Wij presenteren met trots: onze nieuwe pijler Afval!

  • Nieuws
  • Wij presenteren met trots: onze nieuwe pijler Afval!

Maak kennis met Pro Manager Afvalbeleid: Cees Maaskant

De oorsprong van ons bedrijf, ruim 15 jaar geleden, lag in de civieltechnische hoek. Door de jaren heen kwamen daar steeds meer vakgebieden bij – welke we uiteindelijk hebben ondergebracht onder de noemers Civiel, Water en Groen. Door de toegenomen focus op circulariteit afgelopen jaren, en bijbehorende vraagstukken omtrent afvalbeleid bij veel gemeentes, zou je kunnen zeggen dat het ontstaan van een nieuw vakgebied binnen Interpro organisch gegaan is. Koppel daar de komst van onze collega Cees Maaskant aan et voilà: de nieuwe pijler Afval is geboren!

Wie is Cees?

Mijn naam is Cees Maaskant. Sinds 2008 ben ik in verschillende functies bij verschillende werkgevers aan de slag gegaan met afval. En al snel bleek dat waar veel mensen afval vies vinden, ik het persoonlijk een enorme uitdaging vind om te bezien wat er met het afval mogelijk is, hoe we afval in een huishouden kunnen voorkomen en hoe we het op een goede manier kunnen hergebruiken en/of verwerken. Een schone en betere wereld voor mijn (klein)kinderen!

Op dit moment werk ik, naast mijn werkzaamheden als Pro Manager Afval, bij de Gemeente Westland als Regievoerder Gebiedsbeheer. In die functie adviseer ik de ambtelijke organisatie en het bestuur en streven we er gezamenlijk naar om de hoeveelheid huishoudelijk restafval te verminderen. Ondertussen is het zaak om de dienstverlening richting bewoners hoog te houden en de kosten voor het afvalbeheer te beheersen.

Van Afval naar Grondstof?

Hoe kunnen we zorgen dat er zo min mogelijk afval verbrand wordt? Hoe stimuleren we hergebruik en recycling? Hoe voegen we waarde toe aan de afvalketen door er grondstoffen van te maken?

Binnen de pijler Afval adviseren wij over beleid en lossen we vraagstukken op die bijdragen aan een verbeterd milieurendement, verlaging van de kosten (inzameling en verwerking) met inachtneming van het gewenste serviceniveau. We kiezen daarbij nadrukkelijk voor participatie met alle betrokken partijen.

Onze collega’s hebben jarenlange ervaring met afval, van bedenken en adviseren van afvalbeleid tot aan de implementatie en de uitvoering. Tevens kunnen wij ondersteunen in het beheersen van de processen en inzamelmodaliteiten.

De pijler Afval draagt bij aan een duurzame en circulaire wereld van morgen.

Benieuwd hoe we met de pijler Afval bijdragen aan de duurzame en circulaire wereld van morgen? Je leest het hele verhaal op LinkedIn. Je kunt daarnaast natuurlijk altijd vrijblijvend contact met ons opnemen voor meer informatie.

Disclaimer

De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van Interpro. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Interpro. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

De op deze website getoonde informatie wordt door Interpro met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Interpro behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Hoewel Interpro alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Interpro niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van Interpro, welke geen eigendom zijn van Interpro, maar zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel Interpro uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Intertechniek worden onderhouden wordt afgewezen.

Interpro sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.

Privacy Statement

Als u een of meerdere websites van Interpro bezoekt kan het zijn dat u persoonsgegevens met ons deelt. Ook plaatsen wij Cookies om de juiste werking van de website te kunnen realiseren. Dit privacy statement geeft weer hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens, welke cookies wij plaatsen bij een bezoek en welke rechten u heeft.

1. Toepasbaarheid

Dit privacy statement is van toepassing op alle websites van Interpro, welke bestaande uit: interpro.nl

2. Nieuwsbrief opt-in
2.1. Aanmelden

Wanneer u zich via de website aanmeldt voor de nieuwsbrief of vacature-alert wordt uw e-mailadres opgeslagen bij onze partner ‘MailerLite’. Wij hebben op 19 januari 2021 een verwerkersovereenkomst gesloten met ‘MailerLite’.

2.2. Afmelden

U kunt zich op ieder moment afmelden via de afmeldlink onderaan de nieuwsbrief of vacature-alert. Uw gegevens worden direct verwijderd.

3. Cookies
3.1. Functionele Cookie (‘PHPSESSID’)

Deze cookie is nodig voor de juiste werking van de website en wordt na uw sessie meteen verwijderd.

3.2. Analytische Cookies (‘_ga’ & ‘_gid)

Wij gebruiken Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (Google), om het surfgedrag van onze bezoekers te analyseren. We doen dit op een anonieme wijze conform de richtlijn van de Autoriteit Persoonsgegevens.
Interpro heeft op 19 januari 2021 een verwerkersovereenkomst met Google Inc. (Google) afgesloten. Het laatste octet van uw IP-adres wordt gemaskeerd en wij hebben Google geen toestemming gegeven gegevens te delen met derden of voor andere Google-diensten te gebruiken.