Verlenging Westhofkade

Omschrijving

Zeeland Seaports (tegenwoordig North Sea Port) is als havenbeheerder verantwoordelijk voor de aanleg, beheer en onderhoud van de nautische voorzieningen. Voor bestaande en nieuwe klanten worden voorzieningen als steigers en kades gebouwd. Het bouwen van deze voorzieningen wordt in de meeste gevallen door North Sea Port voor de klant gedaan. Hiermee wordt een goede kwaliteit en zo veel mogelijk uniformiteit in de voorzieningen gewaarborgd.

Voor een klant die zich bezighoudt met off-shore activiteiten is de bestaande kade aan de Westhofhaven in het havengebied Vlissingen-Oost verlengd. De bestaande kade bestaat uit een combiwand met ontlastvloer, geschikt voor een bovenbelasting van 5 ton/m2. Voor de verlening van de kade is uitgebreid overleg gevoerd met de klant of de functionele en technische eisen. Deze eisen zijn vervolgens vertaald in een Voorlopig ontwerp en Definitief Ontwerp en tenslotte uitgewerkt in een bestek. Hierbij is een ontlastvloer en combiwand gerealiseerd. De bovenbelasting voor de kade betreft hoofdzakelijk 5ton/m2 met een strook uitgerust voor 15ton/m2

Voor dit project zijn diverse onderzoeken uitgevoerd op het land en op het water. Er zijn vergunningen aangevraagd en er moest rekening worden gehouden met het nabijgelegen Natura 2000 gebied de Westerschelde.
Uitvoering van het werk heeft plaatsgevonden in de periode juni 2014 – mei 2015.

Onze rol in het project

Leen was als projectleider verantwoordelijk voor zowel de voorbereiding als de uitvoering. Werkzaamheden waren onder andere de afstemming van uitgangspunten en voorwaarden met de toekomstige gebruiker, maar ook contact en aansturing met de ontwerpende partij.

Project informatie

Project informatie

Disclaimer

De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van Interpro. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Interpro. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

De op deze website getoonde informatie wordt door Interpro met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Interpro behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Hoewel Interpro alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Interpro niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van Interpro, welke geen eigendom zijn van Interpro, maar zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel Interpro uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Intertechniek worden onderhouden wordt afgewezen.

Interpro sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.

Privacy Statement

Als u een of meerdere websites van Interpro bezoekt kan het zijn dat u persoonsgegevens met ons deelt. Ook plaatsen wij Cookies om de juiste werking van de website te kunnen realiseren. Dit privacy statement geeft weer hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens, welke cookies wij plaatsen bij een bezoek en welke rechten u heeft.

1. Toepasbaarheid

Dit privacy statement is van toepassing op alle websites van Interpro, welke bestaande uit: interpro.nl

2. Nieuwsbrief opt-in
2.1. Aanmelden

Wanneer u zich via de website aanmeldt voor de nieuwsbrief of vacature-alert wordt uw e-mailadres opgeslagen bij onze partner ‘MailerLite’. Wij hebben op 19 januari 2021 een verwerkersovereenkomst gesloten met ‘MailerLite’.

2.2. Afmelden

U kunt zich op ieder moment afmelden via de afmeldlink onderaan de nieuwsbrief of vacature-alert. Uw gegevens worden direct verwijderd.

3. Cookies
3.1. Functionele Cookie (‘PHPSESSID’)

Deze cookie is nodig voor de juiste werking van de website en wordt na uw sessie meteen verwijderd.

3.2. Analytische Cookies (‘_ga’ & ‘_gid)

Wij gebruiken Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (Google), om het surfgedrag van onze bezoekers te analyseren. We doen dit op een anonieme wijze conform de richtlijn van de Autoriteit Persoonsgegevens.
Interpro heeft op 19 januari 2021 een verwerkersovereenkomst met Google Inc. (Google) afgesloten. Het laatste octet van uw IP-adres wordt gemaskeerd en wij hebben Google geen toestemming gegeven gegevens te delen met derden of voor andere Google-diensten te gebruiken.