Aan het woord: Corné

Zo werkt een werkvoorbereider civiel

Werkvoorbereider civiel Corné Klootwijk is sinds eind 2021, naast zijn werkzaamheden op ons adviesbureau, werkzaam als werkvoorbereider bij Ingenieursbureau Krimpenerwaard (IBKW). In deze on-the-job neemt hij je mee naar het poldergebied onder de rook van Rotterdam. Naast de ‘standaard’ werkzaamheden die horen bij het werkvoorbereiderschap, is hij vooral erg enthousiast over de diversiteit aan projecten en uitdagingen waar hij zijn dagen mee mag vulllen. Lees hier zijn verhaal!

Krimpenerwatte?

Voor de mensen die niet uit de regio komen – of zij die niet verder komen dan het centrum van onze Maasstad – een stukje achtergrondinformatie over het gebied.

De Krimpenerwaard is een poldergebied ten oosten van Rotterdam. Het gebied wordt omsloten door de rivieren de Lek, de Hollandsche IJssel en de Vlist en heeft een oppervlakte van circa 140 vierkante kilometer. Binnen dit gebied zijn een twaalftal kernen waarvan Krimpen aan Den IJssel en Schoonhoven de grootste plaatsen zijn.

IBKW

Het ingenieursbureau Krimpenerwaard (IBKW) verzorgt de voorbereiding en uitvoeringsbegeleiding van civiele projecten voor de gemeentes Krimpen aan den IJssel en Krimpenerwaard. Het IBKW is het adres voor alle technische vraagstukken in de openbare ruimte van deze twee gemeentes. Opgericht in 1943 als “technisch bureau in de Krimpenerwaard” door de verschillende gemeentes binnen de Krimpenwaard heeft het bureau een rijke ervaring aan technische vraagstukken in de polder.
(Bron: website IBKW)

Variatie, uitdaging en plezier

In mijn functie van werkvoorbereider ben ik verantwoordelijk voor de algehele voorbereiding van diverse projecten. Nadat een project door de gemeente is geïnitieerd, ben ik vanaf de definitiefase betrokken. Hierbij wordt het gehele ontwerpproces, van schetsontwerp tot aan contract en aanbesteding, doorlopen. Daarnaast worden de benodigde onderzoeken verzorgd, worden tijdens het doorlopen van de verschillende projectfases diverse ramingen gemaakt om het budget te bewaken en zijn we betrokken bij de informatieverstrekking aan de inwoners. Oftewel: de gehele voorbereidingsfase en alle bijkomende zaken worden opgepakt!

Doordat ik al vroeg betrokken ben bij de voorbereiding, gaat een project veel meer leven. Ik haal voldoening uit het zoveel mogelijk opwaarderen van de openbare ruimte en ben in de schetsfase al opzoek naar verbeteringen om tot een compleet en integraal ontwerp te komen. In één van mijn huidige projecten zit bijvoorbeeld een groot verhard parkeerplein dat door de huidige inrichting relatief veel “overtollige” verharding kent. In het huidige ontwerp gooien we deze situatie helemaal om en komt er veel meer ruimte voor groen, daarbij wordt de verkeersituatie overzichtelijker en veiliger en neemt het aantal parkeerplaatsen nog toe ook!

Naast deze technische uitdagingen en verantwoordelijkheden, is de variatie in projecten een ander groot pluspunt. Naast de welbekende reconstructieprojecten ben ik momenteel ook bezig met het vervangen van een duiker op een postzegeloppervlak, groot onderhoud van asfalt en beschoeiingen, het vervangen van verzakte vrij-verval-riolering voor een druksysteem en een tracéstudie voor een grote persleiding in het achterland van de dijkbebouwing. Kortom: gevarieerd en uitdagend werk wat ik met heel veel plezier oppak!

Wil je meer weten over de werkzaamheden bij Interpro? Je vindt meer van deze verhalen op onze LinkedIn pagina. Maar je kunt natuurlijk altijd contact met ons opnemen voor meer informatie.

Disclaimer

De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van Interpro. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Interpro. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

De op deze website getoonde informatie wordt door Interpro met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Interpro behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Hoewel Interpro alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Interpro niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van Interpro, welke geen eigendom zijn van Interpro, maar zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel Interpro uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Intertechniek worden onderhouden wordt afgewezen.

Interpro sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.

Privacy Statement

Als u een of meerdere websites van Interpro bezoekt kan het zijn dat u persoonsgegevens met ons deelt. Ook plaatsen wij Cookies om de juiste werking van de website te kunnen realiseren. Dit privacy statement geeft weer hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens, welke cookies wij plaatsen bij een bezoek en welke rechten u heeft.

1. Toepasbaarheid

Dit privacy statement is van toepassing op alle websites van Interpro, welke bestaande uit: interpro.nl

2. Nieuwsbrief opt-in
2.1. Aanmelden

Wanneer u zich via de website aanmeldt voor de nieuwsbrief of vacature-alert wordt uw e-mailadres opgeslagen bij onze partner ‘MailerLite’. Wij hebben op 19 januari 2021 een verwerkersovereenkomst gesloten met ‘MailerLite’.

2.2. Afmelden

U kunt zich op ieder moment afmelden via de afmeldlink onderaan de nieuwsbrief of vacature-alert. Uw gegevens worden direct verwijderd.

3. Cookies
3.1. Functionele Cookie (‘PHPSESSID’)

Deze cookie is nodig voor de juiste werking van de website en wordt na uw sessie meteen verwijderd.

3.2. Analytische Cookies (‘_ga’ & ‘_gid)

Wij gebruiken Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (Google), om het surfgedrag van onze bezoekers te analyseren. We doen dit op een anonieme wijze conform de richtlijn van de Autoriteit Persoonsgegevens.
Interpro heeft op 19 januari 2021 een verwerkersovereenkomst met Google Inc. (Google) afgesloten. Het laatste octet van uw IP-adres wordt gemaskeerd en wij hebben Google geen toestemming gegeven gegevens te delen met derden of voor andere Google-diensten te gebruiken.