Beheerplan kademuren en glooiingen Schiedam

Omschrijving

De gemeente Schiedam kent als stad aan de Maas een uitgebreid areaal aan kaden. Aan de zuidkant gelegen aan de Nieuwe Waterweg met verschillende zeehavens en door het centrum van de stad stroomt de Schie. De overgang tussen water en land wordt gevormd door kademuren en glooiingen. Dit zijn belangrijke constructies in relatie tot de waterveiligheid, de inrichting van de stad, beroepsscheepvaart en recreatief gebruik. De ouderdom van deze voorzieningen varieert van relatief nieuwe kademuren tot constructies van honderd jaar.

Het is belangrijk om het beheer en onderhoud van de kademuren en glooiingen op een goede manier uit te voeren. Het zijn constructies die een groot kapitaal vertegenwoordigen. In 2013 is het beheerplan opgesteld voor deze constructies inclusief een beheer- en onderhoudsprogramma.

Middels een quickscan zijn alle kademuren en glooiingen binnen de gemeente geïnventariseerd. De huidige status van de constructies zijn door visuele inspectie van de constructie en de aanliggende kade in beeld gebracht. Daarnaast zijn op basis van (duik)inspecties vanuit het verleden kwetsbare en kritische funderingsconstructies onderzocht. Daarnaast is de wet- en regelgeving ten aanzien van de ruimtelijke ordening en werkzaamheden aan kademuren en glooiingen in beeld gebracht.

In de eindrapportage van het beheerplan kademuren en glooiingen, is naast het beleidsmatige deel, een meerjarenprogramma opgenomen. Hierin staat waar de komende jaren onderhoud uitgevoerd moet worden of reconstructies nodig zijn om de staat van de voorziening op een afgesproken niveau te handhaven. Daarnaast is een advies gegeven welke constructies binnen enkele jaren opgeknapt moeten worden (klein onderhoud) zodat voorkomen wordt dat binnen één of twee decennia kostbare investeringen nodig zijn in relatie tot groot onderhoud. Op basis van deze plannen heeft de gemeente de mogelijkheid beheerkeuzes te maken voor nu en de toekomst en bijbehorende budgeten te reserveren

Project informatie

Project informatie

Disclaimer

De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van Interpro. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Interpro. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

De op deze website getoonde informatie wordt door Interpro met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Interpro behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Hoewel Interpro alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Interpro niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van Interpro, welke geen eigendom zijn van Interpro, maar zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel Interpro uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Intertechniek worden onderhouden wordt afgewezen.

Interpro sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.

Privacy Statement

Als u een of meerdere websites van Interpro bezoekt kan het zijn dat u persoonsgegevens met ons deelt. Ook plaatsen wij Cookies om de juiste werking van de website te kunnen realiseren. Dit privacy statement geeft weer hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens, welke cookies wij plaatsen bij een bezoek en welke rechten u heeft.

1. Toepasbaarheid

Dit privacy statement is van toepassing op alle websites van Interpro, welke bestaande uit: interpro.nl

2. Nieuwsbrief opt-in
2.1. Aanmelden

Wanneer u zich via de website aanmeldt voor de nieuwsbrief of vacature-alert wordt uw e-mailadres opgeslagen bij onze partner ‘MailerLite’. Wij hebben op 19 januari 2021 een verwerkersovereenkomst gesloten met ‘MailerLite’.

2.2. Afmelden

U kunt zich op ieder moment afmelden via de afmeldlink onderaan de nieuwsbrief of vacature-alert. Uw gegevens worden direct verwijderd.

3. Cookies
3.1. Functionele Cookie (‘PHPSESSID’)

Deze cookie is nodig voor de juiste werking van de website en wordt na uw sessie meteen verwijderd.

3.2. Analytische Cookies (‘_ga’ & ‘_gid)

Wij gebruiken Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (Google), om het surfgedrag van onze bezoekers te analyseren. We doen dit op een anonieme wijze conform de richtlijn van de Autoriteit Persoonsgegevens.
Interpro heeft op 19 januari 2021 een verwerkersovereenkomst met Google Inc. (Google) afgesloten. Het laatste octet van uw IP-adres wordt gemaskeerd en wij hebben Google geen toestemming gegeven gegevens te delen met derden of voor andere Google-diensten te gebruiken.