Terugblik op de start van de pijler Afval

  • Nieuws
  • Terugblik op de start van de pijler Afval

Cees Maaskant kijkt terug op de kick-off van 'zijn' Afval pijler

De decembermaand.. Een tijd van bewustwording, een periode waarin de gevolgen van onze dagelijkse gewoonten zich openbaarden in bergen afval. Een jaar geleden rond deze tijd begonnen bij ons de interne brainstorms over het antwoord op dit (afval)probleem. En op 1 april 2023 startte Interpro, en Cees Maaskant in het bijzonder, met een missie: een missie om de afvalketen te verduurzamen en een circulaire economie te creëren.

Waar staat onze Afval pijler voor?

De wereld, zo realiseren we ons nu meer dan ooit, staat voor een cruciale taak: het beheersen van de onophoudelijke stroom van afval. Cees en zijn team bij Interpro hebben zich gewijd aan het vinden van oplossingen. Hoe minimaliseren we verbranding? Hoe stimuleren we hergebruik en recycling? Deze vragen dienden als kompas voor de Afval pijler.

‘Ons’ vakgebied Afval gaat verder dan slechts het beheer van afval; we zijn er écht van overtuigd dat afval als waardevolle grondstof gezien kan (en moet!) worden. Hierdoor wordt niet alleen de hoeveelheid verbrand afval verminderd, maar worden ook kostbare grondstoffen behouden. Het is een vorm van afvalmanagement die reikt naar duurzaamheid , milieuvriendelijkheid en kostenbeheersing.

Wat kunnen wij betekenen?

Onze collega’s zijn gedreven om gemeentes en overheden te adviseren over de weg naar een circulaire economie. Ze hebben zich gewijd aan het oplossen van vraagstukken die bijdragen aan verbeterde milieuprestaties en kostenverlaging, kijken verder dan de oppervlakte en streven ernaar om van afvalstoffen waardevolle grondstoffen te maken. En on top of that verbranding tot een minimum te beperken.

Onze kracht ligt in samenwerking. Samenwerking met afvalinzamelaars en -verwerkers. Maar ook bewoners en de lokale bestuurders. Deze bundeling van krachten, gekoppeld aan de jarenlange ervaring van Cees, heeft geresulteerd in een aanpak die – zo durven we nu al te stellen! – bijdraagt aan een duurzamere en circulaire wereld. Een wereld waarin afval niet langer een last is, maar een waardevolle bouwsteen voor de toekomst.

En nu?

In de komende jaren zullen Cees en zijn Afval-collega’s blijven werken aan bovengenoemde visie, waarin afval een waardevolle grondstof is en verbranding slechts een uiterst middel!

Samen, als partners in duurzaamheid, bouwen we aan de circulaire wereld van morgen.

afvalmanagment

Nieuwsgierig wat we voor jou kunnen betekenen?

Als opdrachtgever, onze nieuwe collega of andere partner?
Disclaimer

De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van Interpro. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Interpro. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

De op deze website getoonde informatie wordt door Interpro met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Interpro behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Hoewel Interpro alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Interpro niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van Interpro, welke geen eigendom zijn van Interpro, maar zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel Interpro uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Intertechniek worden onderhouden wordt afgewezen.

Interpro sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.

Privacy Statement

Als u een of meerdere websites van Interpro bezoekt kan het zijn dat u persoonsgegevens met ons deelt. Ook plaatsen wij Cookies om de juiste werking van de website te kunnen realiseren. Dit privacy statement geeft weer hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens, welke cookies wij plaatsen bij een bezoek en welke rechten u heeft.

1. Toepasbaarheid

Dit privacy statement is van toepassing op alle websites van Interpro, welke bestaande uit: interpro.nl

2. Nieuwsbrief opt-in
2.1. Aanmelden

Wanneer u zich via de website aanmeldt voor de nieuwsbrief of vacature-alert wordt uw e-mailadres opgeslagen bij onze partner ‘MailerLite’. Wij hebben op 19 januari 2021 een verwerkersovereenkomst gesloten met ‘MailerLite’.

2.2. Afmelden

U kunt zich op ieder moment afmelden via de afmeldlink onderaan de nieuwsbrief of vacature-alert. Uw gegevens worden direct verwijderd.

3. Cookies
3.1. Functionele Cookie (‘PHPSESSID’)

Deze cookie is nodig voor de juiste werking van de website en wordt na uw sessie meteen verwijderd.

3.2. Analytische Cookies (‘_ga’ & ‘_gid)

Wij gebruiken Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (Google), om het surfgedrag van onze bezoekers te analyseren. We doen dit op een anonieme wijze conform de richtlijn van de Autoriteit Persoonsgegevens.
Interpro heeft op 19 januari 2021 een verwerkersovereenkomst met Google Inc. (Google) afgesloten. Het laatste octet van uw IP-adres wordt gemaskeerd en wij hebben Google geen toestemming gegeven gegevens te delen met derden of voor andere Google-diensten te gebruiken.