Toezichthouder gebiedsontwikkeling Broekgraaf

Omschrijving

De stad Leerdam, horende bij gemeente Vijfherenlanden, krijgt er aan de westkant een heel nieuw stukje bij: Broekgraaf. Het stedenbouwkundig plan voor de locatie is uitgewerkt door IMOSS

De eerste werkzaamheden aan de wijk zijn rond 2014 gestart met het voorbelasten van de eerste fase. Tot 2025 zullen er in de wijk ca. 1.250 woningen gebouwd worden, verdeeld in vrijstaand, twee-onder-een-kap, rijtjes woningen en appartementen. Naast veel nieuwe woningen komt ook een verse treinhalte, een kind- en gezondheidscentrum én ook nog een mooi natuurgebied.
 

Het uiteindelijke doel? Een wijk waar water en groen centraal staan; een intieme woonbuurt.

Gebiedsontwikkeling Broekgraaf in gemeente Leerdam.
Bron: IMOSS
Gebiedsontwikkeling Broekgraaf in gemeente Leerdam.
Bron: IMOSS
Gebiedsontwikkeling Broekgraaf in gemeente Leerdam.
Bron: IMOSS

Onze rol in het project

René begeleid als toezichthouder alle werkzaamheden in de openbare ruimte in de wijk Broekgraaf.René Ardensen werkt sinds eind 2018 als Toezichthouder/Directievoerder voor gemeente Vijfherenlanden op dit indrukwekkende project. Hij begeleid eigenlijk alle werkzaamheden in de openbare ruimte in de wijk Broekgraaf, zowel het bouwrijp maken (voorbelasten, aanleg riolering en bouwwegen), coördineren van het aanleggen van de kabels en leidingen en tot slot het woonrijp maken (de wijk voorzien van de definitieve inrichting).

Tevens is hij een van de aanspreekpunten voor de bouwers en ontwikkelaars zodra zij in uitvoering zijn. Dit varieert van het regelen van de rioolaansluitingen, bouwers aanspreken op vervuiling van de openbare ruimte enzovoorts. Buiten de “normale” taken komen ook een groot gedeelte van de klachten c.q. meldingen van de nieuwe bewoners bij René terecht ter afhandeling.

Als alles volgens planning verloopt zal het project in 2026 afgerond worden.

 

Project informatie

Project informatie

Disclaimer

De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van Interpro. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Interpro. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

De op deze website getoonde informatie wordt door Interpro met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Interpro behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Hoewel Interpro alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Interpro niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van Interpro, welke geen eigendom zijn van Interpro, maar zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel Interpro uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Intertechniek worden onderhouden wordt afgewezen.

Interpro sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.

Privacy Statement

Als u een of meerdere websites van Interpro bezoekt kan het zijn dat u persoonsgegevens met ons deelt. Ook plaatsen wij Cookies om de juiste werking van de website te kunnen realiseren. Dit privacy statement geeft weer hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens, welke cookies wij plaatsen bij een bezoek en welke rechten u heeft.

1. Toepasbaarheid

Dit privacy statement is van toepassing op alle websites van Interpro, welke bestaande uit: interpro.nl

2. Nieuwsbrief opt-in
2.1. Aanmelden

Wanneer u zich via de website aanmeldt voor de nieuwsbrief of vacature-alert wordt uw e-mailadres opgeslagen bij onze partner ‘MailerLite’. Wij hebben op 19 januari 2021 een verwerkersovereenkomst gesloten met ‘MailerLite’.

2.2. Afmelden

U kunt zich op ieder moment afmelden via de afmeldlink onderaan de nieuwsbrief of vacature-alert. Uw gegevens worden direct verwijderd.

3. Cookies
3.1. Functionele Cookie (‘PHPSESSID’)

Deze cookie is nodig voor de juiste werking van de website en wordt na uw sessie meteen verwijderd.

3.2. Analytische Cookies (‘_ga’ & ‘_gid)

Wij gebruiken Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (Google), om het surfgedrag van onze bezoekers te analyseren. We doen dit op een anonieme wijze conform de richtlijn van de Autoriteit Persoonsgegevens.
Interpro heeft op 19 januari 2021 een verwerkersovereenkomst met Google Inc. (Google) afgesloten. Het laatste octet van uw IP-adres wordt gemaskeerd en wij hebben Google geen toestemming gegeven gegevens te delen met derden of voor andere Google-diensten te gebruiken.