Interview met Johan van Stralen

  • Nieuws
  • Interview met Johan van Stralen

Over luchtbezems, boomkroonvolume en masterplannen..

Een exclusief interview met onze zeer gewaardeerde Senior Adviseur (en Projectleider) van team Groen: Johan van Stralen. In dit interview zal hij zijn ervaringen en inzichten delen over het werken aan stedelijk groen in de openbare ruimte. Ontdek hoe hij zijn expertise en passie voor groene initiatieven inzet om samen te werken aan de wereld van morgen.

Hoe is jouw liefde voor – en interesse in – de openbare ruimte ontstaan?
Als kind vond ik het al leuk om in de tuin te werken en met groen bezig te zijn. Verschillende tuinen in het dorp hield ik bij. Verder ging ik vaak kijken – en meehelpen – als ze in de buurt met de straat bezig waren. Ik mocht de halfjes (halve 30×30 tegels) in het trottoir leggen of meerijden in de vrachtauto. Ook noteerde ik de lantaarnpalen die kapot waren en gaf die door aan mijn vader die bij de gemeente werkte. Als ik mijn vader weleens ging ophalen, ging ik eerst naar de leesruimte in het gemeentehuis om me in de vakbladen te verdiepen…  

Graag wilde ik van het beheer van de openbare ruimte (en vooral groen!) mijn vak maken. Ik heb daarom de mbo opleiding tot hovenier in Nijmegen gevolgd en vervolgens hbo Tuin- en Landschapsinrichting op Hogeschool Van Hall-Larenstein.

En na je opleiding..?
Na mijn opleiding ben ik in 2004 gestart als projectvoorbereider bij DG Groep BV in Boskoop. Mijn eerste klus was het uitvoeren van een nulmeting kwaliteit beplantingen en gras in Stadsdeel Oost in Amsterdam.

In 2009 ben ik projectleider geworden en in 2019 senior projectleider. Sinds 1 januari 2023 werk ik bij Interpro als Senior Adviseur Groen. 

Stedelijk groen

Welke projecten uit jouw carrière zijn je het meeste bijgebleven?
Een bijzonder project was het maken van werkpakketten voor het onderhoud van stedelijk groen in de stad Antwerpen in België. Het was leuk om te zien hoe je in een ander land het beheer van openbaar groen aanpakt. De Vlaamse termen voor gereedschappen en werkzaamheden vroegen soms wel wat uitleg…  Bijvoorbeeld een luchtbezem of het afboorden van graskanten. Je merkt dan dat wij in Nederland al heel ver zijn met allerlei standaarden (bijvoorbeeld RAW, CROW publicaties, handboek Bomen) in aanleg en beheer van de openbare ruimte. 

Verder heb ik veel leuke projecten gedaan in grote steden zoals Amsterdam en Den Haag. Dan moet je denken aan kwaliteitsmetingen openbaar groen, begeleiden van boominspecties, het opstellen van beheerplannen, bestekken en het voeren van directie op onderhoudswerken. In een grote stad is het altijd dynamisch. Grote organisaties vragen een andere aanpak van een projectleider dan kleinere.  

Hoe zie je de toekomst van het stedelijk groen?
Momenteel liggen er veel uitdagingen in het stedelijk groen. Onder meer het klimaatprobleem, gebrek aan ruimte, kennis die verdwijnt en personeelstekort.  We moeten daar in de toekomst goed mee om leren gaan. Het is belangrijk om de meerwaarde van openbaar groen in de woonomgeving te blijven benadrukken. Het vergroot woonplezier, bevordert de gezondheid, gaat hittestress tegen en nog vele dingen meer. 

Een kans is om groen veel meer te verankeren in beleid en bestemmingsplannen. We moeten voorkomen dat nog meer waardevol groen verloren gaat. Verder vind ik dat we – zoals bijvoorbeeld ook in het Handboek Bomen 2022 is opgenomen – bij het maken van plannen uit moeten gaan van de aanwezige groenmassa, zoals het boomkroonvolume. Hoe groter het boomkroonvolume hoe meer fijnstof wordt afgevangen en zuurstof wordt geproduceerd. We moeten af van de gemakkelijke gedachte aan onze plicht te hebben voldaan als we 1 boom kappen en 2 nieuwe kleine bomen terug planten. Een oudere boom met een groot boomkroonvolume is vrijwel niet vervangbaar. Verder moeten wij als vakmensen, maar ook de opleidingen, veel meer doen om mensen enthousiast te maken voor ons vakgebied.

Vanuit Interpro ben je twee dagen per week gedetacheerd bij de gemeente Nissewaard, welke functie vervul je daar?
Ik ben projectleider voor het opstellen van een masterplan en beheervisie voor park Vogelenzang in Spijkenisse. We willen in dit park – waar veel achterstallig onderhoud is – het stedelijk groen terugbrengen en een mooi stadspark maken met behoud van natuur en ruimte voor recreatie. Het is leuk om met diverse partijen, zoals een landschapsarchitect, ecoloog, waterbeheerder en boomdeskundige, te werken aan een mooi eindproduct. 

Kan je projecten beschrijven waar je nog meer mee bezig bent? 
Naast mijn taak bij de gemeente Nissewaard ben ik betrokken bij het opstellen van een beleidsplan groen, maak ik diverse onderhoudsbestekken en doe ik directievoering van een aantal onderhoudsbestekken voor bomen en groen.

Waarom werk je graag bij Interpro?
Het is een leuke club mensen met een verscheidenheid aan kennis. Je krijgt veel vrijheid en ruimte bij het ontwikkelen van en meedenken aan een visie. Er wordt veel gedaan om medewerkers te binden. Dit door regelmatig leuke activiteiten te organiseren. Ook zijn we maatschappelijk actief. De SROI-verplichting die op een aantal contracten zit, vullen we zeer creatief in. Dit geeft echt meerwaarde.

Waar ligt de kracht van team groen?
Het enthousiasme om kennis te delen, samen te werken met elkaar en de andere teams. Binnen het team is veel kennis aanwezig. Er ligt een duidelijke visie voor de toekomst en we spelen in op de ontwikkelingen in het vakgebied.

We zijn een groeiende organisatie. Het mooie is dat we meerdere vakgebieden in de openbare ruimte in huis hebben zodat we integrale projecten op kunnen pakken. Daarin kunnen we als team groen ons steentje bijdragen.

Voor welke werkzaamheden zouden opdrachtgevers jou o.a. kunnen benaderen?
Het opstellen van bestekken/raamovereenkomsten en begeleiden van de aanbesteding, directievoering op (groen)bestekken, opstellen beheer- en beleidsplannen, kwaliteitsmetingen en overige advisering.  Ons team is verder heel goed in het maken van beplantingsplannen, beheeradviezen en het inspecteren van groen.

Waarom zouden gemeenten, waterschappen en andere opdrachtgevers moeten kiezen voor Interpro?
Binnen Interpro is kennis aanwezig van bijna alle vakdisciplines in de openbare ruimte. We kunnen integrale projecten oppakken waarbij de teams samenwerken. We houden van korte lijnen en goed samenwerken.

Wil je meer weten over de werkzaamheden van onze adviseur groen? Je vindt het op onze LinkedIn pagina. Maar je kunt natuurlijk altijd contact met ons opnemen voor meer informatie.

Disclaimer

De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van Interpro. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Interpro. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

De op deze website getoonde informatie wordt door Interpro met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Interpro behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Hoewel Interpro alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Interpro niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van Interpro, welke geen eigendom zijn van Interpro, maar zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel Interpro uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Intertechniek worden onderhouden wordt afgewezen.

Interpro sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.

Privacy Statement

Als u een of meerdere websites van Interpro bezoekt kan het zijn dat u persoonsgegevens met ons deelt. Ook plaatsen wij Cookies om de juiste werking van de website te kunnen realiseren. Dit privacy statement geeft weer hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens, welke cookies wij plaatsen bij een bezoek en welke rechten u heeft.

1. Toepasbaarheid

Dit privacy statement is van toepassing op alle websites van Interpro, welke bestaande uit: interpro.nl

2. Nieuwsbrief opt-in
2.1. Aanmelden

Wanneer u zich via de website aanmeldt voor de nieuwsbrief of vacature-alert wordt uw e-mailadres opgeslagen bij onze partner ‘MailerLite’. Wij hebben op 19 januari 2021 een verwerkersovereenkomst gesloten met ‘MailerLite’.

2.2. Afmelden

U kunt zich op ieder moment afmelden via de afmeldlink onderaan de nieuwsbrief of vacature-alert. Uw gegevens worden direct verwijderd.

3. Cookies
3.1. Functionele Cookie (‘PHPSESSID’)

Deze cookie is nodig voor de juiste werking van de website en wordt na uw sessie meteen verwijderd.

3.2. Analytische Cookies (‘_ga’ & ‘_gid)

Wij gebruiken Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (Google), om het surfgedrag van onze bezoekers te analyseren. We doen dit op een anonieme wijze conform de richtlijn van de Autoriteit Persoonsgegevens.
Interpro heeft op 19 januari 2021 een verwerkersovereenkomst met Google Inc. (Google) afgesloten. Het laatste octet van uw IP-adres wordt gemaskeerd en wij hebben Google geen toestemming gegeven gegevens te delen met derden of voor andere Google-diensten te gebruiken.