Interview met Ad Monteban

'Oude rot' in het vak met een schat aan ervaring

Op de eerste dag van maart reist onze collega Johan van Stralen naar de directiekeet in Rotterdam-IJsselmonde om collega Ad Monteban te interviewen. Ad is door Interpro gedetacheerd als Toezichthouder Civiel bij de gemeente Rotterdam. Hij is momenteel betrokken bij twee integrale reconstructieprojecten in de openbare ruimte in de wijk IJsselmonde. Na een bakkie ☕️ gaan ze van start met het interview. Ad is een oude rot in het vak met een schat aan ervaring. Na afloop laat hij de voortgang van het werk aan de Huniadijk en omgeving zien.

Kan je iets vertellen over je achtergrond?
Na de mavo ben ik gaan werken en heb ondertussen de avondopleiding SBW (Stichting Bevordering Wegenbouw) gedaan. Daar heb ik het mbo diploma Civiele Techniek gehaald.

Eerst heb ik bij een aannemer gewerkt. Ben onderaan begonnen als Grondwerker en me opgewerkt tot Uitvoerder. Daarna ben ik bij de gemeente Rotterdam in dienst gekomen als Toezichthouder Civiel. Na Rotterdam ben ik weer teruggegaan naar een aannemer als Uitvoerder. Ik deed veel civiele werken zoals riolering en straatwerken. Vervolgens heb ik 6 jaar bij de gemeente Schouwen-Duiveland gewerkt als Toezichthouder Civiel. Ik deed riolering, straatwerk, maar ook het begeleiden van onderzoek van havens zoals inspectie van steigers, kademuren e.d. Daarna heb ik bij de gemeenten Bergen op Zoom en Oosterhout gewerkt als Toezichthouder Civiel. 

Mijn passie zit in het lekker buiten zijn. Werken bekijken, controleren, bijsturen en zo nodig problemen oplossen. Mijn jarenlange ervaring bij zowel aannemers als gemeenten kan ik goed gebruiken bij diverse projecten.

Kan je een aantal leuke projecten beschrijven van de afgelopen jaren?
Een leuk project was het begeleiden van de inspecties van steigers en kademuren in de (jacht)havens van Schouwen-Duiveland. Omdat ik ook zelf een fervent schipper ben, was het leuk om te ervaren hoe dat in zijn werk gaat.
Verder was de aanleg van een tankstation in Rotterdam een interessant project. Hier heb ik ook ervaring opgedaan met een zettingsgevoelige locatie. Voor een goede fundering was het gebruik van Tempexplaten en Argex- korrels (soort kleikorrels) nodig. Ook de toepassing van vloeistofdichte bestrating was een mooie uitdaging. Als Toezichthouder was ik heel de dag op het werk om de boel in de gaten te houden.

“In die tijd hadden we de helft van de dag de beschikking over een keetjuffrouw. Dat was in het bestek opgenomen. Die dame verzorgde onder andere je broodmaaltijd. Je mocht geen afwas doen van haar, want anders had ze niks te doen. Ik heb in die tijd zoveel koffie gedronken dat het mijn strot uitkwam. Zodra ze maar half dacht dat je weer de keet binnenkwam was de koffie al ingeschonken. Na die tijd heb ik niet zoveel koffie meer gedronken….”

Vooral bij de aannemers heb ik heel veel geleerd. Ik weet hoe een aannemer werkt. Ik heb de werkzaamheden immers zelf als Grondwerker en Uitvoerder gedaan. Deze ervaring helpt me nu als Toezichthouder van de gemeente bij integrale herinrichtingsprojecten.

Waarin liggen volgens jou kansen, uitdagingen in toekomstige civiele projecten?
Er blijft heel veel werk in onze sector. Dat is blijvend. Er moeten steeds wijken worden opgeknapt en als we klaar zijn beginnen we weer opnieuw. Er zijn steeds meer ontwikkelingen gericht op duurzaamheid en klimaat. Gemeente Rotterdam legt bijvoorbeeld bij rioleringsprojecten ook een infiltratieriool aan. Kansen zijn ook het gebruik van meer waterdoorlatende bestrating. Water kan in de grond zakken waardoor minder straatkolken nodig zijn. Ook zijn zuiveringskosten lager. Mijn ervaring is dat hergebruik van bestaande bestratingsmaterialen niet werkt. Het kost veel geld om het schoon te maken. Bovendien kost het pakketteren en ergens anders verwerken veel meer dan nieuw materiaal. Dit o.a. door de hoge transport- en opslagkosten. Het beste is oude bestratingsmaterialen te verwerken tot puin en gebruiken als fundatiemateriaal.
Uitdagingen zijn het personeelstekort en de afname van kennis en ervaring. De gemeente Rotterdam is erg innovatief. Ik zie echter nog weinig echte dingen die echt toekomst hebben. Alle nieuwe ontwikkelingen hebben wel voordelen, maar er zitten ook veel nadelen aan.

Hoelang werk je al bij Interpro?
Sinds 1 september 2020 ben ik in dienst van Interpro als Toezichthouder Civiel. Ik ben momenteel gedetacheerd bij de gemeente Rotterdam.

Welke projecten vragen nu je aandacht?
Momenteel houd ik toezicht op de herinrichting van de Huniadijk en omgeving in Rotterdam- IJsselmonde. De openbare ruimte wordt integraal aangepakt. Dit betekent o.a. vervanging van riolering, kabels en leidingen en bestrating. Daarbij wordt ook opgehoogd naar de originele hoogte. Er zijn plekken waar wel 50 cm wordt opgehoogd.
Daarnaast ben ik als Toezichthouder betrokken bij de reconstructie van de openbare ruimte van de Bandelodijk en omstreken.
Bij beide projecten ben ik aanspreekpunt namens de gemeente voor de aannemer en nutsbedrijven. De aannemer werkt met een RAW raamovereenkomst. Daaruit worden jaarbestekken (deelopdrachten) gemaakt. De voorbereiding is hierin heel belangrijk. Het is belangrijk dat je een goed bestek hebt!

Hoe ziet je gemiddelde werkdag eruit?
Elke dag loop ik alle werken langs. Ik controleer de voortgang van de werkzaamheden. Als er problemen zijn heb ik overleg met de aannemers en probeer ze op te lossen.
Daarnaast doe ik administratieve werkzaamheden. Ik houd het projectdagboek bij, check leverbonnen of die afgeroepen zijn en stuur ze door ter verwerking. Ook beoordeel ik weekrapporten en termijnstaten en bespreek die met de aannemer. We gebruiken hierbij de VISI standaard. Verder heb ik veel overleg met de directievoerder.

En waar ben jij nou écht goed in binnen jouw vak?
Ik ben goed in het onderkennen van problemen die naar boven komen in een werk. Mijn uitdaging is daar oplossingen voor te vinden. Ik overzie de werken. Door mijn jarenlange ervaring weet je wat het inhoudt en wat het is.

Waarom werk je graag bij Interpro?
Het is een leuk en gezellig bedrijf. Ik heb al heel lang contact met Jos en Eric en heb in een ver verleden ook nog bij het oude Inter Techniek gewerkt.

Interpro is enthousiast bezig om lekker aan te weg te timmeren, we hebben veel kennis in huis. Het is integraal. Er zijn mensen voor zowel groen, grijs als water dat maakt het een krachtig bureau.

Waarom zouden gemeenten, provincies en andere opdrachtgevers moeten kiezen voor Interpro?
Wij kunnen de juiste personen aanbieden bij opdrachtgevers. Interpro is gedreven om bij personen die ze voor een opdracht zoeken/aanbieden echt te kijken of deze persoon daar wel geschikt voor is. Het is niet zomaar even schuiven van cv’s, maar kiezen voor maatwerk. Dit kan positief zijn voor opdrachtgevers.

Hoe zou je Interpro en team Civiel willen laten groeien?
Het is belangrijk om mee te gaan met de tijd en de ontwikkelingen die spelen in de markt. Vooral nieuwe ontwikkelingen blijven volgen. Nieuwe dingen uitproberen is wel de toekomst.

Is er iets wat je studenten en startenden  binnen de tak Civiel willen meegeven?
Probeer mee te gaan in de gang van zaken en werkwijze zoals die gaat binnen een organisatie. Probeer niet als je ergens komt te werken de boel meteen te willen veranderen. In de loop van de tijd kan je altijd proberen voorzichtig wat ideeën aan te geven voor verbetering.

Disclaimer

De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van Interpro. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Interpro. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

De op deze website getoonde informatie wordt door Interpro met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Interpro behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Hoewel Interpro alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Interpro niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van Interpro, welke geen eigendom zijn van Interpro, maar zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel Interpro uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Intertechniek worden onderhouden wordt afgewezen.

Interpro sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.

Privacy Statement

Als u een of meerdere websites van Interpro bezoekt kan het zijn dat u persoonsgegevens met ons deelt. Ook plaatsen wij Cookies om de juiste werking van de website te kunnen realiseren. Dit privacy statement geeft weer hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens, welke cookies wij plaatsen bij een bezoek en welke rechten u heeft.

1. Toepasbaarheid

Dit privacy statement is van toepassing op alle websites van Interpro, welke bestaande uit: interpro.nl

2. Nieuwsbrief opt-in
2.1. Aanmelden

Wanneer u zich via de website aanmeldt voor de nieuwsbrief of vacature-alert wordt uw e-mailadres opgeslagen bij onze partner ‘MailerLite’. Wij hebben op 19 januari 2021 een verwerkersovereenkomst gesloten met ‘MailerLite’.

2.2. Afmelden

U kunt zich op ieder moment afmelden via de afmeldlink onderaan de nieuwsbrief of vacature-alert. Uw gegevens worden direct verwijderd.

3. Cookies
3.1. Functionele Cookie (‘PHPSESSID’)

Deze cookie is nodig voor de juiste werking van de website en wordt na uw sessie meteen verwijderd.

3.2. Analytische Cookies (‘_ga’ & ‘_gid)

Wij gebruiken Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (Google), om het surfgedrag van onze bezoekers te analyseren. We doen dit op een anonieme wijze conform de richtlijn van de Autoriteit Persoonsgegevens.
Interpro heeft op 19 januari 2021 een verwerkersovereenkomst met Google Inc. (Google) afgesloten. Het laatste octet van uw IP-adres wordt gemaskeerd en wij hebben Google geen toestemming gegeven gegevens te delen met derden of voor andere Google-diensten te gebruiken.