Kwaliteitsverbetering van bron-gescheiden PMD

Omschrijving

Gemeente Middelburg kampt met een probleem: al het gescheiden PMD dat wordt verzameld door de 43.000 inwoners van Middelburg wordt afgekeurd.  Los van de oplopende kosten (minimaal 450.000 euro per jaar) is dit natuurlijk ook heel onwenselijk in relatie tot de circulaire economie. De druk om de kwaliteit te verbeteren was erg hoog; de kwestie kwam zelfs met regelmaat in het nieuws.

Onze rol in het project

Kirsty’s opdracht was om in kaart te brengen hoe de gemeente dit probleem aan kan pakken. Dit heeft ze gedaan door eerst de oorzaken van afkeuring te onderzoeken, waarbij ze ontdekte dat ongewenst afval zoals etensresten en textiel in de PMD-ladingen aanwezig was. Ze vergeleek vervolgens de inzamelstrategieën van omliggende gemeenten, waaruit bleek dat PMD-inzameling aan huis met directe controle tot betere afvalkwaliteit leidt dan het gebruik van openbare verzamelcontainers. De conclusie van een half jaar hard werken, was het verbeterplan ‘Omgekeerd Inzamelen’ . De kern hiervan is het aan huis ophalen van PMD, waarbij restafval naar ondergrondse containers gaat om de afvalkwaliteit en -scheiding te verbeteren.

Is alle PMD nu schoon? Nee, dat is vrijwel onmogelijk. Een afvalinzamelstrategie gooi je niet 1,2,3 om. Maar Kirsty heeft een gedegen plan geschreven waarmee de gemeente verder kan, een gespreid bedje voor project ‘Omgekeerd Inzamelen’.

Project informatie

Project informatie

"Toen Cees mij benaderde voor de opdracht om de kwaliteit van het PMD-afval in Middelburg te verbeteren, zei ik natuurlijk direct ja. Wat sprak me aan? De impact van dit probleem [..] een enorme domper op gebied van de circulaire economie!"

Disclaimer

De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van Interpro. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Interpro. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

De op deze website getoonde informatie wordt door Interpro met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Interpro behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Hoewel Interpro alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Interpro niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van Interpro, welke geen eigendom zijn van Interpro, maar zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel Interpro uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Intertechniek worden onderhouden wordt afgewezen.

Interpro sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.

Privacy Statement

Als u een of meerdere websites van Interpro bezoekt kan het zijn dat u persoonsgegevens met ons deelt. Ook plaatsen wij Cookies om de juiste werking van de website te kunnen realiseren. Dit privacy statement geeft weer hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens, welke cookies wij plaatsen bij een bezoek en welke rechten u heeft.

1. Toepasbaarheid

Dit privacy statement is van toepassing op alle websites van Interpro, welke bestaande uit: interpro.nl

2. Nieuwsbrief opt-in
2.1. Aanmelden

Wanneer u zich via de website aanmeldt voor de nieuwsbrief of vacature-alert wordt uw e-mailadres opgeslagen bij onze partner ‘MailerLite’. Wij hebben op 19 januari 2021 een verwerkersovereenkomst gesloten met ‘MailerLite’.

2.2. Afmelden

U kunt zich op ieder moment afmelden via de afmeldlink onderaan de nieuwsbrief of vacature-alert. Uw gegevens worden direct verwijderd.

3. Cookies
3.1. Functionele Cookie (‘PHPSESSID’)

Deze cookie is nodig voor de juiste werking van de website en wordt na uw sessie meteen verwijderd.

3.2. Analytische Cookies (‘_ga’ & ‘_gid)

Wij gebruiken Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (Google), om het surfgedrag van onze bezoekers te analyseren. We doen dit op een anonieme wijze conform de richtlijn van de Autoriteit Persoonsgegevens.
Interpro heeft op 19 januari 2021 een verwerkersovereenkomst met Google Inc. (Google) afgesloten. Het laatste octet van uw IP-adres wordt gemaskeerd en wij hebben Google geen toestemming gegeven gegevens te delen met derden of voor andere Google-diensten te gebruiken.