Inter Delta Nederland officieel erkend als leerbedrijf!

  • Nieuws
  • Inter Delta Nederland officieel erkend als leerbedrijf!

Sinds 5 januari 2017 is Inter Delta Nederland (IDN) officieel erkend als leerbedrijf. Dit houdt in dat wij voortaan studenten kunnen voorzien van een stageplaats, zodat zij een praktijkdeel uit hun mbo-studie bij ons kunnen doorlopen.

De aanleiding om een officieel erkend leerbedrijf te worden, was de aanvraag van een studente Watermanagement om bij IDN stage te mogen lopen. Hoewel men vanuit het bedrijf meteen heel enthousiast was, bleek dit niet zomaar één, twee, drie geregeld te zijn. De Wet educatie beroepsonderwijs verplicht mbo-studenten namelijk het praktijkgedeelte van hun opleiding te volgen bij een erkend leerbedrijf.

Vanuit een breder oogpunt sprak het ons zeer aan om eens te kijken of wij een erkend leerbedrijf zouden kunnen worden. Je levert tenslotte een positieve bijdrage aan de toekomst van de branche, het is een mooie manier om onze maatschappelijke verantwoordelijkheid te tonen en jongeren een kans te geven. En daarnaast is het een gunstige bijkomstigheid dat we hiermee ook naamsbekendheid creëren onder studenten: zij zijn tenslotte de werknemers van de toekomst!

Zo gezegd, zo gedaan. Er werd er een aanvraag geplaatst bij Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) om het proces in gang te zetten. Samen met een vertegenwoordiger van SBB is er uitgebreid gekeken naar de zaken die nodig waren om deze erkenning te verkrijgen. Zo ben je verplicht om een praktijkopleider in te stellen en een goede, veilige werkplek aan te bieden met werkzaamheden die aansluiten op de betreffende opleiding. Ook een goede samenwerking met zowel SBB als de school is van groot belang.

Gelukkig voldeed IDN aan alle voorwaarden en zo kregen wij begin januari een pakket in de brievenbus met de bevestiging van onze officiële erkenning als leerbedrijf en konden wij op 2 februari Natasja Schipper officieel welkom heten als allereerste stagiaire van IDN!

Disclaimer

De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van Interpro. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Interpro. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

De op deze website getoonde informatie wordt door Interpro met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Interpro behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Hoewel Interpro alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Interpro niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van Interpro, welke geen eigendom zijn van Interpro, maar zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel Interpro uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Intertechniek worden onderhouden wordt afgewezen.

Interpro sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.

Privacy Statement

Als u een of meerdere websites van Interpro bezoekt kan het zijn dat u persoonsgegevens met ons deelt. Ook plaatsen wij Cookies om de juiste werking van de website te kunnen realiseren. Dit privacy statement geeft weer hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens, welke cookies wij plaatsen bij een bezoek en welke rechten u heeft.

1. Toepasbaarheid

Dit privacy statement is van toepassing op alle websites van Interpro, welke bestaande uit: interpro.nl

2. Nieuwsbrief opt-in
2.1. Aanmelden

Wanneer u zich via de website aanmeldt voor de nieuwsbrief of vacature-alert wordt uw e-mailadres opgeslagen bij onze partner ‘MailerLite’. Wij hebben op 19 januari 2021 een verwerkersovereenkomst gesloten met ‘MailerLite’.

2.2. Afmelden

U kunt zich op ieder moment afmelden via de afmeldlink onderaan de nieuwsbrief of vacature-alert. Uw gegevens worden direct verwijderd.

3. Cookies
3.1. Functionele Cookie (‘PHPSESSID’)

Deze cookie is nodig voor de juiste werking van de website en wordt na uw sessie meteen verwijderd.

3.2. Analytische Cookies (‘_ga’ & ‘_gid)

Wij gebruiken Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (Google), om het surfgedrag van onze bezoekers te analyseren. We doen dit op een anonieme wijze conform de richtlijn van de Autoriteit Persoonsgegevens.
Interpro heeft op 19 januari 2021 een verwerkersovereenkomst met Google Inc. (Google) afgesloten. Het laatste octet van uw IP-adres wordt gemaskeerd en wij hebben Google geen toestemming gegeven gegevens te delen met derden of voor andere Google-diensten te gebruiken.