Terugblik op een geslaagde kennissessie

  • Nieuws
  • Terugblik op een geslaagde kennissessie

Na het succes van onze kennissessie ‘Groen geeft Toekomst’ vorig jaar, waarin ketenregie centraal stond, was het vorige week donderdag tijd voor een nieuwe bijeenkomst. Met zo’n 70 personen kwamen we digitaal samen om ons te buigen over het nimmer saaie onderwerp klimaatadaptatie – en wat was het gaaf! 🤩

Een goede voorbereiding is het halve werk

De voorbereidingen startten een aantal maanden geleden. We vroegen ons af hoe je dat nou doet.. van ambitie naar uitvoering gaan.. en waar je tegenaan loopt als je dat pad van klimaatadaptatie gaat bewandelen. 

De basis voor deze sessie werd gelegd tijdens een interne teammeeting afgelopen maart, waarin we – onder het genot van een heerlijk Indisch buffet – brainstormden over dit onderwerp en peilden waar onze mensen zoal mee te maken krijgen.

De uitnodiging voor de interactieve kennissessie werd op LinkedIn en onze website geplaatst en we waren blij verrast met de vele aanmeldingen die binnen stroomden. Zo zie je maar hoe groot de behoefte is om dergelijke vragen met een grote groep bevlogen vakmensen te kunnen bespreken!

Bevlogen vakmensen

Op donderdag 7 april was het dan zover. Onder leiding van dagverlichter Lisa Peters namen onze sprekers Annet Müller, Anneke van Veen, Bouke de Jong en Tim de Waele de deelnemers mee op de route ‘van Ambitie naar Praktijk’. 🤓

Onderweg zochten we met elkaar naar antwoorden op vragen als:

  • Hoe zorg je voor concrete klimaatadaptieve samenwerking tussen meerdere partners?
  • Hoe houd je de klimaatadaptieve ambities vast richting de uitvoering?
  • Hoe krijg je de omgeving mee in de klimaatadaptieve veranderingen in hun omgeving?
Lisa interviewde Anneke over haar visie op het ontwikkelen van een aantrekkelijke, klimaatbestendige en gezonde woonomgeving en de ‘beren op de weg’ die zij in haar vak nogal eens tegenkomt. Vervolgens nam Annet ons mee in de wereld van groenvisies. Hoe overheden van adhoc activiteiten (zouden moeten) toewerken naar missie, focus en gerichte acties. Het was grappig om te zien dat, zelfs onder vakmensen, de meningen over wat nou een ‘concrete’ groenvisie is, ver uiteen lagen.
 

In een kort intermezzo vertelde Bouke ons over het platform Verbeter de Stad. Zijn droom over het verbeteren en verduurzamen van onze leefomgeving sloot mooi aan op het thema van de bijeenkomst. Ten slotte nam Tim het woord. Als adviseur stedelijk water, participatie en klimaatadaptatie bij gemeente Rotterdam ervaart hij dagelijks hoezeer dit onderwerp binnen zo’n grote gemeente leeft, met hoeveel factoren er aldoor rekening gehouden moet worden en de uitdagingen die van wijk tot wijk weer anders zijn.

Voor herhaling vatbaar

We zijn er trots op dat we als project- en adviesbureau zulke interessante sessies – met zoveel animo – kunnen neerzetten. De ambitie ligt er dan ook om dit vaker te doen, simpelweg omdat we graag kennis maken én kennis delen. 

Als adviesorganisatie spelen we graag mee in het speelveld van klimaatverandering en het bedenken van oplossingen om daar nog beter mee om te gaan. Dit alles vanuit grijs, groen én blauw.

Na de zomer komen we terug met een nieuwe kennissessie en de eerste plannen voor volgend jaar staan al in de steigers. En wellicht een uitstapje naar InfraTech 2023 in Ahoy Rotterdam? 🤩

Samen werken we aan de wereld van morgen!

Disclaimer

De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van Interpro. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Interpro. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

De op deze website getoonde informatie wordt door Interpro met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Interpro behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Hoewel Interpro alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Interpro niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van Interpro, welke geen eigendom zijn van Interpro, maar zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel Interpro uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Intertechniek worden onderhouden wordt afgewezen.

Interpro sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.

Privacy Statement

Als u een of meerdere websites van Interpro bezoekt kan het zijn dat u persoonsgegevens met ons deelt. Ook plaatsen wij Cookies om de juiste werking van de website te kunnen realiseren. Dit privacy statement geeft weer hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens, welke cookies wij plaatsen bij een bezoek en welke rechten u heeft.

1. Toepasbaarheid

Dit privacy statement is van toepassing op alle websites van Interpro, welke bestaande uit: interpro.nl

2. Nieuwsbrief opt-in
2.1. Aanmelden

Wanneer u zich via de website aanmeldt voor de nieuwsbrief of vacature-alert wordt uw e-mailadres opgeslagen bij onze partner ‘MailerLite’. Wij hebben op 19 januari 2021 een verwerkersovereenkomst gesloten met ‘MailerLite’.

2.2. Afmelden

U kunt zich op ieder moment afmelden via de afmeldlink onderaan de nieuwsbrief of vacature-alert. Uw gegevens worden direct verwijderd.

3. Cookies
3.1. Functionele Cookie (‘PHPSESSID’)

Deze cookie is nodig voor de juiste werking van de website en wordt na uw sessie meteen verwijderd.

3.2. Analytische Cookies (‘_ga’ & ‘_gid)

Wij gebruiken Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (Google), om het surfgedrag van onze bezoekers te analyseren. We doen dit op een anonieme wijze conform de richtlijn van de Autoriteit Persoonsgegevens.
Interpro heeft op 19 januari 2021 een verwerkersovereenkomst met Google Inc. (Google) afgesloten. Het laatste octet van uw IP-adres wordt gemaskeerd en wij hebben Google geen toestemming gegeven gegevens te delen met derden of voor andere Google-diensten te gebruiken.