Inter Techniek maakt zich klaar voor een duurzame toekomst

  • Nieuws
  • Inter Techniek maakt zich klaar voor een duurzame toekomst

Stilstand is achteruitgang. Daarom heeft Inter Techniek de afgelopen maanden gebruikt om haar dienstverlening te herijken en af te stemmen op de behoeften van de komende vijf jaar.

Waarden versus processen

Onze kernwaarden, die de basis vormen van onze persoonlijke en mensgerichte cultuur, blijven uiteraard ongewijzigd; deze zitten nu eenmaal in onze genen en onderscheiden ons. Onze processen en systemen zijn ondersteunend, niet leidend. We vinden het echter wel belangrijk dat ze beter aansluiten bij de ontwikkelingen in de markt. Dat is ook waar we nu in investeren.

Daarom optimaliseren we onze processen en verrijken we de vertrouwde werkwijze met enkele tools die zorgdragen voor een optimale loopbaanontwikkeling voor onze medewerkers. We verhogen daarmee de kwaliteit van onze dienstverlening naar onze klanten.

Duurzaamheid

Ons productportfolio wordt verder uitgebreid, waarbij we actiever gaan anticiperen op trends, marktontwikkelingen en innovaties. Zo komt de focus nog meer te liggen op duurzaam ontwerpen, uitvoeren en beheren van de civieltechnische infrastructuur. We willen graag ons aandeel leveren en onze verantwoordelijkheid nemen om onze leefomgeving duurzaam te verbeteren. Dit alles maakt ons bedrijf toekomstbestendig. 

Uiteraard hadden ook wij de crisis die we nu doormaken niet kunnen voorspellen, maar we zien dit als het juiste moment om deze ontwikkeling in te zetten. Sterker nog, wij gebruiken deze tijd om onze aangepaste visie verder te optimaliseren en versneld uit te rollen. Blijf ons dus zeker volgen, onze nieuwe website en meer worden snel met jullie gedeeld.

We kijken vol vertrouwen en met maximale energie uit naar de nabije toekomst. Ben je geïnteresseerd in onze vernieuwde aanpak? We stellen het uiteraard zeer op prijs om met je in contact te komen!

Disclaimer

De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van Interpro. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Interpro. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

De op deze website getoonde informatie wordt door Interpro met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Interpro behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Hoewel Interpro alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Interpro niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van Interpro, welke geen eigendom zijn van Interpro, maar zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel Interpro uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Intertechniek worden onderhouden wordt afgewezen.

Interpro sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.

Privacy Statement

Als u een of meerdere websites van Interpro bezoekt kan het zijn dat u persoonsgegevens met ons deelt. Ook plaatsen wij Cookies om de juiste werking van de website te kunnen realiseren. Dit privacy statement geeft weer hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens, welke cookies wij plaatsen bij een bezoek en welke rechten u heeft.

1. Toepasbaarheid

Dit privacy statement is van toepassing op alle websites van Interpro, welke bestaande uit: interpro.nl

2. Nieuwsbrief opt-in
2.1. Aanmelden

Wanneer u zich via de website aanmeldt voor de nieuwsbrief of vacature-alert wordt uw e-mailadres opgeslagen bij onze partner ‘MailerLite’. Wij hebben op 19 januari 2021 een verwerkersovereenkomst gesloten met ‘MailerLite’.

2.2. Afmelden

U kunt zich op ieder moment afmelden via de afmeldlink onderaan de nieuwsbrief of vacature-alert. Uw gegevens worden direct verwijderd.

3. Cookies
3.1. Functionele Cookie (‘PHPSESSID’)

Deze cookie is nodig voor de juiste werking van de website en wordt na uw sessie meteen verwijderd.

3.2. Analytische Cookies (‘_ga’ & ‘_gid)

Wij gebruiken Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (Google), om het surfgedrag van onze bezoekers te analyseren. We doen dit op een anonieme wijze conform de richtlijn van de Autoriteit Persoonsgegevens.
Interpro heeft op 19 januari 2021 een verwerkersovereenkomst met Google Inc. (Google) afgesloten. Het laatste octet van uw IP-adres wordt gemaskeerd en wij hebben Google geen toestemming gegeven gegevens te delen met derden of voor andere Google-diensten te gebruiken.