Oplossingsrichtingen wateroverlast Reeweg Hendrik-Ido-Ambacht

Omschrijving

Vrijwel ieder jaar kampen de woningen aan de Reeweg in Hendrik-Ido-Ambacht met wateroverlast. Het vloerpeil van de op staal gefundeerde huizen ligt nagenoeg op straatniveau. Wateroverlast op straat geeft daarmee vrijwel direct wateroverlast in de huizen.

De drooglegging tussen het oppervlaktewater en het maaiveld is op de Reeweg onder normale omstandigheden 35 tot 60 cm. In 2009 is het stelsel aangepakt en gedimensioneerd op een bui met herhalingstijd van 50 jaar. Daarvoor is een gescheiden stelsel aangelegd met in dit straatvak een dubbele HWA-streng met een diameter van 630 mm. Dit HWA-stelsel loost op oppervlaktewater.

Onze rol in het project

Toch is er wateroverlast ontstaan, zoals bijvoorbeeld het weekend van 27 juni 2020. Om te bezien of er aanvullende oplossingen zijn, is in eerste instantie een gebiedsanalyse uitgevoerd, waarna het bestaande stelsel is getoetst op 3 maatgevende buien. Daarna werd geconstateerd dat een bui met een herhalingstijd van 10 jaar niet kan worden geborgd. En dus moest er naar oplossingsrichtingen gezocht worden. Interpro heeft de volgende oplossingsrichtingen gepresenteerd:

  1. Invoegen van extra pompcapaciteit;
  2. Toevoegen overstortgemaal;
  3. Combineren van eerste 2 oplossingen met het maken van een “overloop”.

 

 

 

 

Project informatie

Project informatie

Disclaimer

De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van Interpro. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Interpro. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

De op deze website getoonde informatie wordt door Interpro met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Interpro behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Hoewel Interpro alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Interpro niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van Interpro, welke geen eigendom zijn van Interpro, maar zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel Interpro uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Intertechniek worden onderhouden wordt afgewezen.

Interpro sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.

Privacy Statement

Als u een of meerdere websites van Interpro bezoekt kan het zijn dat u persoonsgegevens met ons deelt. Ook plaatsen wij Cookies om de juiste werking van de website te kunnen realiseren. Dit privacy statement geeft weer hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens, welke cookies wij plaatsen bij een bezoek en welke rechten u heeft.

1. Toepasbaarheid

Dit privacy statement is van toepassing op alle websites van Interpro, welke bestaande uit: interpro.nl

2. Nieuwsbrief opt-in
2.1. Aanmelden

Wanneer u zich via de website aanmeldt voor de nieuwsbrief of vacature-alert wordt uw e-mailadres opgeslagen bij onze partner ‘MailerLite’. Wij hebben op 19 januari 2021 een verwerkersovereenkomst gesloten met ‘MailerLite’.

2.2. Afmelden

U kunt zich op ieder moment afmelden via de afmeldlink onderaan de nieuwsbrief of vacature-alert. Uw gegevens worden direct verwijderd.

3. Cookies
3.1. Functionele Cookie (‘PHPSESSID’)

Deze cookie is nodig voor de juiste werking van de website en wordt na uw sessie meteen verwijderd.

3.2. Analytische Cookies (‘_ga’ & ‘_gid)

Wij gebruiken Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (Google), om het surfgedrag van onze bezoekers te analyseren. We doen dit op een anonieme wijze conform de richtlijn van de Autoriteit Persoonsgegevens.
Interpro heeft op 19 januari 2021 een verwerkersovereenkomst met Google Inc. (Google) afgesloten. Het laatste octet van uw IP-adres wordt gemaskeerd en wij hebben Google geen toestemming gegeven gegevens te delen met derden of voor andere Google-diensten te gebruiken.