Afval bestaat wel!

Afval

De wereld waarin we leven produceert dagelijks enorme hoeveelheden afval. De verbranding daarvan heeft desastreuze gevolgen voor het milieu, de volksgezondheid en onze portemonnee. Afvalmanagement en klimaatbeleid is daarom enorm belangrijk. Het is ons doel om te werken aan oplossingen die de hoeveelheid afval beperken om zo de afvalketen te verduurzamen. 

Maar hoe doen we dat? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat er zo min mogelijk afval verbrand wordt? Hoe stimuleren we hergebruik en recycling? Hoe voegen we waarde toe aan de afvalketen door er grondstoffen van te maken? Kortom: hoe creëren we een circulaire economie? 

Het vakgebied Afval binnen Interpro richt zich op het bevorderen van hergebruik, recycling en een circulaire economie. Door afval als een waardevolle grondstof te zien kunnen we de hoeveelheid afval die verbrand wordt aanzienlijk verminderen en de waardevolle grondstoffen behouden. Afvalmanagement dus! Als milieu adviesbureau geven wij advies op het gebied van verduurzaming en milieu.

Het is onze passie om gemeentes en overheden te adviseren over het te voeren milieu en klimaatbeleid. We lossen vraagstukken op die bijdragen aan een verbeterd milieurendement en verlaging van de kosten (inzameling en verwerking) met inachtneming van het gewenste serviceniveau. 

Als milieu adviesbureau is het ons doel om van afvalstoffen waardevolle grondstoffen te maken en verbranding tegen te gaan. Om dit te bereiken werkt het vakgebied Afval nauw samen met alle betrokken partijen. Denk aan gemeenten en afvalverwerkers.  Onze collega’s hebben jarenlange ervaring op het gebied van beleid rondom afvalverwerking en recycling en kunnen ondersteunen in het optimaliseren van de processen. Met onze aanpak dragen we bij aan een duurzame en circulaire wereld, waarin afval een waardevolle grondstof is en verbranding slechts een uiterst middel is. Samen werken we aan de duurzame en circulaire wereld van morgen.

Meer weten? Neem eens contact met ons op. Aangenaam kennis maken, Interpro.

Kennisgebied
Contact
Picture of Cees Maaskant
Cees Maaskant

Pro Manager

Contact

Disclaimer

De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van Interpro. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Interpro. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

De op deze website getoonde informatie wordt door Interpro met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Interpro behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Hoewel Interpro alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Interpro niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van Interpro, welke geen eigendom zijn van Interpro, maar zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel Interpro uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Intertechniek worden onderhouden wordt afgewezen.

Interpro sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.

Privacy Statement

Als u een of meerdere websites van Interpro bezoekt kan het zijn dat u persoonsgegevens met ons deelt. Ook plaatsen wij Cookies om de juiste werking van de website te kunnen realiseren. Dit privacy statement geeft weer hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens, welke cookies wij plaatsen bij een bezoek en welke rechten u heeft.

1. Toepasbaarheid

Dit privacy statement is van toepassing op alle websites van Interpro, welke bestaande uit: interpro.nl

2. Nieuwsbrief opt-in
2.1. Aanmelden

Wanneer u zich via de website aanmeldt voor de nieuwsbrief of vacature-alert wordt uw e-mailadres opgeslagen bij onze partner ‘MailerLite’. Wij hebben op 19 januari 2021 een verwerkersovereenkomst gesloten met ‘MailerLite’.

2.2. Afmelden

U kunt zich op ieder moment afmelden via de afmeldlink onderaan de nieuwsbrief of vacature-alert. Uw gegevens worden direct verwijderd.

3. Cookies
3.1. Functionele Cookie (‘PHPSESSID’)

Deze cookie is nodig voor de juiste werking van de website en wordt na uw sessie meteen verwijderd.

3.2. Analytische Cookies (‘_ga’ & ‘_gid)

Wij gebruiken Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (Google), om het surfgedrag van onze bezoekers te analyseren. We doen dit op een anonieme wijze conform de richtlijn van de Autoriteit Persoonsgegevens.
Interpro heeft op 19 januari 2021 een verwerkersovereenkomst met Google Inc. (Google) afgesloten. Het laatste octet van uw IP-adres wordt gemaskeerd en wij hebben Google geen toestemming gegeven gegevens te delen met derden of voor andere Google-diensten te gebruiken.