We bestaan deze week 15 jaar!

2007 - 2022 Terug naar onze 'roots'

We bestaan deze week 15 jaar. Een mooi moment om eens op te tekenen waar de roots van Interpro liggen. Oftewel uit welk ei komen we nu eigenlijk. Hoe zag de reis eruit die ons bedrijf vanaf 2007 heeft gemaakt? Dit is niet alleen belangrijk voor alle (nieuwe) collega’s om te weten, maar misschien ook interessant voor onze opdrachtgevers en relaties. Waarom zijn we als bedrijf geworden tot wat we nu zijn?

Inter Techniek is in 2007 opgericht en is na 8 jaar van gestage maar beheerste groei als Inter Groep Bouw & Infra verder gegaan. Binnen de focus civiele techniek ontwikkelden zich specialismes rond collega’s die we destijds ‘vakidioten’ noemden. Enthousiast en gepassioneerd met vaak prachtige en vernieuwende ideeën. Dat is natuurlijk helemaal goed. Een bedrijf moet ook altijd meebewegen met de steeds sneller veranderende omgeving. Belangrijk daarbij is dat we met zijn allen in de gaten moeten houden hoe het basisontwerp, het DNA van ons bedrijf, eruitzag. Anders ga je als bedrijf zwalken met alle ongewenste gevolgen van dien.   

Jos en Eric hebben begin 2007, vóór de start van Inter Techniek, veel aandacht gegeven aan de uitwerking van het Businessplan; compleet met een goed doordachte missie en visie. Deze oorspronkelijke missie en visie is inmiddels al een paar keer geactualiseerd.

Beide heren hadden in die tijd al heel wat ervaring opgedaan in de detacherings- en adviesbranche binnen de civiele techniek en bouwkunde (bouw- en woningtoezicht). De ervaring van Eric lag onder andere bij het oorspronkelijke Inter Techniek (vanaf 1987), en daarna vanaf 1995 bij Yacht, als regiomanager. Een paar jaar later sloot Jos bij Yacht aan en werkte zich snel op naar Business Unit Manager Civiele Techniek & ICT. Op 2 oktober 2007 richtten zij “het nieuwe” Inter Techniek op.

Het ‘oude’ Inter Techniek

Het gedachtengoed van het oorspronkelijke Inter Techniek, opgericht in 1965, is eigenlijk de bakermat van ons huidige bedrijf. Het was van oorsprong een bureau voor tekenkamer- en projectdiensten, wat in toenemende mate technische medewerkers uitleende aan diverse ingenieursbureaus in de Haagse en Rotterdamse regio. Toen Eric startte bij dit oude Inter Techniek (als commercieel technisch medewerker) was de focus voor 90% gericht op de architectenbranche. Eric kreeg de opdracht om een afdeling Civiele Techniek op te zetten. Op dat moment had Inter Techniek 80 bouwkundigen (van tekenaar tot architect) aan het werk bij voornamelijk Rotterdamse architectenbureaus. 9 jaar later was het bedrijf gegroeid naar 350 medewerkers, waarvan 270 civiel technici.
Naast het detacheren van medewerkers beschikte het oude Inter Techniek ook over een teken- en adviesbureau met een bezetting van zo’n 30 collega’s. Veel Plaza’s van Center Parcs kwamen van de tekentafel van Inter Techniek vandaan, maar bijvoorbeeld ook een grote Composteringsinstallatie inclusief infrastructuur bij Bergschenhoek/ Bleiswijk (van ontwerp incl. de installatie tot en met de realisatie) en een groot aantal stedelijke infra projecten voor onder andere de gemeente Rotterdam. Ze hadden in de markt een technisch-hoogwaardig imago.
Het oude Inter Techniek, een bureau voor tekenkamer- en projectdiensten (het woord detachering mocht niet worden gebruikt), was een prachtig bedrijf met een sterke ‘wij-cultuur’. Uniek in de detacheringswereld, doordat bijna alle medewerkers een vast dienstverband hadden. De omgekeerde organisatiepiramide werd gehanteerd. Medewerkers stonden boven in het organogram en werden optimaal gefaciliteerd en bijgestaan door de organisatie eronder. Hun persoonlijke én loopbaanontwikkeling stonden centraal. Daarnaast hebben zij immers het meest intensieve contact met de klanten. Wanneer zij uitstralen dat ze het goed naar hun zin hebben bij hun werkgever, heeft dat een positief effect op de klant. Echte aandacht voor de medewerkers was het devies. Een prachtig, ‘warm’, mensgericht bedrijf.
Dit zorgde er onder andere ook voor dat het personeelsverloop minimaal was en dat nieuwe medewerkers vaak op aanbeveling van collega’s in dienst kwamen. Klanten wisten dat het niet de bedoeling (maar ook kansarm) was om medewerkers te benaderen om bij hen in dienst te komen. Andersom benaderde Inter Techniek nooit actief de medewerkers van haar klanten. Zo bleef de kwaliteit van de dienstverlening en de klantrelaties op een hoog niveau en dat viel op in de markt. De helft van de medewerkers had een hbo+ of wo opleiding, van heel jong tot zeer ervaren. Met deze medewerker samenstelling was de kans om een goede oplossing te bieden op klantvragen optimaal.

Inter Techniek opgeslokt door Randstad Uitzendbureau

Eric was, samen met een toenmalige collega, in 1994 intensief in gesprek om dat mooie bedrijf Inter Techniek over te nemen. Ze waren al heel ver; de plannen waren gemaakt, de gesprekken met de bank waren opgestart. Er was een bedrijf ingeschakeld om de geplande “Management Buy Out” te begeleiden. Maar plots was de Inter Techniek BV verkocht aan Randstad (1995). Dat was even flink slikken; Inter Techniek had zich altijd stevig afgezet tegen uitzendbureaus in het algemeen. Eric en zijn collega besloten wel te blijven; ze konden zich bij Randstad tenslotte ook verder ontwikkelen. De ondernemingsplannen gingen weer even in de koelkast. Daarna werd Randstad Polytechniek opgericht. Eric ging als regiomanager de provincie Brabant ontwikkelen. Om de associatie met uitzendbureaus te minimaliseren is dit ‘hogere segment’ van Randstad later Yacht gaan heten. Het was dan ook bij Yacht dat Jos Hezemans in the picture kwam. Hij begon hier als Resource Manager en werd later Business Unit Manager.

 

De ‘wederopstanding’ van Inter Techniek

Na een aantal jaar bij Yacht gewerkt te hebben in verschillende rollen, begon het ondernemershart opnieuw te kloppen. Eric wilde zelf een bedrijf gaan starten, maar niet alleen. Een wederzijdse collega, Aad van der Werf, gaf hem de tip om Jos eens te polsen. Niet veel later kwamen de heren elkaar toevallig op het kantoor van Yacht tegen in een nieuwe kantoorruimte die net door de stoffeerder was opgeleverd. Toevalligerwijs komen ze beiden uit een woninginrichtersnest en zijn dus met de lijmgeuren en tussen de tapijtrollen in de meubelshowroom opgegroeid.

Zo kwamen ze in gesprek. Jos en Eric waren niet meer bereid om als marionet van het hoofdkantoor, als ondernemer in loondienst, te blijven werken. Ze waren al snel enthousiast om samen een detacheringsbedrijf te gaan starten. Maar dan wel een bedrijf waar alle ‘best practices’ (positieve ervaringen uit het verleden) werden verenigd met een scherpe blik op de toekomstige ontwikkelingen.

Na enkele maanden van voorbereiding met een gedegen ondernemingsplan als resultaat, startten de gesprekken met accountants, banken, reclamebureaus et cetera. Ook moest er natuurlijk een naam komen. Jos ontdekte dat de naam ‘Inter Techniek’ (je leest het goed: de naam van het bedrijf dat Randstad 12 jaar daarvoor had ingelijfd en waar Yacht  o.a. uit voortgekomen was) sinds een jaar ‘vrij op straat’ lag. Alsof het zo moest zijn!

 Het nieuws dat Eric Franken weer met Inter Techniek was gestart, ging als een lopend vuurtje door de markt; al snel werden Jos en Eric door diverse oud-Inter Techniek-collegae benaderd met de vraag wanneer ze konden starten; puur vanuit de goede herinnering aan het oude Inter Techniek.

 

De storm trotseren

Vrij snel na de oprichting van Inter Techniek (2 oktober 2007), werden de eerste tekenen van de aankomende crisis zichtbaar. Jos en Eric hebben toen belangrijke keuzes gemaakt waar ze tot op de dag van vandaag nog profijt van hebben.

Zo besloten ze om alleen die medewerkers aan te trekken waarvan zij vonden dat ze bovenmatig presteerden. Daarnaast besloten ze om deze nieuwe collegae direct een vast dienstverband aan te bieden met passende primaire en secundaire voorwaarden. Daarmee lieten ze zien het absolute vertrouwen te hebben in de samenwerking én in de markt. Voor de ‘beste mensen’ in de markt is er tenslotte altijd werk, ook tijdens de crisis. Daarnaast wilden ze de oude sterktes van het voormalige Inter Techniek qua cultuur en aanpak ook inzetten. Naast het formuleren van een stevige missie en visie legden ze onze kernwaarden vast: Aanstekelijk, Vertrouwd, Verdiepend, Ondernemend, en Hoogwaardig.

In die tijd lanceerden ze de Bonsaiboom filosofie: beheerst groeien, met hoge kwaliteit. Dan begin je al bij het optimaal samenstellen van de voedingsbodem (arbeidsvoorwaarden, mensgerichte cultuur, inhoudelijke kennis van zaken, op zoek gaan naar de vraag achter de vraag). Met zorg en geduld kweek je het ‘Bonsaiboompje’ (loopbaan/ bedrijf) op en zoek je alleen die klanten op die de toegevoegde waarde en kwaliteit van het bedrijf kunnen waarderen. Prijs is bij de klant tot op zekere hoogte dan minder een issue. Dat betekent ook dat je als bedrijf financiële armslag krijgt voor een goede begeleiding, gedegen opleidingen maar ook voor goede inhoudelijke en informele bijeenkomsten die het Inter Techniek gevoel versterkte en de kwaliteit van onze dienstverlening borgde.

Jos en Eric waren de ‘Bonsaiboomkwekers’. Ze hadden verstand van zaken en wisten hoe je de loopbaan van medewerkers kwalitatief en persoonlijk kon begeleiden. Ze wilden zeker geen productiebos ‘kweken’ (snelle groeiers waar hoogwaardige kwaliteit van ondergeschikt belang is).

De kerstpakkettenindex🎄

Onze – inmiddels alom bekende – “kerstpakkettenindex” ligt hier in het verlengde van. Jos en Eric stellen vanaf het begin zelf het kerstpakket samen. Vrij uniek natuurlijk, dat de directeuren zich zélf persoonlijk bezighouden met het kerstpakket. Waarom niet gewoon naar de groothandel gaan? Hun antwoord is al sinds jaar en dag: “als we daar geen tijd meer voor hebben dan is dat een teken dat we te groot worden als bedrijf.” Zie hier de kerstpakketindex: de maatstaf voor de maximale schaalgrootte van ons bedrijf.

 Onze mensen krijgen dus elk jaar een door onszelf samengesteld kerstpakket met een klein aantal mooie kwalitatief hoogstaande (culinaire) producten. Dit is een goede metafoor voor wat we als bedrijf willen zijn: geen groothandel, maar een delicatessenzaak. We kiezen onze mensen, onze klanten én de producten in ons ‘kerstpakket’ zorgvuldig uit. Leuke voorbeelden hiervan zijn de kerstpakketten uit 2016 en 2020.

Ontstaan van de eerste labels

In 2009 werd het eerste ‘label’ binnen Inter Techniek opgericht, doordat er een groepje geotechnici in ons midden ontstond en er de behoefte was om meer met dit vakspecialisme te (kunnen) doen. Inter Geotechniek was een feit, en zo ook de eerste ‘Ondernemend Adviseur Manager’ (OAM) van ons bedrijf.  Een rol waarin je zelf deels declarabel bent op projecten, maar daarnaast een aantal collega’s werft, aanstuurt en van werk voorziet – zowel intern op ons kantoor (aangenomen werk) als extern op mooie uitdagende projecten.

In de jaren daarna bleek Inter Techniek de ‘kraamkamer’ voor meer nieuwe labels. Vaak werden deze niet lang na de indiensttreding van een OAM opgestart. In 2013 was dit Inter Delta Nederland, met een focus op stedelijk water en klimaatadaptatie. Specialist op het gebied van EMVI-plannen werd Inter Tender Consult (2014), om daarna in 2015 ook de IPM-rollen van Rijkswaterstaat onder te brengen in een nieuw label: Inter Project Management.

Welkom in onze markthal

Op de InfraTech in 2015 lanceerden we de Inter Groep Bouw & Infra. Door de groei van het bedrijf en het ontstaan van alle labels, ontstond de behoefte om deze pijlers meer te verbinden. In onze virtuele markthal trof je de verschilde marktkramen (labels) aan, ieder met hun eigen specialisme en gepassioneerde “vakidioten”. De meerwaarde? Alle specialisten met hun hoogwaardige producten en diensten onder één dak! Onze klanten ervaarden hoge kwaliteit en diversiteit waardoor ze optimaal een integraal project intern konden bemensen of uitbesteden aan IGB&I.

In de jaren die volgden ontstond ook Inter Groen Advies. Jos en Eric richtten in de markthal een nieuw bedrijf op met 3 (later 2) compagnons. Zij waren verantwoordelijk voor het ontstaan van een aantal labels, waaronder Inter Contracting, Inter Legal Consult en Inter Asset Management en het doorontwikkelen van
Inter Project Management. Helaas hebben we eind 2019 van hen afscheid moeten nemen. Het eerder genoemde DNA en de bijpassende  kernwaarden kwamen niet geheel  overeen. Dat was erg jammer maar hoort ook bij het ondernemen. 

Terug naar de Bonsaiboom-filosofie

Het jaar 2020 werd aangegrepen om IGB&I (Inter Techniek, Inter Geotechniek, Inter Delta Nederland en Inter Groen Advies) met haar propositie, missie en visie en kernwaarden weer eens tegen het licht te houden.
Het geheel werd binnenstebuiten gekeerd en het oorspronkelijke fundament blootgelegd. Met de vernieuwde bouwstenen hebben Jos en Eric, met hun team, een prachtig vernieuwd bedrijf gebouwd met als kers op de taart één nieuwe, sterke en vooral korte naam: Interpro.

Het ging met name Eric wel aan het hart dat hij de naam Inter Techniek weer moest loslaten. Maar een sterke naam die ook de lading dekt van Projectmanagement, Groen Advies en binnenkort Afval advies (scoop!)  is wel van groot belang. Daarnaast is nu duurzaamheid in de missie en visie opgenomen. Dat betekent dat we in al onze activiteiten circulariteit en verduurzaming de nodige aandacht geven.

Vijftien jaar, en heel wat grijze haren😉, later kijken de heren nu met trots naar ‘hun’ Interpro. Een project- en adviesbureau dat zich bezighoudt met realisatie en beheer van de infra binnen steden en gebieden. Niemand weet wat de komende jaren zal brengen met alle grote kwesties die op het (landelijke en wereld-) toneel spelen, maar we zijn ervan overtuigd dat de Bonsaiboom-filosofie juist ook in deze tijden het verschil kan maken.

Aangenaam kennis maken met (nieuwe) collega’s, samenwerkingspartners en opdrachtgevers!

Disclaimer

De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van Interpro. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Interpro. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

De op deze website getoonde informatie wordt door Interpro met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Interpro behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Hoewel Interpro alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Interpro niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van Interpro, welke geen eigendom zijn van Interpro, maar zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel Interpro uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Intertechniek worden onderhouden wordt afgewezen.

Interpro sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.

Privacy Statement

Als u een of meerdere websites van Interpro bezoekt kan het zijn dat u persoonsgegevens met ons deelt. Ook plaatsen wij Cookies om de juiste werking van de website te kunnen realiseren. Dit privacy statement geeft weer hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens, welke cookies wij plaatsen bij een bezoek en welke rechten u heeft.

1. Toepasbaarheid

Dit privacy statement is van toepassing op alle websites van Interpro, welke bestaande uit: interpro.nl

2. Nieuwsbrief opt-in
2.1. Aanmelden

Wanneer u zich via de website aanmeldt voor de nieuwsbrief of vacature-alert wordt uw e-mailadres opgeslagen bij onze partner ‘MailerLite’. Wij hebben op 19 januari 2021 een verwerkersovereenkomst gesloten met ‘MailerLite’.

2.2. Afmelden

U kunt zich op ieder moment afmelden via de afmeldlink onderaan de nieuwsbrief of vacature-alert. Uw gegevens worden direct verwijderd.

3. Cookies
3.1. Functionele Cookie (‘PHPSESSID’)

Deze cookie is nodig voor de juiste werking van de website en wordt na uw sessie meteen verwijderd.

3.2. Analytische Cookies (‘_ga’ & ‘_gid)

Wij gebruiken Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (Google), om het surfgedrag van onze bezoekers te analyseren. We doen dit op een anonieme wijze conform de richtlijn van de Autoriteit Persoonsgegevens.
Interpro heeft op 19 januari 2021 een verwerkersovereenkomst met Google Inc. (Google) afgesloten. Het laatste octet van uw IP-adres wordt gemaskeerd en wij hebben Google geen toestemming gegeven gegevens te delen met derden of voor andere Google-diensten te gebruiken.