Basisrioleringsplan kern Westdorpe

Omschrijving

Westdorpe is een kern binnen de gemeente Terneuzen. In het verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) van de gemeente is opgenomen dat periodiek per kern een basisrioleringsplan wordt opgesteld. In het basisrioleringsplan wordt het functioneren van de riolering beschreven. Hierbij gaat het om wateroverlast door neerslag (water op straat) en een controle op de overstorten vanuit het gemengde riool (basisinspanning). Naast het hydraulisch en milieutechnisch functioneren zijn ook de praktische aspecten van het rioolbeheer beschouwd. In beeld is gebracht welke data beschikbaar is om het werkelijk functioneren van de riolering te analyseren.

Resultaat van de studie is een rapportage die het gehele water- en rioolsysteem beschrijft inclusief tekeningen en benodigde middelen voor maatregelen (financieel en tijdsinspanning). Bij drie specifieke locaties gaat monitoring plaatsvinden omdat er onvoldoende inzicht is in het functioneren van dit deel van het riool. Monitoring wordt hier mede gebruikt om investeringen in het rioolsysteem beter onderbouwd te doen. Kleinere maatregelen zijn in beeld gebracht en qua kosten geraamd. Ook zijn in het rapport specifieke locaties ten aanzien van grond- en oppervlaktewater vastgelegd.

Vanuit het rioolbeheer van de gemeente is een rioolmodel opgebouwd. De afstroming en het type verhard oppervlak is in beeld gebracht middel een GIS en op locatie gecontroleerd. Hierna zijn de modelmatige berekeningen uitgevoerd en is er met de medewerkers van de buitendienst doorgesproken in welke mate theorie en praktijk met elkaar overeenkomen. Toekomstige ontwikkelingen in de kern zijn in beeld gebracht evenals verbeterkansen op basis van geplande buitenruimteprojecten.

Project informatie

Project informatie

Disclaimer

De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van Interpro. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Interpro. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

De op deze website getoonde informatie wordt door Interpro met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Interpro behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Hoewel Interpro alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Interpro niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van Interpro, welke geen eigendom zijn van Interpro, maar zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel Interpro uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Intertechniek worden onderhouden wordt afgewezen.

Interpro sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.

Privacy Statement

Als u een of meerdere websites van Interpro bezoekt kan het zijn dat u persoonsgegevens met ons deelt. Ook plaatsen wij Cookies om de juiste werking van de website te kunnen realiseren. Dit privacy statement geeft weer hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens, welke cookies wij plaatsen bij een bezoek en welke rechten u heeft.

1. Toepasbaarheid

Dit privacy statement is van toepassing op alle websites van Interpro, welke bestaande uit: interpro.nl

2. Nieuwsbrief opt-in
2.1. Aanmelden

Wanneer u zich via de website aanmeldt voor de nieuwsbrief of vacature-alert wordt uw e-mailadres opgeslagen bij onze partner ‘MailerLite’. Wij hebben op 19 januari 2021 een verwerkersovereenkomst gesloten met ‘MailerLite’.

2.2. Afmelden

U kunt zich op ieder moment afmelden via de afmeldlink onderaan de nieuwsbrief of vacature-alert. Uw gegevens worden direct verwijderd.

3. Cookies
3.1. Functionele Cookie (‘PHPSESSID’)

Deze cookie is nodig voor de juiste werking van de website en wordt na uw sessie meteen verwijderd.

3.2. Analytische Cookies (‘_ga’ & ‘_gid)

Wij gebruiken Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (Google), om het surfgedrag van onze bezoekers te analyseren. We doen dit op een anonieme wijze conform de richtlijn van de Autoriteit Persoonsgegevens.
Interpro heeft op 19 januari 2021 een verwerkersovereenkomst met Google Inc. (Google) afgesloten. Het laatste octet van uw IP-adres wordt gemaskeerd en wij hebben Google geen toestemming gegeven gegevens te delen met derden of voor andere Google-diensten te gebruiken.