Feederwachtplaatsen Maasvlakte

Omschrijving

De dichtstbijzijnde openbare wachtplaatsen voor feederschepen lagen in het Calandkanaal. Hier bevinden zich twee steigers met een capaciteit van 4 schepen met een maximumlengte van 130 meter. Bij de shortsea is echter sprake van een schaalvergroting. De meest gangbare shortsea- en feederschepen variëren thans in lengte van 130 tot 185 meter. Deze schepen hebben een te grote lengte om ligplaats te kiezen aan de steigers in het Calandkanaal. Daarbij komt dat de vaartijd naar deze steigers vanaf het Deltaschiereiland te lang is, omdat deze steigers eigenlijk te ver van de terminals liggen.

Tussen 2007 en 2009 heeft het tekort aan wachtplaatsen minder gespeeld op de Maasvlakte omdat er bestaande kades beschikbaar waren. Daarna waren deze wachtplaatsen niet meer beschikbaar en was het tekort aan wachtplaatsen weer actueel. Gezien het huidige gebrek aan wachtplaatsen op de Maasvlakte en de komst van MV2 moesten er op korte termijn wachtplaatsen voor deze schepen worden gecreëerd op de Maasvlakte.

Het resultaat is de realisatie van drie afmeerplaatsen voor feederschepen; een tweetal afmeerplaatsen voor 2 (enkel liggende) feederschepen met een lengte van 100 tot 185 meter in de Europahaven, in het verlengde, ten oosten, van de Rhenus-kade en een afmeerplaats voor 1 feederschip met een lengte van 100 tot 185 meter voor de bewerkingskade van GDF-SUEZ in het Beerkanaal. Voor dit project leverden wij projectondersteuning.

 

Project informatie

Project informatie

Disclaimer

De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van Interpro. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Interpro. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

De op deze website getoonde informatie wordt door Interpro met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Interpro behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Hoewel Interpro alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Interpro niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van Interpro, welke geen eigendom zijn van Interpro, maar zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel Interpro uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Intertechniek worden onderhouden wordt afgewezen.

Interpro sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.

Privacy Statement

Als u een of meerdere websites van Interpro bezoekt kan het zijn dat u persoonsgegevens met ons deelt. Ook plaatsen wij Cookies om de juiste werking van de website te kunnen realiseren. Dit privacy statement geeft weer hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens, welke cookies wij plaatsen bij een bezoek en welke rechten u heeft.

1. Toepasbaarheid

Dit privacy statement is van toepassing op alle websites van Interpro, welke bestaande uit: interpro.nl

2. Nieuwsbrief opt-in
2.1. Aanmelden

Wanneer u zich via de website aanmeldt voor de nieuwsbrief of vacature-alert wordt uw e-mailadres opgeslagen bij onze partner ‘MailerLite’. Wij hebben op 19 januari 2021 een verwerkersovereenkomst gesloten met ‘MailerLite’.

2.2. Afmelden

U kunt zich op ieder moment afmelden via de afmeldlink onderaan de nieuwsbrief of vacature-alert. Uw gegevens worden direct verwijderd.

3. Cookies
3.1. Functionele Cookie (‘PHPSESSID’)

Deze cookie is nodig voor de juiste werking van de website en wordt na uw sessie meteen verwijderd.

3.2. Analytische Cookies (‘_ga’ & ‘_gid)

Wij gebruiken Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (Google), om het surfgedrag van onze bezoekers te analyseren. We doen dit op een anonieme wijze conform de richtlijn van de Autoriteit Persoonsgegevens.
Interpro heeft op 19 januari 2021 een verwerkersovereenkomst met Google Inc. (Google) afgesloten. Het laatste octet van uw IP-adres wordt gemaskeerd en wij hebben Google geen toestemming gegeven gegevens te delen met derden of voor andere Google-diensten te gebruiken.