Aan het woord: Corstiaan

Een willekeurige dag groenbeheer in Gemeente Schiedam


Corstiaan is sinds medio 2020 werkzaam als Beheercoördinator Groen bij de gemeente Schiedam. Deze gemeente is al sinds jaar en dag één van onze grootste opdrachtgevers, iets waar wij enorm trots op zijn.

In onderstaand artikel neemt Corstiaan je mee in een dagje ‘groenbeheer’ in Schiedam.

Even voor 8:00u parkeer ik mijn auto in de parkeergarage van het Stadserf in Schiedam. Na het inchecken, het gebruikelijke praatje met één van de weinige directe collega’s die aanwezig is op kantoor en een verse bak koffie, start ik mijn computer en ga ik aan de slag. Vandaag heb ik een afwisselende dag voor de boeg. Ik heb er zin in!

De eerste casussen waar ik me vandaag over buig komen voort uit het Schiedamse meldingssysteem. Nuttige en minder nuttige meldingen komen voorbij. Mevr. A maakt melding van een stankoverlast vanuit een watergang achter haar woning. Dhr. B. meldt mede namens een aantal buren dat er sprake is van een verkeersonveilige situatie door hoge begroeiing op een kruising in de straat en Dhr. C ervaart veel overlast van een Berk naast zijn woning en wil graag dat de boom gekapt wordt.

Voor het afhandelen van een aantal meldingen heb ik de expertise van mijn beheercollega’s van andere disciplines nodig, sommige meldingen kunnen direct voor uitvoering doorgezet worden naar onze huisaannemer en weer andere meldingen neem ik vanmiddag mee het werkveld in om de situatie goed te kunnen beoordelen.
Ik check aansluitend nog voor een laatste keer het verslag van de bouwvergadering van gisteren en stuur deze door naar onze aannemer.

Het is inmiddels 9:30u. Ik sluit aan bij ons twee wekelijkse groenoverleg waar collega’s van de afdelingen beheer, ruimtelijke ontwikkeling en projecten bij aansluiten. Een nuttig overleg waarbij casussen die ‘afdeling overstijgend’ zijn worden besproken. We bespreken met elkaar een aantal mogelijke groene locaties die aangewezen kunnen worden als losloopgebied voor honden, maken afspraken over de manier waarop we met onze hoofdgroenstructuur omgaan en voeren een leuke discussie over het afwegingskader voor het verplanten van volwassen bomen. 

11:00u. Nog kort even wat e-mails beantwoorden en dan door naar ons volgende overleg. Samen met collega’s van Civiel Beheer hebben we in het kader van het programma Wortelopdruk een applicatie laten maken voor het inventariseren van wortelopdruk door bomen die in beheer zijn bij de gemeente Schiedam. Vorige week hebben we de app getest en vandaag worden de bevindingen doorgenomen met betrokken collega’s van diverse afdelingen en met onze aannemer, Irado.

Na de lunchpauze is het tijd om naar buiten te gaan. Het is lekker weer, dus neem ik een van de fietsen die we beschikbaar hebben en start ik met een aantal locatiebezoeken. Als eerste controleer ik de uitvoering van snoeiwerkzaamheden door onze aannemer. In het kader van strategisch boombeheer voert onze aannemer, Irado, onderhoudssnoei en begeleidingssnoei uit conform de normen van Norminstituut Bomen. In het werkveld worden zowel kwaliteit als kwantiteit en voortgang gecontroleerd. Bevindingen worden geregistreerd in een applicatie die daarvoor is ingericht.

Ik kan vanmiddag ook direct polshoogte nemen bij de boom waar Dhr. C. overlast van ervaart. De melder is thuis, dus kan ik mooi direct met hem in gesprek. Mijn conclusie na het gesprek is dat er onvoldoende aanleiding is om de boom te kappen, de overlast van bladval in het najaar en vermindering van lichtinval in de woning is simpelweg niet ‘erg’ genoeg. Een positief gegeven is dat de gemeente Schiedam het beleid en afwegingskader op dit gebied goed op orde heeft. De waarde van bomen in een stedelijke omgeving mag niet onderschat worden.

Om 15:00u heb ik een afspraak met een bewonersgroep die heeft aangegeven dat zij graag een plantsoen naast hun appartementencomplex willen gaan onderhouden. De gemeente Schiedam stimuleert dit soort acties graag. Samen met de bewoners spreek ik de randvoorwaarden door. Het is mooi om hun enthousiasme te merken en op deze positieve manier contact te hebben met burgers. Ik kan de toezegging doen dat we als gemeente het plantsoen eerst opnieuw aanplanten, voor er gestart wordt met het zelfbeheer. Ik neem de gegevens voor nadere uitwerking terug mee naar kantoor.

Na het parkeren van mijn fiets, werk ik rond 16:30u op mijn werkplek nog wat e-mails weg, handel ik een aantal meldingen af in ons systeem en rapporteer ik nog kort telefonisch de bevindingen van het toezicht op het uit te voeren snoeiwerk aan de uitvoerder. Fijn om te merken dat de kwaliteit van het uitgevoerde snoeiwerk goed is.

Even na 17:00u sluit ik mijn computer af en vertrek ik huiswaarts. Het was een nuttige en interessante werkdag vandaag!

Disclaimer

De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van Interpro. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Interpro. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

De op deze website getoonde informatie wordt door Interpro met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Interpro behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Hoewel Interpro alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Interpro niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van Interpro, welke geen eigendom zijn van Interpro, maar zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel Interpro uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Intertechniek worden onderhouden wordt afgewezen.

Interpro sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.

Privacy Statement

Als u een of meerdere websites van Interpro bezoekt kan het zijn dat u persoonsgegevens met ons deelt. Ook plaatsen wij Cookies om de juiste werking van de website te kunnen realiseren. Dit privacy statement geeft weer hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens, welke cookies wij plaatsen bij een bezoek en welke rechten u heeft.

1. Toepasbaarheid

Dit privacy statement is van toepassing op alle websites van Interpro, welke bestaande uit: interpro.nl

2. Nieuwsbrief opt-in
2.1. Aanmelden

Wanneer u zich via de website aanmeldt voor de nieuwsbrief of vacature-alert wordt uw e-mailadres opgeslagen bij onze partner ‘MailerLite’. Wij hebben op 19 januari 2021 een verwerkersovereenkomst gesloten met ‘MailerLite’.

2.2. Afmelden

U kunt zich op ieder moment afmelden via de afmeldlink onderaan de nieuwsbrief of vacature-alert. Uw gegevens worden direct verwijderd.

3. Cookies
3.1. Functionele Cookie (‘PHPSESSID’)

Deze cookie is nodig voor de juiste werking van de website en wordt na uw sessie meteen verwijderd.

3.2. Analytische Cookies (‘_ga’ & ‘_gid)

Wij gebruiken Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (Google), om het surfgedrag van onze bezoekers te analyseren. We doen dit op een anonieme wijze conform de richtlijn van de Autoriteit Persoonsgegevens.
Interpro heeft op 19 januari 2021 een verwerkersovereenkomst met Google Inc. (Google) afgesloten. Het laatste octet van uw IP-adres wordt gemaskeerd en wij hebben Google geen toestemming gegeven gegevens te delen met derden of voor andere Google-diensten te gebruiken.