Herontwikkeling gebied rondom Stadhouder Willem III school te Hendrik-Ido-Ambacht

Omschrijving

Het project rond de Stadhouder Willem III school is een schitterend voorbeeld van stedelijke vernieuwing waarbij het verleden plaatsmaakt voor de toekomst. Gelegen in het hart van de gemeenschap, omsloten door de Van Valckensteinstraat, Sandelingenstraat en de Van der Eijndestraat, is het terrein van de voormalige school getransformeerd. Hier verrijst nu een modern schoolgebouw, ontworpen om te voldoen aan de educatieve behoeften van een nieuwe generatie leerlingen. De sloop van het oude gebouw heeft ruimte gemaakt voor deze innovatie en een ervaren bouwaannemer is ter plekke druk bezig met de realisatie.

Onze rol in het project

Dit project is meer dan alleen een school; het is een herziening van de ruimtelijke ordening die de omgeving verrijkt. Een deel van het oude schoolterrein wordt omgevormd tot een nieuwe straat, inclusief K+R (Kiss and Ride) parkeerplaatsen, die de dynamiek van het dagelijkse schoolleven ondersteunen. De gemeente Hendrik-Ido-Ambacht heeft de expertise van Interpro ingeschakeld om vanuit een initiële schets deze straat tot in de civieltechnische details uit te werken, inclusief de technische tekeningen, het bestek en de raming van de werkzaamheden.

Maar het plan omvat meer dan alleen civiel. Interpro heeft zich ingezet om de straat te voorzien van klimaatadaptieve elementen, een groene touch door een doordacht beplantingsplan en een esthetisch aangename uitstraling met landschappelijke tekeningen. Deze tekeningen dienen tevens als communicatiemiddel naar de bewoners toe, om hen deelgenoot te maken van de transformatie die plaatsvindt.

Interpro staat de gemeente bij in meer dan alleen het technische spectrum. We nemen coördinerende rollen op ons en faciliteren de communicatie met de school en de coördinatie van essentiële bodem- en milieukundige onderzoeken. Het is een project dat op veel lof kan rekenen en een treffend voorbeeld van de integrale aanpak van Interpro, waarbij met een breed spectrum aan diensten een wezenlijke bijdrage aan de gemeenschap wordt geleverd.

ontwerp Stadhouder Willemschool

 

 

 

 

 

 

Project informatie

Project informatie

Disclaimer

De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van Interpro. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Interpro. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

De op deze website getoonde informatie wordt door Interpro met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Interpro behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Hoewel Interpro alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Interpro niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van Interpro, welke geen eigendom zijn van Interpro, maar zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel Interpro uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Intertechniek worden onderhouden wordt afgewezen.

Interpro sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.

Privacy Statement

Als u een of meerdere websites van Interpro bezoekt kan het zijn dat u persoonsgegevens met ons deelt. Ook plaatsen wij Cookies om de juiste werking van de website te kunnen realiseren. Dit privacy statement geeft weer hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens, welke cookies wij plaatsen bij een bezoek en welke rechten u heeft.

1. Toepasbaarheid

Dit privacy statement is van toepassing op alle websites van Interpro, welke bestaande uit: interpro.nl

2. Nieuwsbrief opt-in
2.1. Aanmelden

Wanneer u zich via de website aanmeldt voor de nieuwsbrief of vacature-alert wordt uw e-mailadres opgeslagen bij onze partner ‘MailerLite’. Wij hebben op 19 januari 2021 een verwerkersovereenkomst gesloten met ‘MailerLite’.

2.2. Afmelden

U kunt zich op ieder moment afmelden via de afmeldlink onderaan de nieuwsbrief of vacature-alert. Uw gegevens worden direct verwijderd.

3. Cookies
3.1. Functionele Cookie (‘PHPSESSID’)

Deze cookie is nodig voor de juiste werking van de website en wordt na uw sessie meteen verwijderd.

3.2. Analytische Cookies (‘_ga’ & ‘_gid)

Wij gebruiken Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (Google), om het surfgedrag van onze bezoekers te analyseren. We doen dit op een anonieme wijze conform de richtlijn van de Autoriteit Persoonsgegevens.
Interpro heeft op 19 januari 2021 een verwerkersovereenkomst met Google Inc. (Google) afgesloten. Het laatste octet van uw IP-adres wordt gemaskeerd en wij hebben Google geen toestemming gegeven gegevens te delen met derden of voor andere Google-diensten te gebruiken.