Aan het woord: Leen

Samen werken aan oplossingen

Samen werken aan oplossingen. Dat is wat ik leuk vind. Zeker als je daarmee een breed draagvlak kan creëren.

Eén van de projecten die ik heb gedaan is de Herinrichting van de Vissershaven in Bruinisse. De schepen van de Mosselvloot kwamen in de nieuwe inrichting tegen de kade te liggen. De beschikbare ruimte was alleen beperkt. Dat vraagt om concessies, waarbij je wellicht niet altijd de meest optimale situatie kan bouwen.

Eén van de uitdagingen was de toegang vanaf de kade naar de schepen. Door de beperkte ruimte en het feit dat de schepen met de voorkant van het schip haaks op de kade moesten afmeren was er weinig ruimte voor een goede opstap. Als ontwerpende partij kan je dan een keuze maken en zeggen: “Dat is het en doe het er maar mee”. In dit geval kon het ook anders. Het was vrijdagmorgen. We zaten al even te broeden op het probleem en kwamen niet tot een bevredigende oplossing. Op dat moment nam ik de telefoon, belde de contactpersoon van de Visserijvereniging en legde hem het probleem voor we spraken af om diezelfde middag rond de tafel te gaan om te kijken naar de mogelijkheden.

’s Middags zitten we met een aantal schippers rond de keukentafel (toen kon je nog gewoon met meerdere mensen samenkomen) en een vel papier. Nog geen uur later hebben we een oplossing. De meest ideale? Nee, dat niet helemaal. Wel één die past en die kan rekenen op draagvlak, omdat de gebruikers zelf mee konden denken. 

Dit soort zaken maakt het werk extra leuk. Samen zoeken naar oplossingen, in gesprek gaan. Hierbij zoek je soms even het informele op om tot elkaar te komen en mooie oplossingen te bedenken.
Disclaimer

De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van Interpro. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Interpro. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

De op deze website getoonde informatie wordt door Interpro met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Interpro behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Hoewel Interpro alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Interpro niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van Interpro, welke geen eigendom zijn van Interpro, maar zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel Interpro uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Intertechniek worden onderhouden wordt afgewezen.

Interpro sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.

Privacy Statement

Als u een of meerdere websites van Interpro bezoekt kan het zijn dat u persoonsgegevens met ons deelt. Ook plaatsen wij Cookies om de juiste werking van de website te kunnen realiseren. Dit privacy statement geeft weer hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens, welke cookies wij plaatsen bij een bezoek en welke rechten u heeft.

1. Toepasbaarheid

Dit privacy statement is van toepassing op alle websites van Interpro, welke bestaande uit: interpro.nl

2. Nieuwsbrief opt-in
2.1. Aanmelden

Wanneer u zich via de website aanmeldt voor de nieuwsbrief of vacature-alert wordt uw e-mailadres opgeslagen bij onze partner ‘MailerLite’. Wij hebben op 19 januari 2021 een verwerkersovereenkomst gesloten met ‘MailerLite’.

2.2. Afmelden

U kunt zich op ieder moment afmelden via de afmeldlink onderaan de nieuwsbrief of vacature-alert. Uw gegevens worden direct verwijderd.

3. Cookies
3.1. Functionele Cookie (‘PHPSESSID’)

Deze cookie is nodig voor de juiste werking van de website en wordt na uw sessie meteen verwijderd.

3.2. Analytische Cookies (‘_ga’ & ‘_gid)

Wij gebruiken Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (Google), om het surfgedrag van onze bezoekers te analyseren. We doen dit op een anonieme wijze conform de richtlijn van de Autoriteit Persoonsgegevens.
Interpro heeft op 19 januari 2021 een verwerkersovereenkomst met Google Inc. (Google) afgesloten. Het laatste octet van uw IP-adres wordt gemaskeerd en wij hebben Google geen toestemming gegeven gegevens te delen met derden of voor andere Google-diensten te gebruiken.