Aanleg A16 noord

Omschrijving

Bijna dagelijks staan er files op de A13 bij Overschie en de A20 tussen het Kleinpolderplein en het Terbregseplein in Rotterdam. Omdat weggebruikers die files proberen te omzeilen, slibben ook de lokale wegen dicht. Om deze problemen het hoofd te bieden realiseert Rijkswaterstaat een nieuwe snelweg: de A16 Rotterdam.

De A16 Rotterdam verbindt de A13 nabij Rotterdam The Hague Airport met de bestaande A16 bij het knooppunt Terbregseplein. De weg krijgt aansluitingen bij de N471 en de Ankie Verbeek-Ohrlaan. De A16 Rotterdam vervangt de huidige provinciale weg N209 tot aan de aansluiting Ankie Verbeek-Ohrlaan. Op het deel tussen de aansluiting Ankie Verbeek-Ohrlaan en het Terbregseplein komt een nieuwe verbinding. Ter hoogte van het Lage Bergse Bos bestaat de verbinding uit een landtunnel. De Rotte wordt gekruist met een tunnel.

In opdracht van Rijkswaterstaat legt de combinatie “De Groene Boog” de nieuwe A16 noord aan. Deze bouwcombinatie bestaat uit Besix, Dura Vermeer, Van Oord, John Laing, Rebel en TBI. De combinatie “De Groene Boog” is verantwoordelijk voor het ontwerp, de bouw, de voorfinanciering en het onderhoud over een periode van twintig jaar (DBFM).

Bijzonderheden waren de plaatselijk zeer slappe en weinig draagkrachtige ondergrond in combinatie met een beperkte bouwtijd hetgeen resulteerde in zandophogingen (voorbelasting) tot ruim 15 meter hoog. Vanwege stabiliteitsproblemen is er veelvuldig gebruik gemaakt van grondwapening middels geotextielen en Bigbags.

Onze rol in het project

Wij leverden gedurende het definitieve ontwerp twee geotechnische adviseurs aan combinatie De Groene Boog. Samen met een team van andere geotechnici hebben zij de zettingen en stabiliteit berekend voor de aanleg van het hoofdwegennet en de aanpassingen van het onderliggende weggennet. Daarnaast is de veiligheid van een te kruisen boezem met boezemkades van HHDelfland getoetst (kruinhoogte en stabiliteit binnentalud).

Project informatie

Project informatie

Disclaimer

De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van Interpro. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Interpro. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

De op deze website getoonde informatie wordt door Interpro met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Interpro behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Hoewel Interpro alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Interpro niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van Interpro, welke geen eigendom zijn van Interpro, maar zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel Interpro uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Intertechniek worden onderhouden wordt afgewezen.

Interpro sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.

Privacy Statement

Als u een of meerdere websites van Interpro bezoekt kan het zijn dat u persoonsgegevens met ons deelt. Ook plaatsen wij Cookies om de juiste werking van de website te kunnen realiseren. Dit privacy statement geeft weer hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens, welke cookies wij plaatsen bij een bezoek en welke rechten u heeft.

1. Toepasbaarheid

Dit privacy statement is van toepassing op alle websites van Interpro, welke bestaande uit: interpro.nl

2. Nieuwsbrief opt-in
2.1. Aanmelden

Wanneer u zich via de website aanmeldt voor de nieuwsbrief of vacature-alert wordt uw e-mailadres opgeslagen bij onze partner ‘MailerLite’. Wij hebben op 19 januari 2021 een verwerkersovereenkomst gesloten met ‘MailerLite’.

2.2. Afmelden

U kunt zich op ieder moment afmelden via de afmeldlink onderaan de nieuwsbrief of vacature-alert. Uw gegevens worden direct verwijderd.

3. Cookies
3.1. Functionele Cookie (‘PHPSESSID’)

Deze cookie is nodig voor de juiste werking van de website en wordt na uw sessie meteen verwijderd.

3.2. Analytische Cookies (‘_ga’ & ‘_gid)

Wij gebruiken Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (Google), om het surfgedrag van onze bezoekers te analyseren. We doen dit op een anonieme wijze conform de richtlijn van de Autoriteit Persoonsgegevens.
Interpro heeft op 19 januari 2021 een verwerkersovereenkomst met Google Inc. (Google) afgesloten. Het laatste octet van uw IP-adres wordt gemaskeerd en wij hebben Google geen toestemming gegeven gegevens te delen met derden of voor andere Google-diensten te gebruiken.