Quickscan Klimaatadaptatie: een nieuwe fase!

  • Nieuws
  • Quickscan Klimaatadaptatie: een nieuwe fase!

Een volgende stap in de ontwikkeling van onze Quickscan Klimaatadaptatie

De ontwikkeling van ons ‘klimaatproduct’ loopt inmiddels al enige tijd. In 2022 organiseerden we de eerste brainstorm al en in de jaren hierna hebben diverse stagiaires, met hulp van onze collega’s, gewerkt aan het verder vormgeven ervan. Momenteel is onze collega Kas zelfs volledig vrijgemaakt om te zorgen dat de Quickscan Klimaatadaptatie dit jaar ‘live’ kan!

Uitdagingen van Klimaatadaptatie in Wijken

Tijdens onze gesprekken met opdrachtgevers komen verschillende vragen naar voren:

  • Hoe klimaatadaptief zijn de huidige wijken?
  • Hoe vertaal ik bestaande quickscans en stresstesten naar praktische maatregelen?
  • Welke klimaatadaptieve maatregelen zijn effectief en inpasbaar in wijken?
  • Hoe kunnen we met een integrale blik naar thema’s van klimaatverandering kijken?

Interpro biedt oplossingen voor deze vragen en werkt nauw samen met gemeenten, bedrijven en studenten van diverse hogescholen om een Quickscan Klimaatadaptatie te ontwikkelen.

Icoon Quickscan Klimaatadaptatie

Meedoen aan ons marktonderzoek?

Nu het framework van de quickscan staat, breekt er een nieuwe, cruciale fase van dit project aan: een uitgebreid marktonderzoek. Het doel hiervan is om Quickscan verder te verfijnen en te optimaliseren. Deze onderzoeksfase is essentieel om de tool nauwkeurig af te stemmen op de behoeften en uitdagingen van gemeenten en andere stakeholders. We nodigen gemeenten daarom van harte uit om actief deel te nemen aan dit onderzoek.

Door middel van deze samenwerking kan je als gemeente direct invloed uitoefenen op de verdere ontwikkeling, zodat deze zo effectief mogelijk bijdraagt aan het realiseren van klimaatbestendige en waterrobuuste gemeenschappen. We hopen niet alleen dat de betrokkenheid van gemeenten waardevolle inzichten en feedback oplevert, maar ook zorgt voor een breed gedragen en praktisch toepasbare tool.

Deze fase markeert een belangrijke stap naar concreet samenwerken aan duurzame, klimaatadaptieve oplossingen. 🌎

Disclaimer

De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van Interpro. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Interpro. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

De op deze website getoonde informatie wordt door Interpro met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Interpro behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Hoewel Interpro alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Interpro niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van Interpro, welke geen eigendom zijn van Interpro, maar zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel Interpro uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Intertechniek worden onderhouden wordt afgewezen.

Interpro sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.

Privacy Statement

Als u een of meerdere websites van Interpro bezoekt kan het zijn dat u persoonsgegevens met ons deelt. Ook plaatsen wij Cookies om de juiste werking van de website te kunnen realiseren. Dit privacy statement geeft weer hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens, welke cookies wij plaatsen bij een bezoek en welke rechten u heeft.

1. Toepasbaarheid

Dit privacy statement is van toepassing op alle websites van Interpro, welke bestaande uit: interpro.nl

2. Nieuwsbrief opt-in
2.1. Aanmelden

Wanneer u zich via de website aanmeldt voor de nieuwsbrief of vacature-alert wordt uw e-mailadres opgeslagen bij onze partner ‘MailerLite’. Wij hebben op 19 januari 2021 een verwerkersovereenkomst gesloten met ‘MailerLite’.

2.2. Afmelden

U kunt zich op ieder moment afmelden via de afmeldlink onderaan de nieuwsbrief of vacature-alert. Uw gegevens worden direct verwijderd.

3. Cookies
3.1. Functionele Cookie (‘PHPSESSID’)

Deze cookie is nodig voor de juiste werking van de website en wordt na uw sessie meteen verwijderd.

3.2. Analytische Cookies (‘_ga’ & ‘_gid)

Wij gebruiken Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (Google), om het surfgedrag van onze bezoekers te analyseren. We doen dit op een anonieme wijze conform de richtlijn van de Autoriteit Persoonsgegevens.
Interpro heeft op 19 januari 2021 een verwerkersovereenkomst met Google Inc. (Google) afgesloten. Het laatste octet van uw IP-adres wordt gemaskeerd en wij hebben Google geen toestemming gegeven gegevens te delen met derden of voor andere Google-diensten te gebruiken.