Interview met Jorian van Leeuwen

  • Nieuws
  • Interview met Jorian van Leeuwen

Van tuintjes in het Westland naar gebiedsbeheer in gemeente Rotterdam

Jorian van Leeuwen woont samen met zijn vriendin en 2 kinderen (4 en 6 jaar) in ’s Gravenzande. Zijn grootste hobby is de aanleg en het onderhoud van tuintjes. Sinds enige tijd is hij bestuurslid van de stichting Historische Druivenkwekerij Sonnehoeck, een kwekerij die al sinds 1899 in zijn familie zit. Jorian onderhoudt hier nu het leifruit en neemt zijn kinderen graag mee ‘in het groen’!

Wat maakt groen speciaal voor jou, waar is die liefde en interesse ontstaan?
Groen is speciaal, omdat het terug gaat naar de basis. In groen zie je de jaren voorbij gaan. De verschijningsvorm van groen is in elk seizoen anders. Groen brengt heel veel zoals schaduw, bloei en kleur.
Als kind was ik al geboeid door de natuur. Vier generaties lang heeft mijn familie van Leeuwen allerlei soorten bloemen, groeten en fruit geteeld. In mijn jeugd was Het Westland een paradijs!
In mijn jeugdjaren was ik veel in de groentekwekerij (op de tuin) van opa. Daar is de liefde en interesse voor groen ontstaan. Je ziet het leven. Het omgaan met planten trok me. In de groenstrook in de poort van ons huis ben ik begonnen met een tuintje te maken. Eerst groente, toen hortensia, coniferen en vaste planten. Je ziet planten uitgroeien en steeds weer opnieuw ontwikkelen. Je ziet de jaargetijden erin. Zo ben ik steeds verder gegaan. Ik ging een vijver maken e.d. Graag wilde ik van het groen mijn beroep maken. Ik heb daarom de mbo opleiding tot hovenier in Rijswijk gevolgd en vervolgens hbo Tuin- en Landschapsinrichting op Hogeschool Van Hall-Larenstein.

Wat ben je na je opleiding gaan doen?
Uiteindelijk heb ik niet gekozen voor het hovenierswerk. Buiten met je handen werken is leuk, maar is zwaar werk. Dat was de reden om door te studeren. Na mijn afstuderen kwam er een vacature bij de gemeente Westland als Werkvoorbereider/Toezichthouder. Daar heb ik in totaal 12,5 jaar gewerkt. Na 10 jaar ingenieursbureau heb ik de overstap gemaakt naar beheer om ook de opdrachtgevende rol van ons werk te zien.
Na de gemeente Westland heb ik 2,5 jaar in de gemeente Zuidplas een bijdrage mogen leveren als Beheerder en Toezichthouder van het openbaar groen. Ik heb daar het groenbeheer mogen aanscherpen en heb ontwikkelkansen op het gebied van groen(beheer) gehad.
Nu ben ik al weer ruim een half jaar door Interpro gedetacheerd bij de gemeente Rotterdam.

Kan je een aantal leuke projecten beschrijven van de afgelopen jaren en wat je ervan geleerd hebt?
Ik ben 5 jaar betrokken geweest bij de ontwikkeling van de Zwetzone. Dat is een natuur- en recreatiegebied met waterberging in de buurt van Wateringen. Het is een grote groenzone die bedoeld is als recreatieve verbinding tussen stad en land. Voor dit project heb ik de grondbalans opgesteld. Er moest 3,5 ha water gemaakt worden waarbij 80.000 m3 grond vrijkwam.
Ik heb het groenplan gemaakt, de RAW-aanlegbestekken en bestekstekeningen gemaakt, boomschadetaxaties gedaan en toezicht gehouden op de uitvoering van de werkzaamheden.
Mooi en leerzaam vond ik dat ik zowel de voorbereiding als de begeleiding van de uitvoering mocht doen. Je ziet zo dat wat je hebt bedacht ook daadwerkelijk wordt gerealiseerd en of een gekozen oplossing ook de goede was.
Verder heb ik meegewerkt aan integrale reconstructieprojecten van de openbare ruimte. Daarvoor maakte ik de beplantingsplannen. Ook heb ik groenonderhoudsbestekken gemaakt.
Leuk was ook dat ik een keer een bijeenkomst heb georganiseerd met omliggende gemeentelijke groencollega’s. Dit om kennis en ervaringen uit te wisselen en de samenwerking met elkaar te zoeken. Dit ging met name over de aanplant en beheer van bomen en groen in kustgebieden.
Ik heb in al die tijd geleerd dat iedereen heel graag meer groen en bomen wil. We weten echter dat we de ruimte niet hebben. We stellen eisen en leggen die vast op papier. Maar we staan echter niet voldoende voor de eisen die we stellen. We doen teveel concessies, waardoor er uiteindelijk toch te weinig groen in een plan komt.

Hoe zie je de toekomst van de groene openbare ruimte? Waarin liggen volgens jou kansen, uitdagingen?
Ik zie dat de gemeente Rotterdam serieus werk maakt van het vergroenen van de openbare ruimte. Daar ben ik blij mee.
We moeten vooral onze kansen grijpen in nieuwe ontwikkelingen. Daarbij moeten we groen echt een kans geven om tot een eindbeeld te komen.
Graag zie ik dan liever 1 boom die 100 jaar oud kan worden dan 10 bomen die staan te kwarren.
In elk bestemmingsplan voor een nieuw te ontwikkelen gebied zouden we een of meerdere plekken moeten aanwijzen van minimaal 10 x 10 m. Dit moet de bestemming krijgen ‘boom’. Hier mogen geen kabels en leidingen in worden gelegd. In dit gebied planten we een boom met een grote maat die 100 jaar met rust gelaten moet worden.
Ik zie ook kansen door bij nieuw te planten bomen en groen te gaan voor kwaliteit en niet voor kwantiteit.
Grote uitdagingen voor ons vakgebied zijn dat de kennis in hoog tempo verdwijnt uit organisaties. Het is belangrijk kennis vast te houden en over te dragen aan nieuwe generaties.

Vanuit Interpro ben je gedetacheerd bij de gemeente Rotterdam, welke functie vervul je daar?
Ik werk sinds juni 2022 als Medewerker Beheer en Uitvoering op de afdeling Gebiedsbeheer. Wij zijn de rentmeesters van de openbare ruimte. We zitten eigenlijk tussen beleid en uitvoering in. Samen met 2 collega’s verzorg ik in (deelgebied) Prins Alexander het jaarplan Groen, waarin alle onderhouds- en renovatiewerkzaamheden vallen. Verder handel ik groenmeldingen af. Ook beoordeel ik buiten de jaarlijkse onderhoudsbehoefte voor inboet, snoei en onderhoud. Hiervoor zet de objectbeheerder de kaarten klaar. Ten slotte handel ik ook publieksreacties en klachten af.

Kan je een project beschrijven waar je nu mee bezig bent? 
Ik ben nu bezig met een projectje om in het Prinsenpark de ganzenoverlast te beperken.  Het is een pilotproject waarbij we proberen de ganzen meer te sturen zodat ze plekken mijden waar we niet willen dat ze komen. We maken een zonering met stroken bloemrijke grasvegetaties in plaats van kort gemaaid gras. Bloemrijke hoge grasvegetaties trekt ganzen minder aan dan kort gemaaid gras. 

Verder heeft de gemeente Rotterdam het beleid ontwikkeld dat ze in 4 jaar tijd 40 ha bijenlandschap ontwikkeld moet hebben.  We zijn nu alle groene beheergroepen aan het doorlopen en zoeken naar mogelijkheden om dit te realiseren. Een voorbeeld is dat we grasvelden minder gaan maaien.

Hoe ziet je gemiddelde werkdag eruit?
Vanochtend had ik een maandoverleg over het jaarplan groen en aansluitend een groenoverleg. Daarna ben ik bezig geweest met de tekeningen voor het pilotproject ganzenoverlast Prinsenpark. Tussendoor heb ik meldingen en klachten afgehandeld en diverse afstemmingsoverlegjes met collega’s gedaan. Ook ben ik nog met de scooter in de wijk geweest om een schouw uit te voeren.

Wat vind je het mooist aan werken voor de stad en gemeente Rotterdam?
Het is leuk dat er binnen de gemeente Rotterdam veel collega’s op het zelfde niveau zijn om het werk te doen en verder te ontwikkelen. In kleinere gemeenten ben je vaak alleen of met weinigen. Je hebt bij een grote gemeente veel collega’s waar je mee kan sparren. Je kan met een grote club werken aan kwaliteiten waarbij meer mogelijk gemaakt wordt. Het nadeel is wel dat het veel stroperiger/bureaucratischer is. De veelzijdigheid is echter leuk.

Waarom werk je graag bij Interpro, team groen?
Het is een leuke club mensen met een verscheidenheid aan kennis. Je krijgt ruimte bij het ontwikkelen van en meedenken aan een visie. 

Het is leuk om nu even fulltime bij gemeente Rotterdam te werken. Maar Interpro is zo divers dat ik ook regelmatig een adviesklus voor Interpro kan doen en mee kan denken aan de verdere uitbouw van team Groen. Het voordeel van detachering is dat je in verschillende keukens mee kan kijken en veel ervaring kan opbouwen.

Waar ligt volgens jou de kracht van team Groen?
Het enthousiasme en kennis en samenwerking gaan vinden en aanvulling geven aan de andere teams. Kennis delen en inzetten in het integraal beheer van de openbare ruimte.

Disclaimer

De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van Interpro. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Interpro. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

De op deze website getoonde informatie wordt door Interpro met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Interpro behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Hoewel Interpro alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Interpro niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van Interpro, welke geen eigendom zijn van Interpro, maar zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel Interpro uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Intertechniek worden onderhouden wordt afgewezen.

Interpro sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.

Privacy Statement

Als u een of meerdere websites van Interpro bezoekt kan het zijn dat u persoonsgegevens met ons deelt. Ook plaatsen wij Cookies om de juiste werking van de website te kunnen realiseren. Dit privacy statement geeft weer hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens, welke cookies wij plaatsen bij een bezoek en welke rechten u heeft.

1. Toepasbaarheid

Dit privacy statement is van toepassing op alle websites van Interpro, welke bestaande uit: interpro.nl

2. Nieuwsbrief opt-in
2.1. Aanmelden

Wanneer u zich via de website aanmeldt voor de nieuwsbrief of vacature-alert wordt uw e-mailadres opgeslagen bij onze partner ‘MailerLite’. Wij hebben op 19 januari 2021 een verwerkersovereenkomst gesloten met ‘MailerLite’.

2.2. Afmelden

U kunt zich op ieder moment afmelden via de afmeldlink onderaan de nieuwsbrief of vacature-alert. Uw gegevens worden direct verwijderd.

3. Cookies
3.1. Functionele Cookie (‘PHPSESSID’)

Deze cookie is nodig voor de juiste werking van de website en wordt na uw sessie meteen verwijderd.

3.2. Analytische Cookies (‘_ga’ & ‘_gid)

Wij gebruiken Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (Google), om het surfgedrag van onze bezoekers te analyseren. We doen dit op een anonieme wijze conform de richtlijn van de Autoriteit Persoonsgegevens.
Interpro heeft op 19 januari 2021 een verwerkersovereenkomst met Google Inc. (Google) afgesloten. Het laatste octet van uw IP-adres wordt gemaskeerd en wij hebben Google geen toestemming gegeven gegevens te delen met derden of voor andere Google-diensten te gebruiken.