrief of vacature-alert. Uw gegevens worden direct verwijderd.

3. Cookies
3.1. Functionele Cookie (‘PHPSESSID’)

Deze cookie is nodig voor de juiste werking van de website en wordt na uw sessie meteen verwijderd.

3.2. Analytische Cookies (‘_ga’ & ‘_gid)

Wij gebruiken Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (Google), om het surfgedrag van onze bezoekers te analyseren. We doen dit op een anonieme wijze conform de richtlijn van de Autoriteit Persoonsgegevens.
Interpro heeft op 19 januari 2021 een verwerkersovereenkomst met Google Inc. (Google) afgesloten. Het laatste octet van uw IP-adres wordt gemaskeerd en wij hebben Google geen toestemming gegeven gegevens te delen met derden of voor andere Google-diensten te gebruiken.