Aan het woord: Joep

Ad interim boombeheer

Mijn naam is Joep van Bergeijk. Sinds augustus 2016 ben ik werkzaam bij Interpro. Ik word vaak ingezet als directievoerder groen/grijs, adviseur bomen en weldra European Tree Manager (hoop ik, ik volg momenteel deze studie!). Ik werk bij voorkeur vanuit beginspraak, omdat ik merk dat ik daarmee meer en sneller draagvlak kan verkrijgen en de verschillende processen een kortere doorlooptijd hebben; je hoeft niet steeds opnieuw te beginnen of alternatieven uit te werken.

Een van de projecten die ik recentelijk heb gedaan, is het beheren van circa 30.000 bomen voor de gemeente Venray. Dit was een interim ‘klus’.

Na de pensionering van de vorige boombeheerder, zijn de taken verdeeld over vijf leden van team Groen. Dat dit ononhoudbaar werd, had verschillende oorzaken. De verhoogde werkdruk en onvoldoende kennis van contracten, bleken de belangrijkste hindernissen. In nauw overleg met team Groen zijn bestaande contracten tegen het licht gehouden en nieuwe contracten opgesteld, om een einde te maken aan de ad hoc uitvoer van de verschillende boombeheeractiviteiten. Hierbij konden wij werken vanuit de – door de jaren heen opgebouwde – kaders die goed doordacht bleken te zijn. Deze kaders vormden het startpunt voor het opstellen van een meerjarig Raamcontract Onderhoud Bomen, een meerjarig Raamcontract Beheersing Eikenprocessierups en een Raamovereenkomst Aanplant Bomen. Hiermee kregen wij beter vat op de budgetten en konden wij planmatiger te werk gaan en dit ook uitleggen. Dat was belangrijk omdat de gemeente bezig was achterstanden, meldingen en klachten uit het verleden weg te werken. Nu konden we ook duidelijk maken wat we gingen doen, waarom we dat in een bepaalde volgorde deden en wanneer wij daardoor in de verschillende wijken aan het werk zouden zijn.

Naast het creëren van draagvlak bij het bestuur en management, zijn wij gelijktijdig in gesprek gegaan met vakbeheerders en projectleiders van team Civiel. Ook daar bleek dat misvattingen en gebrek aan tijdig overleg soms tot stagnatie en frustratie leidde. Inmiddels is het raadplegen van de boombeheerder aan het begin van een project de standaard. De boombeheerder heeft hierdoor op zijn beurt meer tijd om proactief de vakgenoten te adviseren en de bewoners te informeren.

Het principe van beginspraak is binnen de afdeling Stad, Dorpen en Wijken niet nieuw. De verschillende teams (Groen, Civiel, Verkeer, Handhaving en Vastgoed) overleggen zelden samen. Wel krijgt ieder team een uitnodiging voor het wekelijks Groenoverleg, waar zij hun punten in kunnen brengen en toe kunnen lichten. Hierdoor weet iedereen in grote lijnen wat er speelt en kan er, desgewenst, tijdig worden ingespeeld op integrale oplossingen.

Ik kijk met plezier en tevredenheid terug op deze opdracht. Ik heb een goede basis voor de verdere ontwikkeling kunnen overdragen aan de vers aangestelde boombeheerder. Aan hem de uitdaging om zaken als circulariteit en klimaat adaptief boombeheer verder uit te rollen.

Disclaimer

De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van Interpro. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Interpro. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

De op deze website getoonde informatie wordt door Interpro met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Interpro behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Hoewel Interpro alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Interpro niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van Interpro, welke geen eigendom zijn van Interpro, maar zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel Interpro uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Intertechniek worden onderhouden wordt afgewezen.

Interpro sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.

Privacy Statement

Als u een of meerdere websites van Interpro bezoekt kan het zijn dat u persoonsgegevens met ons deelt. Ook plaatsen wij Cookies om de juiste werking van de website te kunnen realiseren. Dit privacy statement geeft weer hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens, welke cookies wij plaatsen bij een bezoek en welke rechten u heeft.

1. Toepasbaarheid

Dit privacy statement is van toepassing op alle websites van Interpro, welke bestaande uit: interpro.nl

2. Nieuwsbrief opt-in
2.1. Aanmelden

Wanneer u zich via de website aanmeldt voor de nieuwsbrief of vacature-alert wordt uw e-mailadres opgeslagen bij onze partner ‘MailerLite’. Wij hebben op 19 januari 2021 een verwerkersovereenkomst gesloten met ‘MailerLite’.

2.2. Afmelden

U kunt zich op ieder moment afmelden via de afmeldlink onderaan de nieuwsbrief of vacature-alert. Uw gegevens worden direct verwijderd.

3. Cookies
3.1. Functionele Cookie (‘PHPSESSID’)

Deze cookie is nodig voor de juiste werking van de website en wordt na uw sessie meteen verwijderd.

3.2. Analytische Cookies (‘_ga’ & ‘_gid)

Wij gebruiken Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (Google), om het surfgedrag van onze bezoekers te analyseren. We doen dit op een anonieme wijze conform de richtlijn van de Autoriteit Persoonsgegevens.
Interpro heeft op 19 januari 2021 een verwerkersovereenkomst met Google Inc. (Google) afgesloten. Het laatste octet van uw IP-adres wordt gemaskeerd en wij hebben Google geen toestemming gegeven gegevens te delen met derden of voor andere Google-diensten te gebruiken.