PBD afval nascheiden gemeente Westland

Omschrijving

Cees werkt als Regievoerder van het afvalbeleid bij de gemeente Westland. In deze functie kreeg hij vanuit het collegewerkprogramma de opdracht om binnen afzienbare tijd (60 dagen) het inzamelsysteem om te zetten van bronscheiding (“gele zakken aan de lantaarnpaal”) naar nascheiding (machinaal nascheiden op PBD bij een scheidingsinstallatie). PBD staat voor plastic verpakkingsafval, blik en drinkpakken.

Wil je meer weten over ons Afvalbeleid? Volg ons dan op LinkedIn. Of neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie.

Onze rol in het project

Cees fungeerde aanvankelijk als adviseur en gesprekspartner van de directie en wethouder over de te nemen stappen en het gekozen tijdspad van 60 dagen.

Al snel werd duidelijk dat deze 60 dagen termijn vrij ambitieus was. Afspraken moesten worden gemaakt met verschillende contractpartners, inzamelroutes aangepast, nieuwe contracten gesloten met de verwerker en bovenal een stevige communicatiecampagne om ervoor te zorgen dat inwoners van de gemeente stap voor stap werden meegenomen in de transitie en tevens het “waarom” begrepen.

Om te zorgen dat we alle vragen vanuit de gemeenschap aan konden is er extra bezetting geregeld voor het Klant Contact Centrum (KCC) en hebben we met de inzamelaar afspraken gemaakt om tijdelijk extra rondes te rijden om verstoringen in de buitenruimte te voorkomen.

Trots kunnen we vermelden dat uiteindelijk het gehele project binnen de afgesproken termijn en budgetten, vlekkeloos is geïmplementeerd.

“Werken voor de gemeente Westland is uitdagend en biedt kansen op het gebied van afvalbeheer. Zowel het bestuur als de ambtelijke organisatie beseft zich wat beter kan en moet. Met zijn allen werken we hard aan beter Westland.”

Project informatie

Project informatie

Het team waar ik dagelijks mee samenwerk is klein maar hecht. De doelstellingen zijn helder en iedereen weet welke kant we op moeten. In de maanden dat ik er nu werkzaam ben voel ik me een gewaardeerd lid van dat team en hebben we al mooie stappen gezet op weg naar een meer circulaire economie.

Disclaimer

De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van Interpro. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Interpro. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

De op deze website getoonde informatie wordt door Interpro met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Interpro behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Hoewel Interpro alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Interpro niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van Interpro, welke geen eigendom zijn van Interpro, maar zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel Interpro uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Intertechniek worden onderhouden wordt afgewezen.

Interpro sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.

Privacy Statement

Als u een of meerdere websites van Interpro bezoekt kan het zijn dat u persoonsgegevens met ons deelt. Ook plaatsen wij Cookies om de juiste werking van de website te kunnen realiseren. Dit privacy statement geeft weer hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens, welke cookies wij plaatsen bij een bezoek en welke rechten u heeft.

1. Toepasbaarheid

Dit privacy statement is van toepassing op alle websites van Interpro, welke bestaande uit: interpro.nl

2. Nieuwsbrief opt-in
2.1. Aanmelden

Wanneer u zich via de website aanmeldt voor de nieuwsbrief of vacature-alert wordt uw e-mailadres opgeslagen bij onze partner ‘MailerLite’. Wij hebben op 19 januari 2021 een verwerkersovereenkomst gesloten met ‘MailerLite’.

2.2. Afmelden

U kunt zich op ieder moment afmelden via de afmeldlink onderaan de nieuwsbrief of vacature-alert. Uw gegevens worden direct verwijderd.

3. Cookies
3.1. Functionele Cookie (‘PHPSESSID’)

Deze cookie is nodig voor de juiste werking van de website en wordt na uw sessie meteen verwijderd.

3.2. Analytische Cookies (‘_ga’ & ‘_gid)

Wij gebruiken Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (Google), om het surfgedrag van onze bezoekers te analyseren. We doen dit op een anonieme wijze conform de richtlijn van de Autoriteit Persoonsgegevens.
Interpro heeft op 19 januari 2021 een verwerkersovereenkomst met Google Inc. (Google) afgesloten. Het laatste octet van uw IP-adres wordt gemaskeerd en wij hebben Google geen toestemming gegeven gegevens te delen met derden of voor andere Google-diensten te gebruiken.