Aan het woord: Kamila

Mijn naam is Kamila Drozdowska. Ik ben sinds november 2018 werkzaam bij Interpro (als teamlid van het voormalige label Inter Groen Advies) en ben al even lang op locatie aan het werk bij onze opdrachtgever gemeente Waalwijk. 

Mijn opdracht bij de gemeente begon als traineeship, maar inmiddels ben ik doorgegroeid naar Junior Beleidsmedewerker voor Ontwerp Groen.   

Groen leeft!
In 2019 is in gemeente Waalwijk de groenbeleidsvisie ‘Groen Leeft!’ ingestemd door de raad. Het is een beleidsstuk met verschillende ambities op gebied van groen, onder andere een ambitie om binnen 10 jaar, 10% meer groen te realiseren in de gemeente. Aan dit beleidsstuk heb ik samen met mijn collega’s aan gewerkt.

Na het instemmen van de kwam de implementatie fase. “Wat is een overzichtelijke en simpele methode om zo een ambitie borgen binnen de projectontwikkelingen en straatreconstructies?” dachten mijn collega’s en ik. Zo is het idee van de groencalculator ontstaan. Het is een rekentool waaraan wij een score hebben gegeven (op diverse thema’s, denk aan biodiversiteit en waterhuishouding) aan alle voorkomende in de gemeente groentypes zoals bosplantsoen, sierheesters en vaste planten. Zo heeft elke groentype een eigen totale score. De rekentool berekent de groenwaarde aan de hand van ingevoerde oppervlak in de huidige en de nieuwe situatie. Deze twee situaties worden in de rekentool met elkaar overwogen. De uitkomst? Een antwoord of de nieuwe situatie voldoet aan de 10% vergroening en aan de kwaliteit verbetering van groen. Hiermee wordt de nieuwe situatie getoetst op gebied van vergroeningsopgave en kwaliteitsverhoging.

Take the lead

Naast een technische tool zoals de groencalculator, is een inspiratiebron tevens belangrijk. Zo is het idee van de straatmodellen ontstaan. Daarin heb ik een leading rol gehad. Deze straatmodellen zijn door mij bedacht en getekend! Hiervoor heb ik met een collega een aantal doorsnee straten uit Waalwijk gekozen met een bepaald profiel (een smal, gemiddeld en een breed profiel). Met inachtneming van het profiel, heb ik een aantal scenario’s geschetst met groene maatregelen ter illustratie. Zo kan er eenvoudig een verschil tussen de huidige situatie en groene omgeving weergegeven worden. Voor elke projectsituatie dient natuurlijk te allen tijde goed bekeken worden of de aanbevolen maatregelen, voor dat bepaald profiel, daadwerkelijk ook uitgevoerd kunnen worden.

De groencalculator en straatmodellen zijn maar een aantal voorbeelden van wat ik voor de gemeente Waalwijk heb mogen doen. Ik kijk uit naar alle dingen die nog op mijn pad gaan komen!

Disclaimer

De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van Interpro. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Interpro. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

De op deze website getoonde informatie wordt door Interpro met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Interpro behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Hoewel Interpro alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Interpro niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van Interpro, welke geen eigendom zijn van Interpro, maar zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel Interpro uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Intertechniek worden onderhouden wordt afgewezen.

Interpro sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.

Privacy Statement

Als u een of meerdere websites van Interpro bezoekt kan het zijn dat u persoonsgegevens met ons deelt. Ook plaatsen wij Cookies om de juiste werking van de website te kunnen realiseren. Dit privacy statement geeft weer hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens, welke cookies wij plaatsen bij een bezoek en welke rechten u heeft.

1. Toepasbaarheid

Dit privacy statement is van toepassing op alle websites van Interpro, welke bestaande uit: interpro.nl

2. Nieuwsbrief opt-in
2.1. Aanmelden

Wanneer u zich via de website aanmeldt voor de nieuwsbrief of vacature-alert wordt uw e-mailadres opgeslagen bij onze partner ‘MailerLite’. Wij hebben op 19 januari 2021 een verwerkersovereenkomst gesloten met ‘MailerLite’.

2.2. Afmelden

U kunt zich op ieder moment afmelden via de afmeldlink onderaan de nieuwsbrief of vacature-alert. Uw gegevens worden direct verwijderd.

3. Cookies
3.1. Functionele Cookie (‘PHPSESSID’)

Deze cookie is nodig voor de juiste werking van de website en wordt na uw sessie meteen verwijderd.

3.2. Analytische Cookies (‘_ga’ & ‘_gid)

Wij gebruiken Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (Google), om het surfgedrag van onze bezoekers te analyseren. We doen dit op een anonieme wijze conform de richtlijn van de Autoriteit Persoonsgegevens.
Interpro heeft op 19 januari 2021 een verwerkersovereenkomst met Google Inc. (Google) afgesloten. Het laatste octet van uw IP-adres wordt gemaskeerd en wij hebben Google geen toestemming gegeven gegevens te delen met derden of voor andere Google-diensten te gebruiken.