Beleidsplan Groen

Hoe zorgen we dat het gemeentelijke groen op waarde wordt geschat? Op welk moment in een proces van ruimtelijke aanpassing komt team Groen aan tafel en waar mag Groen over meedenken en -beslissen? Hoe zorgen we er voor dat er een robuuste groenstructuur kan ontstaan die duurzaam, divers en klimaatbestendig is ingericht en op welke manier draagt ons groenbeleid optimaal bij aan leefbaarheid in de wijken en aan het welzijn van onze inwoners?

Herkenbare vraagstukken waar in veel gemeenten over wordt nagedacht en beleid voor wordt opgesteld. Eén van onze opdrachtgevers schakelde ons Groene adviesteam in voor het opstellen van een nieuw beleidsplan Groen. Samen met één van de collega’s uit ons netwerk pakten we deze uitdaging aan en zijn we gestart met het inventariseren van de behoefte van onze opdrachtgever, het voeren van gesprekken met het projectteam binnen de gemeente en het opstellen van het beleidsplan.

Groenbeleid in de praktijk

Dat groen van grote toegevoegde waarde is in onze leefomgeving is bij een grote groep mensen wel bekend. Toch blijkt de praktijk weerbarstig. Want hoe weeg je nu al die belangen af die een claim leggen op de beschikbare ruimte? En hoeveel groen moet er nu minimaal in een straat, buurt of wijk aanwezig zijn om de wijk leefbaar te houden? Welke keuzes maak je nu als beheerder als het gaat om inrichting van groen? Of vindt je groen zo belangrijk dat in het beleid opgenomen moet worden dat er geen vierkant meter groen meer verdwijnt in jouw gemeente?

Vragen genoeg die lang niet allemaal makkelijk te beantwoorden zijn en waarop de antwoorden ook niet bij iedere gemeente gelijk zijn.

Groenbeleid binnen Interpro

Bij Interpro streven we ernaar beleid te schrijven dat begrijpelijk, praktisch, concreet én uitvoerbaar is. Daarnaast zijn we er van overtuigd dat het proces op weg naar het vaststellen van beleid voor onze opdrachtgevers een plezierig en verdiepend avontuur moet zijn.

Ook voor onze collega’s is dit proces steeds weer een avontuur. Telkens leren we er nieuwe zaken bij die relevant zijn als het gaat om groen, klimaat en duurzaamheid. Dat we intern ook collega’s hebben die opgeleid zijn in vakdisciplines als Watermanagement en Civiele Techniek en kennis hebben van circulariteit zorgt er voor dat we integraal kunnen denken én doen, zodat een weloverwogen en breed gedragen plan kan ontstaan dat is afgestemd op de huidige tijd.

Groenbeleid

Zowel op proces als op inhoud denken we mee met onze opdrachtgevers. Dat doen we met een gedreven team van Groenadviseurs die vanuit hun intrinsieke overtuiging gedreven zijn om onze openbare ruimte groen en leefbaar te houden. Op die manier leveren onze professionals met elkaar een bijdrage aan de wereld van morgen.

Wil je meer weten over ons groenbeleid? Volg het hele verhaal op LinkedIn. Je kunt natuurlijk altijd vrijblijvend contact met ons opnemen voor meer informatie.

Disclaimer

De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van Interpro. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Interpro. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

De op deze website getoonde informatie wordt door Interpro met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Interpro behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Hoewel Interpro alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Interpro niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van Interpro, welke geen eigendom zijn van Interpro, maar zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel Interpro uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Intertechniek worden onderhouden wordt afgewezen.

Interpro sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.

Privacy Statement

Als u een of meerdere websites van Interpro bezoekt kan het zijn dat u persoonsgegevens met ons deelt. Ook plaatsen wij Cookies om de juiste werking van de website te kunnen realiseren. Dit privacy statement geeft weer hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens, welke cookies wij plaatsen bij een bezoek en welke rechten u heeft.

1. Toepasbaarheid

Dit privacy statement is van toepassing op alle websites van Interpro, welke bestaande uit: interpro.nl

2. Nieuwsbrief opt-in
2.1. Aanmelden

Wanneer u zich via de website aanmeldt voor de nieuwsbrief of vacature-alert wordt uw e-mailadres opgeslagen bij onze partner ‘MailerLite’. Wij hebben op 19 januari 2021 een verwerkersovereenkomst gesloten met ‘MailerLite’.

2.2. Afmelden

U kunt zich op ieder moment afmelden via de afmeldlink onderaan de nieuwsbrief of vacature-alert. Uw gegevens worden direct verwijderd.

3. Cookies
3.1. Functionele Cookie (‘PHPSESSID’)

Deze cookie is nodig voor de juiste werking van de website en wordt na uw sessie meteen verwijderd.

3.2. Analytische Cookies (‘_ga’ & ‘_gid)

Wij gebruiken Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (Google), om het surfgedrag van onze bezoekers te analyseren. We doen dit op een anonieme wijze conform de richtlijn van de Autoriteit Persoonsgegevens.
Interpro heeft op 19 januari 2021 een verwerkersovereenkomst met Google Inc. (Google) afgesloten. Het laatste octet van uw IP-adres wordt gemaskeerd en wij hebben Google geen toestemming gegeven gegevens te delen met derden of voor andere Google-diensten te gebruiken.