Coming soon @ Interpro:  InfoWorks ICM

  • Nieuws
  • Coming soon @ Interpro:  InfoWorks ICM

Professionalisering van onze advies- en modelleerdiensten

Hoe wij als Interpro ‘bij de tijd’ blijven? Door te innoveren, onze kennis te vergroten en de focus te leggen op inzetbaarheid in de markt. Met dat in het achterhoofd halen we het programma InfoWorks ICM in huis; de manier om onze adviesdiensten op het gebied van water en klimaatadaptatie te vergroten.

Wat is Infoworks ICM?

InfoWorks ICM is een geavanceerd en geïntegreerd modelleringsprogramma, waarmee je snel en nauwkeurig in 1D en 2D complexe hydraulische en hydrologische berekeningen uit kan voeren en (toekomst)scenario’s kunt modelleren.

Het progromma helpt tevens met het plannen van capaciteitsverbeteringen en systeemuitbreidingen en het inzichtelijk krijgen van noodscenario’s. Ook kunnen oppervlaktewatersystemen met rioleringssystemen worden gecombineerd en kunnen geïntegreerd de risico’s van beide systemen berekenend en weergegeven worden. Gemaakt voor water- en afvalwaterprofessionals dus!

Wat zijn we met InfoWorks ICM van plan?

  • Klimaatstresstesten uitvoeren op het bestaande systeem en de wateroverlastgevoeligheid en overstromingsgevoeligheid van een systeem en gebied inzichtelijk maken en beoordelen;
  • Door het 2D model kan afstroming van water over het maaiveld inzichtelijk worden gemaakt. Op welke plekken het water tijdelijk wordt geborgen en er waar er eventueel overlast en/of schade ontstaat bij tuinen, panden, bedrijven etc.;
  • Rioolontwerpen maken en daarmee de positieve effecten en resultaten van rioolreconstructies/ capaciteitsverbeteringen weergeven en deze gegevens in scenario’s met elkaar vergelijken om te komen tot een geoptimaliseerd rioolontwerp;
  • Klimaatadaptieve ontwerpen maken en de positieve effecten van het aanbrengen van deze elementen tegen wateroverlast in de openbare ruimte weergeven;
  • Optimalisatiestudies uitvoeren van bijvoorbeeld een straat, wijk of een (bemalings)gebied;
  • Oppervlaktewatersystemen en rioleringssystemen met elkaar verbinden en diverse scenario’s berekenen, modelleren en de risico’s en verbeteringen inzichtelijk maken van het volledige watersysteem;
  • Beheerplannen, waterhuishoudkundige plannen en ompompplannen/ uitvoeringsplannen schrijven. Op basis van de hydraulische berekeningen basisrioleringsplannen, waterhuishoudkundige plannen, VGRP’s en uitvoeringsplannen schrijven;
  • Hydraulische beheermodellen opzetten en onderhouden van rioolstelsels en oppervlaktewaterstelsels.
Ben je (werkzaam bij) een ingenieursbureau, aannemer of zelfstandig ondernemer die graag grotere en complexere waterhuishoudkundige of rioolprojecten wil aannemen? Neem eens contact op om de diverse mogelijkheden of samenwerking omtrent InfoWorks te bespreken!
Disclaimer

De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van Interpro. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Interpro. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

De op deze website getoonde informatie wordt door Interpro met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Interpro behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Hoewel Interpro alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Interpro niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van Interpro, welke geen eigendom zijn van Interpro, maar zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel Interpro uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Intertechniek worden onderhouden wordt afgewezen.

Interpro sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.

Privacy Statement

Als u een of meerdere websites van Interpro bezoekt kan het zijn dat u persoonsgegevens met ons deelt. Ook plaatsen wij Cookies om de juiste werking van de website te kunnen realiseren. Dit privacy statement geeft weer hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens, welke cookies wij plaatsen bij een bezoek en welke rechten u heeft.

1. Toepasbaarheid

Dit privacy statement is van toepassing op alle websites van Interpro, welke bestaande uit: interpro.nl

2. Nieuwsbrief opt-in
2.1. Aanmelden

Wanneer u zich via de website aanmeldt voor de nieuwsbrief of vacature-alert wordt uw e-mailadres opgeslagen bij onze partner ‘MailerLite’. Wij hebben op 19 januari 2021 een verwerkersovereenkomst gesloten met ‘MailerLite’.

2.2. Afmelden

U kunt zich op ieder moment afmelden via de afmeldlink onderaan de nieuwsbrief of vacature-alert. Uw gegevens worden direct verwijderd.

3. Cookies
3.1. Functionele Cookie (‘PHPSESSID’)

Deze cookie is nodig voor de juiste werking van de website en wordt na uw sessie meteen verwijderd.

3.2. Analytische Cookies (‘_ga’ & ‘_gid)

Wij gebruiken Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (Google), om het surfgedrag van onze bezoekers te analyseren. We doen dit op een anonieme wijze conform de richtlijn van de Autoriteit Persoonsgegevens.
Interpro heeft op 19 januari 2021 een verwerkersovereenkomst met Google Inc. (Google) afgesloten. Het laatste octet van uw IP-adres wordt gemaskeerd en wij hebben Google geen toestemming gegeven gegevens te delen met derden of voor andere Google-diensten te gebruiken.