Aan het woord: Robbert

Mijn naam is Robbert Kamphorst. In september 2020 ben ik in de civiele techniek begonnen als Coördinerend Constructeur (ook wel Projectleider) bij de gemeente Rotterdam. Deze mooie opdracht valt onder de raamovereenkomst die Interpro heeft met gemeente Rotterdam. De rol van constructeur wordt bij Rotterdam heel verschillend ingevuld. Enerzijds de junioren, die nog voornamelijk tekenwerk doen met hun eigen mate van zelfstandigheid en aan de andere kant de constructeur die alle touwtjes van een project in handen heeft.  Het is zijn taak om doelen zoals planning, scope en geld te bewaken – samen met het team. Daarbij krijg je heel veel vrijheid. Je werkt samen in kleine teams waarbij de sociale cohesie zeker niet uit het oog wordt verloren.

Ik voelde me gelijk opgenomen in het team Feijenoord-IJsselmonde en mocht starten aan het herberekenen van de grondexploitaties van het project Parkstad, wat uit heel veel deelprojecten bestaat. Het project Parkstad wordt als verbinding gezien tussen het nieuwe Zuid en het oude Zuid, waarbij ruimte is voor alle inkomensklassen, vergroening, leefbaarheid en duurzaamheid. Men ziet het als een kans om de middenklassen, zoals een onderwijzer of politieman, weer een aantrekkelijke woonomgeving te geven op Zuid.

In Rotterdam zijn er heel veel van dit soort interessante herontwikkelingsprojecten. Het project Parkstad zit per deelproject in heel verschillende stadia van sloop, voorbelasten, bouw- en woonrijp maken en ‘al bewoond’. Daarbij heb je als constructeur waarbij je werkt aan de civiele techniek van Rotterdam contact met zeer diverse disciplines en aspecten, zoals stedenbouw, flora en fauna, energietransitie, waterkering, geotechniek, milieu, hoogheemraadschap, cultuurtechniek, (stedelijk) water enzovoorts. Ook kijk je mee in andere projecten die in de nabijheid liggen, ter voorkoming van conflicterende belangen.

Op een willekeurige dag ben je bezig om maatregelen in te regelen op het gebied van flora en fauna, zodat de sloop van een deelplan kan doorgaan. Ondertussen moeten er contracten worden aanbesteedt om de bouw van een woontoren mogelijk te maken, waarbij er afstemming moet plaats vinden tussen de aanleg van een riolering, stadsverwarming door Vattenfall en een te verwijderen damwand die zich in de beschermingszone van de waterkering bevindt. Tegelijkertijd wil de bouwer zijn bouwplaats gaan inrichten, waarbij voorkomen dient te worden dat de startdatum van de 1e paal door al deze activiteiten moet worden uitgesteld. Juist dat maakt het werken aan de civiele techniek in Rotterdam zo leuk!
Werken voor Rotterdam is heel erg dynamisch en uitdagend, je moet goed samenwerken en wordt constant geprikkeld om mee te denken over het behalen van alle ambitieuze doelen.

Als je nieuwsgierig bent naar meer informatie over het project Parkstad, bekijk dan deze websites eens:

GemeenteRotterdam.nl
Top010.nl
Gebiedsontwikkeling.nu

Disclaimer

De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van Interpro. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Interpro. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

De op deze website getoonde informatie wordt door Interpro met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Interpro behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Hoewel Interpro alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Interpro niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van Interpro, welke geen eigendom zijn van Interpro, maar zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel Interpro uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Intertechniek worden onderhouden wordt afgewezen.

Interpro sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.

Privacy Statement

Als u een of meerdere websites van Interpro bezoekt kan het zijn dat u persoonsgegevens met ons deelt. Ook plaatsen wij Cookies om de juiste werking van de website te kunnen realiseren. Dit privacy statement geeft weer hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens, welke cookies wij plaatsen bij een bezoek en welke rechten u heeft.

1. Toepasbaarheid

Dit privacy statement is van toepassing op alle websites van Interpro, welke bestaande uit: interpro.nl

2. Nieuwsbrief opt-in
2.1. Aanmelden

Wanneer u zich via de website aanmeldt voor de nieuwsbrief of vacature-alert wordt uw e-mailadres opgeslagen bij onze partner ‘MailerLite’. Wij hebben op 19 januari 2021 een verwerkersovereenkomst gesloten met ‘MailerLite’.

2.2. Afmelden

U kunt zich op ieder moment afmelden via de afmeldlink onderaan de nieuwsbrief of vacature-alert. Uw gegevens worden direct verwijderd.

3. Cookies
3.1. Functionele Cookie (‘PHPSESSID’)

Deze cookie is nodig voor de juiste werking van de website en wordt na uw sessie meteen verwijderd.

3.2. Analytische Cookies (‘_ga’ & ‘_gid)

Wij gebruiken Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (Google), om het surfgedrag van onze bezoekers te analyseren. We doen dit op een anonieme wijze conform de richtlijn van de Autoriteit Persoonsgegevens.
Interpro heeft op 19 januari 2021 een verwerkersovereenkomst met Google Inc. (Google) afgesloten. Het laatste octet van uw IP-adres wordt gemaskeerd en wij hebben Google geen toestemming gegeven gegevens te delen met derden of voor andere Google-diensten te gebruiken.