Aan het woord: Heleen

Water vacatures: planvorming Wateropgave bij Waterschap Scheldestromen

Sinds mei 2021 ben ik naar aanleiding van een van de water vacatures bij Interpro aan de slag bij Waterschap Scheldestromen om te helpen bij de Planvorming Wateropgave. In dit project wordt het watersysteem onderzocht of het nu en in de toekomst goed functioneert.

Wat houdt het project in?

Mijn rol

Omdat heel het gebied van Waterschap Scheldestromen tegelijk verwerken niet mogelijk is, wordt per gebied het watersysteem in kaart gebracht en in een model gezet. Vervolgens wordt het watersysteem getoetst aan normale maar ook extreem natte omstandigheden. Zo berekenen we of er wateroverlast ontstaat in situaties die er misschien nog niet gebeurd zijn, maar wel kunnen komen. Natuurlijk wordt er ook rekening gehouden met klimaatverandering. Is het systeem in 2050 ook nog op orde?

Verder wordt er bij verschillende stakeholders gevraagd wat hun ervaringen met de huidige praktijk zijn. Gemeentes, natuurorganisaties, maar ook landgebruikers (bewoners) worden hierbij betrokken.

Via deze twee wegen onderzoeken we of er nu al knelpunten bekend zijn, of uit de toetsing komen. Als er maatregelen genomen moeten worden, dan wordt dit aangekaart zodat ze later uitgewerkt kunnen worden. Uiteindelijk wordt er een nieuw peilbesluit vastgesteld, waarin de geldende peilen voor het (landelijk) gebied zijn vastgelegd..

Bij dit project heb ik kunnen helpen met de officiële stukken van het gebied Schouwen aan het bestuur aanleveren. Er lag een strakke deadline, en alle bestuurlijke stukken moesten nog gecontroleerd worden. In korte tijd moesten de kaarten bijgewerkt, laatste berekeningen gemaakt en teksten nagekeken. Ook is de digitale kaart aangepast, zodat belanghebbenden eenvoudig hun gebied kunnen opzoeken en hun inspraak kunnen geven. Het geeft veel voldoening om te mogen meehelpen aan de eindsprint.

Nu gaan we verder met het laatste gebied: West Zeeuws-Vlaanderen. Hier zijn al eerdere onderzoeken uitgevoerd, maar er is in de tussentijd veel veranderd. Zo zijn campings uitgebreid en is een groot natuur- en recreatiegebied Waterdunen aangelegd. We zijn nu bezig om te controleren wat er allemaal moet worden aangepast en verder onderzocht. Kortom: nog veel te doen!

Nieuwsgierig geworden? Klik hier om zelf een kijkje naar de Schouwen te nemen!

Benieuwd naar meer water vacatures? Je vindt het laatste nieuws op onze LinkedIn pagina. Maar je kunt ook gerust contact met ons opnemen voor meer informatie.

Disclaimer

De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van Interpro. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Interpro. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

De op deze website getoonde informatie wordt door Interpro met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Interpro behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Hoewel Interpro alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Interpro niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van Interpro, welke geen eigendom zijn van Interpro, maar zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel Interpro uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Intertechniek worden onderhouden wordt afgewezen.

Interpro sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.

Privacy Statement

Als u een of meerdere websites van Interpro bezoekt kan het zijn dat u persoonsgegevens met ons deelt. Ook plaatsen wij Cookies om de juiste werking van de website te kunnen realiseren. Dit privacy statement geeft weer hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens, welke cookies wij plaatsen bij een bezoek en welke rechten u heeft.

1. Toepasbaarheid

Dit privacy statement is van toepassing op alle websites van Interpro, welke bestaande uit: interpro.nl

2. Nieuwsbrief opt-in
2.1. Aanmelden

Wanneer u zich via de website aanmeldt voor de nieuwsbrief of vacature-alert wordt uw e-mailadres opgeslagen bij onze partner ‘MailerLite’. Wij hebben op 19 januari 2021 een verwerkersovereenkomst gesloten met ‘MailerLite’.

2.2. Afmelden

U kunt zich op ieder moment afmelden via de afmeldlink onderaan de nieuwsbrief of vacature-alert. Uw gegevens worden direct verwijderd.

3. Cookies
3.1. Functionele Cookie (‘PHPSESSID’)

Deze cookie is nodig voor de juiste werking van de website en wordt na uw sessie meteen verwijderd.

3.2. Analytische Cookies (‘_ga’ & ‘_gid)

Wij gebruiken Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (Google), om het surfgedrag van onze bezoekers te analyseren. We doen dit op een anonieme wijze conform de richtlijn van de Autoriteit Persoonsgegevens.
Interpro heeft op 19 januari 2021 een verwerkersovereenkomst met Google Inc. (Google) afgesloten. Het laatste octet van uw IP-adres wordt gemaskeerd en wij hebben Google geen toestemming gegeven gegevens te delen met derden of voor andere Google-diensten te gebruiken.