Aanleg A24 Blankenburgverbinding

Omschrijving

Rijkswaterstaat realiseert aan de westzijde van Rotterdam een nieuwe snelweg: de A24 Blankenburgverbinding. Deze snelweg heeft als doel de A4 Beneluxtunnel te ontlasten en de bereikbaarheid van de Rotterdamse haven naar de Randstad te verbeteren.

De Blankenburgverbinding verbindt de A20 ten oosten van Vlaardingen (noordoever) en de A15 bij Rozenburg (zuidoever) met elkaar middels een nieuwe snelweg. De A24 wordt ingepast in de omgeving en voorzien van een circa 500 meter lange landtunnel, de Hollandtunnel, op de noordoever, een onderdoorgang bij de metro naar Hoek van Holland en een circa 950 meter lange diepe tunnel onder het Scheur / de Nieuwe Waterweg . Ook wordt de A20 verbreed.

In opdracht van Rijkswaterstaat legt de combinatie BAAK de nieuwe A24 aan. Deze bouwcombinatie bestaat uit Ballast Nedam, Deme en Macquarie Capital. De combinatie is verantwoordelijk voor het ontwerp, de bouw, de voorfinanciering en het onderhoud over een periode van twintig jaar. Deze contractvorm wordt DBFM genoemd.

Bijzonderheden van het project zijn de zeer diepe ontgravingen bij de cut & cover tunneldelen (tot circa 30 meter diep) en de hiervoor gebruikte zeer zware combiwand constructies. Voor de trekelementen van de onderwaterbetonvloer zal gebruik worden gemaakt van ingetrilde GEWI ankerpalen met een puntniveau tot in het 2de watervoerende pakket.

Onze rol in het project

Wij leverden gedurende het definitieve ontwerp een adviseur geotechniek aan combinatie BAAK. Samen met een team van andere geotechnici heeft hij damwanden berekend, funderingen op staal en funderingen op palen berekend en grondvervormingen bepaald nabij belendingen ten behoeve van tijdelijke werk. Daarnaast zijn, ter controle van het DO-ontwerp, de karakteristieke grondparameters opnieuw afgeleid na het beschikbaar komen van aanvullend grondonderzoek.

Project informatie

Project informatie

Disclaimer

De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van Interpro. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Interpro. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

De op deze website getoonde informatie wordt door Interpro met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Interpro behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Hoewel Interpro alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Interpro niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van Interpro, welke geen eigendom zijn van Interpro, maar zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel Interpro uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Intertechniek worden onderhouden wordt afgewezen.

Interpro sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.

Privacy Statement

Als u een of meerdere websites van Interpro bezoekt kan het zijn dat u persoonsgegevens met ons deelt. Ook plaatsen wij Cookies om de juiste werking van de website te kunnen realiseren. Dit privacy statement geeft weer hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens, welke cookies wij plaatsen bij een bezoek en welke rechten u heeft.

1. Toepasbaarheid

Dit privacy statement is van toepassing op alle websites van Interpro, welke bestaande uit: interpro.nl

2. Nieuwsbrief opt-in
2.1. Aanmelden

Wanneer u zich via de website aanmeldt voor de nieuwsbrief of vacature-alert wordt uw e-mailadres opgeslagen bij onze partner ‘MailerLite’. Wij hebben op 19 januari 2021 een verwerkersovereenkomst gesloten met ‘MailerLite’.

2.2. Afmelden

U kunt zich op ieder moment afmelden via de afmeldlink onderaan de nieuwsbrief of vacature-alert. Uw gegevens worden direct verwijderd.

3. Cookies
3.1. Functionele Cookie (‘PHPSESSID’)

Deze cookie is nodig voor de juiste werking van de website en wordt na uw sessie meteen verwijderd.

3.2. Analytische Cookies (‘_ga’ & ‘_gid)

Wij gebruiken Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (Google), om het surfgedrag van onze bezoekers te analyseren. We doen dit op een anonieme wijze conform de richtlijn van de Autoriteit Persoonsgegevens.
Interpro heeft op 19 januari 2021 een verwerkersovereenkomst met Google Inc. (Google) afgesloten. Het laatste octet van uw IP-adres wordt gemaskeerd en wij hebben Google geen toestemming gegeven gegevens te delen met derden of voor andere Google-diensten te gebruiken.